28-10-2004

 

Law & Order 3 : Justice is Served

 

Onder in het scherm is het menu. Een klik met de rechter muisknop zet je het beeld stil zodat je in je inventaris kan. 

Links van de inventaris kan je het spel opslaan (floppyicon), een kaart om je te verplaatsen, je mobiletelefoon en een logboek waar je alles in terug kan lezen.

 

In de fotoafbeelding van je inventarisbalk komen de foto's van de mensen waarmee je praat.

Vergrootglas: het bewijsmateriaal.

Gesloten map: De documenten die je verzameld.

Open map: Alle onderzochten bewijzen of documenten van de betreffende afdeling (blauwe microscoop is van het lab, groene boek met vergrootglas is van de afdeling verslagen en onderzoek).

Door op een oranje puntje te klikken kan je sneller door de inventarisbalk bladeren. 

Dubbelklik op een voorwerp geeft je meer informatie over het voorwerp.

 

 

 

 

 

Op je bureau van het 27ste District liggen de mappen om je materiaal in te deponeren die naar een afdeling wordt gestuurd om het te laten onderzoeken. Ook zijn hier de mappen om een huiszoeking of arrestatie bevel aan te vragen en de map van de psychiater. 

Open een map, sleep het materiaal uit je inventaris die onder in het scherm geopend is naar het grijze venster (item)

en klik op submit om het voorteleggen aan de betreffende afdeling die het dan in behandeling neemt (vergeet niet iedere keer op submit te klikken als je iets in het venster hebt gedeponeerd).

Slepen doe je door de item ingedrukt te houwen met de muisknop en sleep het door het scherm.

Heb je iets verkeerd geplaatst klik je op verwijderen (clear).

Onder zie je de naam van het materiaal verschijnen (report status).

In het begin staat er nog ' in behandeling  (pending)' achter de naam. Als de afdeling klaar is met het onderzoek krijg je een telefoontje en komt er 'compleet (complete)' achter de naam te staan.

Op de kaart zie je namen en plaatsen waar je naar toe kan gaan. Aan de zijkant van de kaart kan je aan de kaart schuiven om meer plaatsen te zien die onder /boven op de kaart staan.

Heb je bewijsmateriaal/onderzoeksmateriaal voorgelegd om het te laten onderzoeken en het is klaar zal je een telefoontje krijgen door de betreffende afdeling die doorgeeft dat je het kan komen bespreken (voice mail en klik op de groene hoorn). Op uit een scherm te komen klik je op de gebogen pijl links onder.

 

Deel-1... DETECTIVE

 

Detectives Lennie Briscoe en Ed Green komen op de misdaadscène

 

De Scène van de misdaad.

Tennisstadion Flushing Meadows park.

 

Bekijk & pak de knoop van de grond (button).

Bekijk & pak de spuit (syringe).

(Bekijk altijd alles, ook wat je niet meeneemt)

Bekijk het sportmagazine op de bank en lees de tekst van de cover (andere ruimte).

Ga naar de doucheruimte.

Pak een toegangspasje van de grond (access card:4).

Bekijk het kleedkastje van slachtoffer Elena Kusarova's.

Bekijk het hangslot.Draai het woord "ACE" in het hangslot (hint: cover sportmagazine).

Bekijk & pak onder in het kastje de huissleutel van Elena uit het kleedkasje.

Bekijk & pak de vakantiefoto van de kastdeur.

Bekijk het telefoonnummer op de kastdeur.

Bekijk & pak de pillen.

 

Selecteer de kaart en ga naar Nicole Beaumont.

(of je kan naar haar toe lopen in de kleedkamer)

Ondervraging Nicole.

 

(A)  Did you know the victim?

(B)    When did you last see her alive?

(C)    What time did you find her body in the locker room?

(D)    Did anyone come with her to trainenpractice?

(E)     Do you think Elena was worried about her match?

(F)     Did you see her with anyone before practice?

(A) Kende U het slachtoffer?

(B)  Wanneer zag U haar voor het laatst levend?

(C)  Hoe laat vond U het lichaam in de kleedkamer?

(D)  Kwam er iemand met haar mee om te trainen?

(E)  Denkt U dat  Elena ongerust was over haar wedstrijd?

(F)  Zag U haar met iemand voor de training?

Klik op Dank voor je tijd 'Thanks for your time.' om het gesprek te beëindigen.

 

Selecteer de kaart en ga naar M.E.' s bureau (Medische Examinator).

(Medical Examiner)

Dr.Sharon Rutledge.

 

(A)  Is the head trauma what killed her?

(B)  Aren’t performance drugs like that easily detectable?

