Op deze pagina's staan veel foto's die te maken hebben met evenementen voor en door leerlingen van scholengemeenschap "Huizermaat".
Je kunt deze foto's bekijken en als je wilt ook downloaden. Dat doe je door bij een foto het menu (drie zwarte stippen onder elkaar) aan te klikken.

Voor vragen en opmerkingen kun je je wenden tot:

h.udding@chello.nl

©2018, Harm Udding