(C)  Could it be just a routine accidental overdose?

(D)  So what have we got here?

(A) Is het de hoofdwond die haar dode?

(B)  Zijn prestaties drugs zoals deze gemakkelijk op te sporen?

(C)  Kon het een toevallige routine overdosis zijn?

(D)  Zo, wat hebben we hier?

 

Bekijk de hand en hoofd van het slachtoffer.

Bekijk & pak het buisje met het bloedmonster.

Bekijk & pak het zakje met de haren.

Bekijk & pak de embryonale cellen (embryonic cells).

Bekijk & pak het autopsierapport.

Bekijk & pak de zwangerschapstest (pregnancy test).

 

Selecteer de kaart en ga naar het 27ste District.

Klik op de mappen die op je bureau liggen. Klik op de Lab map om het te openen

Sleep de embryonale cellen van de `voorwerp - inventaris' (object) naar het venstertje in de Laboratorium map en klik op 'submit' (klik bij de anderen ook na je het geplaatst hebt op submit).

Sleep de pillen van de `voorwerp - inventaris ' in de map van het Laboratorium.

Sleep het bloedmonster van de `voorwerp - inventaris' in de map van het Laboratorium.

Sleep de haren van de `voorwerp - inventaris' in de map van het Laboratorium.

Open de onderzoek map (Research)

Sleep het pasje van de `voorwerp - inventaris' in de Onderzoek map.

 

Selecteer de kaart en ga naar Svetlana Kusarova.

Ondervraging Svetlana.

 

(A) Do you know anyone who would want to hurt her?

(B)  Did her opponents like Elena?

(C)  Was there any reason she would be worried about playing the Open?

(D)  Had Elena’s ranking slipped lately?

(E)   Had she competed in fewer tournaments this last year?

(A) Kent U iemand wie haar zou willen kwetsen?

(B)  Hielden haar tegenstanders van Elena?

(C)  Was er enige reden om zich ongerust te maken over het spelen van de Open?

(D)  Was de rang van Elena onlangs gezakt?

(E)  Had zij in minder toernooien gespeeld dit laatste jaar?

Klik op Vertel me over 'Tell me about'.

Sleep het zwangerschapsrapport uit de `document - inventaris ' en toon (klik) het aan Svetlana.

 

Selecteer de kaart en ga naar Frank Morelli.

Ondervraging Frank.

 

(A) You weren’t angry that Elena’s new coach was going to get the credit for all your hard work?

(B)  Did you ever see Elena and her mother argue?

(C)  Is Mark the one who negotiated Elena’s deals?

(D)  Don’t coaches usually manage a player’s strokes and their agents manage their careers?

(E)   Are you talking about endorsements?

(F)   Want to tell us where you were that morning?

(A) Was U niet boos dat de nieuwe coach van Elena de krediet kreeg voor alle uw harde werk?

(B)  Zag u ooit Elena en haar moeder debatteren?

(C)  Is Mark degene wie de overeenkomsten van Elena besprak?

(D)  Is het niet zo dat de coaches de slagen van een speler begeleiden en hun agenten leiden hun carrières?

(E)  Spreekt u over goedkeuringen?

(F)  Wil U ons vertellen waar u die ochtend was?

 

Sleep het zwangerschapsrapport uit de `document - inventaris ' en toon het aan Frank.

Hij staat toe voor een DNA test.

Frank geeft de detective zijn speeksel.

Pak het wattenstaafje met zijn speeksel.

 

Selecteer de kaart en ga naar Mark Greenfield.

Ondervraging Mark.

 

(A) Is that why you fired her old coach, Frank Morelli?

(B)  How long had she been a client of yours?

(C)  Were you in the stadium the morning she was murdered?

(D)  Does that mean you were sure this was her big comeback?

(E)   Do you think Elena had any other problems that were getting in the way of her game?

(F)   Wouldn’t she have come to you for advice with a problem?

(A) Is het dat waarom je de oude coach Frank Morelli ontslaagde

(B) Hoe lang was zij een cliënt van u?

(C) Was u in het stadion die ochtend van de moord?

(D) Betekent dat u zeker was dat dit haar grote terugkeer was?

(E) Denkt u dat Elena andere problemen had die invloed hadden op haar spel?

(F) Zou ze niet naar U komen om advies als ze een probleem had?

 

Selecteer de kaart en ga naar het 27ste District.

Sleep het wattenstaafje met het speeksel van Frank Morelli's van de `voorwerp - inventaris ' in de laboratorium map.

Sleep de foto van Mark Greenfield van de `persoon - inventaris' in de  Onderzoek map.

 

Selecteer de kaart en ga aan Patrick McEnroe.

Ondervraging Patrick.

 

(A) Were you here the whole time during Elena’s practice?

(B)  Know anyone who’d want to murder her?

(C)  How long have you been her coach?

(D)  What were her chances at the Open?

(E)   Had Elena’s game slipped?

(F)   Was she unfocused with anyone in particular?

(A) Was u hier de gehele tijd tijdens de training van Elena?

(B) Kent u iemand die haar zou willen vermoorden?

(C) Hoelang bent u haar coach geweest?

(D) Wat waren haar kansen bij de Open?

(E) Was het spel van Elena verminderd?

(F) Waren haar ogen in het bijzonder op iemand gericht?

 

Selecteer de kaart en ga aan Rodrigo Silva.

Ondervraging Rodrigo.

 

(A)   How long were you and Elena together?

(B)   When did your relationship end?

(A) Hoelang was jij en Elena samen?

(B) Wanneer beëindigde uw verhouding?

 

Na dit weigert hij om verder te antwoorden tot je hem een reden kan gegeven om verder te praten!

Toon hem de vakantiefoto van Rodrigo en Elena en hij zal verder antwoorden.

Blijf Rodrigo ondervragen.

 

(C)   So where did you and Elena get cozy?

(D)   Anyone else know about her apartment?

(E)    What did you think of her chances at the Open?

(F)    Just in case, where were you the morning of the murder?

(G)   Have you got the address of yours and Elena’s love nest?

(C) Zo, waar ontmoette jij en Elena elkaar?

(D)  Is iemand anders op de hoogte van haar flat?

(E) Wat dacht u van haar kansen bij de Open?

(F) Slechts voor het geval dat, waar was u de ochtend van de moord?

(G) Hebt u het adres van jou en Elena's liefdesnest?

 

Selecteer de kaart en ga naar het 27ste District.

Ga naar de afdeling  Onderzoek achter in het kantoor (Tony Jefferson - Records and Research).

Bekijk het onderzoeksrapport over het pasje (klik op de naam).

Bekijk het onderzoeksrapport over Mark Greenfield en pak de foto (wordt toegevoegd in de rapport - inventaris).

 

Selecteer de kaart en ga aan Jimmy Russo.

Ondervraging Jimmy.

 

(A) What time did you leave the stadium?

(B)  Did you see or hear anything unusual?

(C)  Where’d you go after you left the stadium?

(D)  How many cameras are in the stadium?

(E)   Where are the security tapes kept?

(A) Hoe laat verliet u het stadion?

(B) Zag u of hoorde je iets ongebruikelijks?

(C)  Ging je niet weg toen je het stadion verliet?

(D) Hoeveel camera's zijn er in het stadion?

(E) Waar worden de bewakingvideobanden bewaard?

 

Hij overhandigt vrijwillig een partij stadionvideobanden.

Pak de videobanden.

(F) Why should we believe you weren’t still at the stadium when the murder occurred?

(F) Waarom zouden wij moeten geloven dat je niet meer in het stadion was toen de moord gebeurde?

 

Geef 'how do yoy explain this..' Jimmy het pasje (uit de `voorwerp - inventaris') en je pakt het automatisch terug.

 

Selecteer de kaart en ga naar het 27ste District.

Sleep het pasje (MET Jimmy's vingerafdrukken op het pasje) van de `voorwerp - inventaris' van de Laboratorium map.

 

Selecteer je mobiletelefoon.

Bekijk de toegevoegde naam... Howard Cragen en bel hem.

Hij is de eigenaar van het telefoonnummer welke op de kastdeur van Elena was.

Praat met Cragen... hij is de advocaat van Elena.

 

(A)  When was the last time you met with her?

(B)  Wasn’t Elena a little young to be thinking about the hereafter?

(C)  Was Elena’s mother in on the creation of the will?

 

(D)  When was the last time you spoke with her?

(E)   Who are the beneficiaries?

(A) Wanneer was de laatste keer dat je haar ontmoette?

(B)  Was Elena niet een beetje te jong om over het hiernamaals te denken?

(C) Was de moeder van Elena voorzien volgens de samenstelling van het testament?

(D) Wanneer was het de laatste keer dat je met haar gepraat hebt?

(E) Wie zijn de begunstigden?

 

Cragen antwoord... "Juridisch kan ik dat niet onthullen tot de verificatie. Ik kan U niet verder helpen tot het testament van Elena is voorgelezen?"

 

Selecteer de kaart en ga naar het Laboratorium

(crime Lab - Elizabeth Hernandez).

Bekijk het laboratoriumrapport over het pasje en pak het.

Bekijk het laboratoriumrapport over de embryonale cellen en pak het.

Bekijk het laboratoriumrapport over de haren en pak het.

Bekijk het laboratoriumrapport over de pillen.

Bekijk het laboratoriumrapport over het wattenstaafje met het speeksel van Frank Morelli.

Bekijk het laboratoriumrapport over het bloedmonster.

De laboratoriumrapporten openbaren dat de vingerafdrukken op het pasje van Jimmy Russo niet zijn echte naam is.

Zijn echte naam is Peter Hamlin.

De laboratoriumrapporten tonen ook aan dat Frank Morelli niet de vader is van het ongeboren kind van Elena.

 

Selecteer de kaart en ga naar het 27ste District.

Sleep de foto van Peter Hamlin van de `persoon - inventaris ' in de onderzoek map.

 

Selecteer de kaart en ga naar de woonplaats van het slachtoffer:  (victim's Residence).

Open de voordeur met de huissleutels van Elena en je gaat de flat in.

Ga naar de slaapkamer.

Bekijk & pak de crackers van de tafel.

Bekijk & pak de haatpost van de tafel.

Bekijk & pak de familiefoto van één van de muren.

Bekijk & pak de verscheurde brief van de vloer!

Je moet de stukjes van de verscheurde brief aan elkaar plakken zodat de brief leesbaar wordt.

De stukjes hoeven niet precies in elkaar te passen.

De brief is aan 2 kanten beschreven.

Concentreer je op een kant. De stukjes kan je draaien met een dubbelklik.  

 

 

Lees de brief en pak dan de brief.

Ga naar de woonkamer.

Bekijk & pak het wijnglas dicht bij de telefoon.

Bekijk de gesloten muziekdoos achter in de woonkamer.

Speel sommige noten en zie dat de noten boven op de muziekdoos zichtbaar worden:

A; B; D en zwarte toetsen met een #; enz.

Bekijk de papegaai. Het squaws iets (verschillende uitdrukkingen als je hem iedere keer opnieuw bekijkt).

Maar er is een pictogram dat erop wijst dat het iets wil.

Geef de papegaai wat crackers.

Het squaws nu een (Russisch) wijsje. Je kan het zo vaak herhalen zoals je wilt.

Open de gesloten muziekdoos.

Speel de melodie die de papegaai squaws.

Het bestaat uit 9 noten. Weet dat de zwarte toetsen een # hebben.

Het correcte wijsje is van links naar rechts: C#; C#; C#; B; C#; D; E; D; C#.

 

 

Luister aan het Russische melodietje.

Bekijk de prentbriefkaart binnen de open muziekdoos en pak het.

Verlaat de flat door de voordeur. 

Draai in de hal van de deur van de buren en klop op de deur.

 

Gesprek met Sophie Marguilies.

(A) Did you ever see her with anyone here?

(B)  Did you hear anything from Elena’s apartment the night before she died?

(A) Hebt U haar ooit met iemand anders gezien?

(B)  Hebt U iets gehoord uit de flat van Elena de nacht alvorens zij stierf?

 

Selecteer de kaart en ga naar het 27ste District.

Ga naar de afdeling Onderzoek.

Bekijk het onderzoeksrapport over Peter Hamlin en pak het.

Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd  voor aanvallen van Elena met een mes.

Hij is ook een fan van een andere vrouwelijke tennisconcurrent,Claire Thomas

Ga naar de mappen van je bureau..

Sleep het wijnglas van de `voorwerp - inventaris' in de map van het Laboratorium.

Sleep de haatpost (hate mail) van de ` document -inventaris ' in de map van het Laboratorium.

Sleep de prentbriefkaart van de `document -inventaris ' in de Onderzoek map.

 

Selecteer de kaart en ga naar Jimmy Russo/Peter Hamlin.

Hij zegt dat hij het te druk heeft om met je te praten!

Sleep het onderzoeksrapport over Peter Hamlin uit de `rapport -inventaris ', op Jimmy/Peter.

 

Ondervraging Peter Hamlin.

 

(A) Want to tell us how you got this job?

(B)  Did anyone see you clock out that morning?

(C)  Who saw you walk to the subway?

(D)  And then you happened to turn around, sneak back into the locker room and wait for Elena, right?

(E)   C’mon, you knew Elena was playing at the Open so you arranged to be there to give her a warm welcome?

(A) Wil u ons vertellen hoe u deze baan kreeg?

(B)  Zag iemand je die ochtend je uit checken?

(C) Wie zag u van de metro lopen?

(D) En toen draaide u zich om , sluipte terug van de kleedkamer en wachtte op Elena, niet dan?

(E) C'mon, u wist dat Elena de Open speelde om haar een warm onthaal te geven?

 

Selecteer de kaart en ga naar het 27ste District.

Ga naar de afdeling Onderzoek.

Bekijk het rapport over de prentbriefkaart

Het is in het Russisch geschreven en sommige fragmenten zijn afgeschilferd.

Je moet de beschadigde prentbriefkaart herstellen alvorens het kan worden vertaald in het Engels.

De linkse stukjes kunnen op een andere plaats liggen. Sleep de stukjes van de goede plaats. 

 

 

 

 

Selecteer de kaart en ga naar het Laboratorium.

Bekijk het laboratoriumrapport over de haatpost.

Bekijk het laboratoriumrapport over het wijnglas.

 

Selecteer de kaart en ga naar Claire Thomas.

Ondervraging Claire.

 

(A) Were there rumors that connected you to the assault on Elena three years ago?

(B)  Weren’t you angry about the rumors?

(C)  Isn’t that around the time Elena became Greenfield’s client?

(D)  Where were you when Elena’s murder took place?

(E)   Were you worried she might defeat you in the Open?

(F)   Wasn’t this supposed to be her big comeback?

(A) Waren daar geruchten die u met de aanval op Elena verbonden drie jaar geleden?

(B) Was u niet boos over de geruchten?

(C)  Was dit niet het goede moment dat Elena cliënt van Greenfield werd?

(D) Waar was u toen  de moord van Elena plaatsvond?

(E)  Was je ongerust dat zij je misschien zou verslaan in de Open?

(F)  Was dit niet haar grote terugkeer?

 

Selecteer de kaart en ga naar Kaya Talib.

Ondervraging Kaya.

 

(A) Since you and Elena spent a lot of time together did you talk about personal things?

(B)  Was Elena having problems with her mother?

(C)  Is there anything you can think of that she may have been depressed about?

(D)  Did Elena ever know her father?

(E)   Are you still going to play doubles in the Open?

(F)   Were there any endorsement deals lined up for you and Elena as a team?

(A) Sinds u en Elena heel wat tijd met elkaar doorbrachten spraken jullie over persoonlijke dingen?

(B) Had Elena problemen met haar moeder gehad?

(C) Is daar iets waar ze misschien depressief over was?

(D)  Heeft Elena haar vader ooit gekend?

(E) Gaat u nog dubbelen in de Open?

(F) Waren er goedkeuringsovereenkomsten die voor u en Elena als groep werden opgesteld?

 

Selecteer de kaart en ga naar Svetlana Kusarova.

Ondervraging Svetlana.

 

(A) Do you know if Elena had some reason to be concerned about her father?

(B)  Did he die before or after you left your country?

(C)  He never contacted you once Elena became a big star?

(A) Weet u of Elena een reden had om over haar vader bezorgd te zijn?

(B) Stierf hij voor of na toen je je land verliet?

(C) Heeft hij nooit contact gezocht met Elena toen zij een grote ster werd?

 

Selecteer de kaart en ga naar het 27ste District.

Krijg een huiszoekingsbevel van Peter Hamlin.

(A) Ga naar de zes mappen en klik op Search Warrent.

(B) Sleep de verdachte persoon: Peter Hamlin  in het "Verdachte (suspect)" venster. 

(C) Sleep het bewijsmateriaal en getuigen afbeeldingen die je denkt te hebben voor deze verdachten onder in de grijze vakjes:

1:Peter Hamlin's achtergrond onderzoek (Peter Hamlin’s background check).

2: Pasje met vingerafdrukken van de lab test (Access card lab test)

(D) Klik op "Submit".

 

Als je dit correct gedaan hebt sta je in de woonkamer van Hamlin.

Het is donker in zijn woonkamer.

Op een doos ligt een schijnwerper. Bekijk het en je ontdekt dat de batterij leeg is.

Ga de aangrenzende kamer in.

Je moet Briscoe de dozen laten verschuiven zodat hij van de andere kant kan komen om een batterij uit de kast te laten pakken.

Als je een doorgang hebt geschoven pak je een batterij uit de kast.

Je hoeft geen pad terug te schuiven. Klik gewoon op de gebogen pijl links in het scherm en je bent terug in de donkere woonkamer.

 

 

 

 

 

Bekijk opnieuw de schijnwerper en sleep de batterij op de schijnwerper

Pak de schijnwerper en je hebt  wat licht in de woonkamer.

Bekijk een krantenknipsel op een kist bij het matras over de aanval op Elena. 

Pak de drankflessen bij het matras.

Ga naar de aangrenzende kamer.

Bekijk de fanfoto's van Claire Thomas op de muur.

Pak rechts op een tafeltje de typemachine.

Ga terug van de woonkamer.

Bekijk het kabinet... het is gesloten.

Open het kabinet.

Er zijn 12 letters en 2 spaties.

Hij is fan van!

CLAIRE  THOMAS.

Klik op een letter en klik die op de goede plaats.

Gebruik een spatie (blauwe vakje) als laatste en een tussen de naam.

Bekijk de videobanden in het geopende kabinet en pak de videobanden.

 

Selecteer de kaart en ga naar het 27ste District.

Sleep de schrijfmachine van de `voorwerp - inventaris' in de Laboratorium map.

Sleep de flessen van de `voorwerp - inventaris' in de Laboratorium map.

Sleep de videobanden van de `voorwerp - inventaris' in de Onderzoek map.

 

Selecteer je mobiletelefoon.

Bekijk de toegevoegde naam... Ben Winters. 

Hij is de persoon die de krantartikel schreef die in flat van Peter Hamlin lag.

Praat met Ben.

 

(A) Do you think Elena Kusarova could have committed suicide?

(B)  Did her mother push her especially hard?

(C) How were her earnings?

(D)  Doesn’t the WTF have rules that govern the development of their careers?

(E)   What about steroids and performance drugs?

(F)   How about their friendships with the other players?

(A) Denkt u dat Elena Kusarova zelfmoord heeft kunnen plegen?

(B) Duwde haar moeder haar hard aan haar spel?

(C) Hoe waren haar inkomens?

(D) Heeft de WTF geen regels die de ontwikkeling van hun carrières reglementeren?

(E) Wat over steroïden en prestaties drugs?

(F) Hoe was haar verhouding met de andere spelers?

 

Ga naar de Onderzoek afdeling.

Bekijk & pak het rapport over de videobanden (die je uit de flat van Hamlin nam).

 

Nu moet je wachten tot je een telefoontje krijgt over het Onderzoek van de betreffende videobanden. Je krijgt dan informatie over ene Yuri Zaliski, de vader van Elena.

Ga ergens naar toe tot je dat telefoontje krijgt.

 

Selecteer de kaart en ga naar Yuri Zaliski.

Je vraagt Yuri over zijn dochter. 

Hij zegt dat hij geen dochter heeft.

Sleep de familiefoto uit de `voorwerp - inventaris' op Yuri. 

 

Ondervraging Yuri.

 

(A) Didn’t you know Elena thought you had died?

(B)  You didn’t know she had become a tennis star?

(C) How did Svetlana feel about it when you showed up at the stadium?

(D) Where were you on the morning she died?

(A) Wist u niet dat Elena dacht dat u was gestorven?

(B)  U wist niet dat zij een tennisster was geworden?

(C) Hoe voelde Svetlana zich toen u verscheen bij het stadion?

(D) Waar was u op de ochtend toen zij stierf?

 

 

Selecteer de kaart en ga naar Svetlana Kusarova.

Ondervraging Svetlana. 

 

(A) How come you didn’t tell us about Yuri’s sudden appearance before?

(B) What made you think Yuri was dead?

(C)  Did Elena know about her father’s past?

(D)  Did anyone else know about Yuri’s past?

(A) Waarom hebt u ons niet verteld over de plotselinge verschijning vanYuri?

(B) Waarom dacht u dat Yuri dood was?

(C) Was Elena op de hoogte van het verleden van haar vader?

(D) Was er iemand anders op de hoogte van het verleden van Yuri?

 

 

Selecteer de kaart en ga naar het 27ste District.

Sleep de foto van Svetlana van de `persoon -inventaris ' van de verslagen/rapport map (Surveillance): vergeet niet iedere keer op Submit te klikken.

 

Selecteer de kaart en ga naar Omar Talib.

Ondervraging Omar Talib.

 

(A) Didn’t your daughter and Elena play together for the last two years?

(B)  How come Elena was the one with the endorsement deals?

(C) Was there any jealousy between the two of them?

(D) Did Kaya mention anything that was bothering Elena?

(E)   Who manages your daughter’s career?

(A) Hebben uw dochter en Elena de laatste twee jaar  niet meer samen gespeeld?

(B) Hoe komt het dat Elena alleen de goedkeuringsovereenkomsten  had?

(C) Was daar enige jaloersheid tussen hun?

(D) Bedoelde Kaya iets met de vermelding dat Elena hinderden?

(E) Wie beheert de carrière van uw dochter?

 

Selecteer de kaart en ga naar het 27ste District.

Ga naar de rapport/verslagen afdeling (Surveillance - Jack Foster).

Bekijk en pak het rapport over Svetlana Kusarova (1).

 

Selecteer de kaart en ga naar de Vrouwen Kliniek.

(Eastside Women?s Clinic. )

Praat daar met de 3 jonge vrouwen maar ze kunnen je niet helpen.

 

Ondervraging Eleanor Sullivan (de directeur van de kliniek).

 

(A)   Was anyone with Elena when she was here?

(B)   Did you meet with Elena’s mother when she came here?

(C)   How would you like to tell that to the judge who orders a subpoena?

(A) Was er iemand met Elena toen zij hier was?

(B) Hebt u Elena moeder ontmoet wanneer zij kwam hier?

(C) Hoe zou u dat willen vertellen aan de rechter die een dagvaardingopdracht geeft?

 

Het beleid van de kliniek is om NIETS vertrouwelijk te openbaren!

Kijk rond en zie of er iemand anders de kliniek is ingegaan.

Ondervraag de weekendvrijwilligers... Toki Yamamato van de kliniek.

 

Ondervraging Toki Yamamato.

 

(A)  Do you know why Elena was here?

(B)  Do you remember seeing if anyone came with her on the day of her appointment?

(C)  How can you be sure Elena was pregnant?

(A) Weet u waarom Elena hier was?

(B) Herinnert u zich of  u iemand gezien hebt die bij haar was op de dag van haar aanmelding?

(C) Hoe bent u zo zeker dat Elena zwanger was?

 

 Selecteer de kaart en ga naar het 27ste District.

Krijg een huiszoekingsbevel van Svetlana Kusarova.

(A) Ga naar de zes mappen en klik op Search Warrent.

(B) Sleep de verdachte persoon: Svetlana Kusarova. in het "Verdachte (suspect)" venster. 

(C) Sleep het bewijsmateriaal en getuigen afbeeldingen die je denkt te hebben voor deze verdachten in de grijze vakjes:

1:Toki Yamamato.

2: Onderzoeksrapport van de videobanden

3: Verslag/rapport over Svetlana.

(D) Klik op "Submit".

 

Als je dit correct gedaan hebt sta je in de woonkamer van Svetlana Kusarova.

 

Bekijk & pak de spiegel achter op een tafeltje bij de openhaard.

Zie een tennis afbeelding tegen de muur van Svetlana toen ze nog jong was?

Ga naar de eetkamer.

Bekijk & pak de vliegticket.

Draai naar de woonkamer.

Bekijk & pak de bankafschrift die op een tafeltje ligt. 

Bekijk het muurtapijt en de eetkamer..

Trek aan de rechtse zijkoord om het te openen.

Bekijk de brandkast die achter het tapijt wordt verborgen.

Open de gesloten brandkast.

Heb je de tennis afbeelding van Svetlana toen ze nog jong was gezien?

Ze had die wedstrijd gewonnen met: 6-4 , 6 -1.

De brandkast moet geopend worden met 4 cijfers.

Open de brandkast met de cijfers 6451 en klik op enter.

Bekijk de geopende brandkast.

Bekijk en pak het testament van Elena.

 

Selecteer je mobiletelefoon.

Bel Howard Cragen, de advocaat van Elena (voor de tweede keer).

Hij wil nog niets vertellen.

Sleep het testament (will) van Elena op de mobiletelefoon en hij zal dan met je praten.

 

 

(A)  Who is the executor of Elena’s estate?

(B)  How well did Greenfield do?

(C)  Can you think of a reason she didn’t make her mother the executor?

(D)  Didn’t you say Elena wanted to make changes to her will in the days before she died?

(E)   Do you think Elena was depressed enough to kill herself?

(A) Wie is de ex-curator van het landgoed van Elena?

(B) Hoe goed deed Greenfield het?

(C) Weet  u een reden waarom zij niet haar moeder tot  ex-curator maakte?

(D) Zei u niet dat Elena een veranderingen in haar testament wilde aanbrengen in de dagen voor zij stierf?

(E) Denkt u dat Elena deprimerend genoeg was voor zelfmoord?

 

Selecteer de kaart en ga naar Mark Greenfield.

Ondervraging Mark (voor de tweede keer).

 

(A)  $250,000 makes her death worth a lot of money to you, doesn’t it?

(B)  How come you left out the fact of her father suddenly showing up?

(C)  How much did you know about his criminal background?

(D)  How did you plan to deal with Yuri?

(E)   Were you aware Elena was on anti-depressants?

(A) $250.000 is wel heel wat geld voor haar dood en komt jou goed uit, niet dan?

(B) Hoe kwam het dat ze je uit het gezicht verloor toen haar vader plotseling verscheen?

(C) Hoeveel wist u over zijn misdadige achtergrond?

(D) Hoe was je plan om met Yuri te onderhandelen?

(E) Wist u dat Elena kalmeringsmiddelen gebruikte?

 

Mark geeft een dreig foto.

Pak de foto.

 

Selecteer de kaart en ga naar het 27ste District.

Sleep de bankafschrift van de `document -inventaris' in de onderzoek map.

Sleep het testament van Elena van de `document -inventaris'  in de Onderzoek map.

Sleep de dreig foto van de `voorwerp - inventaris' in de Laboratorium map.

Bezoek één persoon (om het even wie!) om het Laboratorium de tijd te geven om de dreig foto te verwerken.

 

Selecteer de kaart en ga naar het Laboratorium .

Bekijk het laboratoriumrapport over de flessen.

Bekijk en pak het laboratoriumrapport over de dreig foto.

Bekijk het laboratoriumrapport over de schrijfmachine.

Als je dit doet moet je de lettersoortidentificatie puzzel oplossen.

 

Klik rechts aan de rand van het scherm op het papiertje om de tekst te kunnen lezen.

Zie de verschillende karakters en vergelijk ze met de losse letterkarakter.

Klik weer op het papiertje om het terug te schuiven. 

 

 

Wanneer je op een van de 3 lettersoorten klikt komt er een cirkel om de letter. 

Identificeer de correcte lettersoorten van elk van de 12 karakters om het op te lossen.

De letters liggen in 2 vakken.

Elke vak heeft 6 rijen van 3 karakter letters.

Per letter zijn er 3 verschillende karakters.

Vak 1: H - Y - Q - A - S - J

Vak 2: F- R - E - T - C - O

Klik op de letter karakter van de bovenste vak en tel van boven naar beneden 1 t/m 3:

H2 - Y3 - Q3 - A1 - S1 - J3

Onderste vak:

F1 - R2 - E1 - T2 - C2 - O3

 

 

 

 

Selecteer de kaart en ga naar Jimmy Russo/Peter Hamlin.

 Ondervraging Peter Hamlin (voor de tweede keer)

(A)  Why should we believe you didn’t kill Elena?

(A) Waarom zouden wij moeten geloven dat jij Elena niet vermoorde?

 

Peter zegt niets.

Sleep het laboratoriumrapport van de dreig foto van de `rapport -inventaris ' op Peter Hamlin.

(B) Who was Elena fighting with?

(C)   Did you see Claire leave the locker room?

(D)  Had you ever seen Elena and Claire argue before?

(B) Met wie vocht Elena?

(C)  Zag u Claire de kleedkamer verlaten?

(D) Had u ooit daarvoor gezien dat ze debatteren?

 

Selecteer de kaart en ga naar Claire Thomas.

Ondervraging Claire (voor de tweede keer).

 

(A)  What was your fight with her about?

(B)  How did the fight escalate enough for you to slam her head against the bench?

(C)  Any other lovely thoughts you just had to share with each other?

(D)  Why did you forget to tell us about your fight when we questioned you earlier?

(A) Waar ging het gevecht over die je met haar had?

(B) Escaleerde het gevecht genoeg voor je om haar hoofd tegen de bank te slaan?

(C) Had je nog andere mooie gedachten die je met elkaar kon delen?

(D) Waarom vergat je om ons te vertellen over uw gevecht toen wij je eerder ondervraagde?

 

Claire overhandigt je een krantenartikel. 

Het rapporteert dat Rodrigo Silva werd geweigerd tijdens de  US. Open wegens de positieve test van DHA steroïden dat een verbodenmiddel is.

Pak de krantenartikel

 

Selecteer de kaart en ga naar Rodrigo Silva.

Ondervraging Rodrigo Silva (voor de tweede keer).

Hij is niet in de stemming om vragen te beantwoorden!

Sleep het krantenartikel over zijn DHA druggebruik van de `document -inventaris ' op Rodrigo.

 

(A) What went wrong? You couldn’t read the dosage on the syringe?

(B)  Where did you get the drug you were using?

(C) Is pushing a baby carriage not going to land you on tennis’ ten sexiest bachelors list?

(D)  When she hit her head during your argument, did you decide you’d better help her not wake up?

(E)   Did Elena know how chummy you were with Claire?

(A) Wat ging er verkeerd? Kon je de dosering niet lezen op de spuit?

(B) Waar kreeg u de drug die u gebruikte?

(C) Beland je niet op een top 10 tennislijst van de seksistische vrijgezelle als je een kinderwagen duwt?

(D) Toen zij haar hoofd raakte tijdens uw argument, besliste je toen niet dat het beter was om haar te helpen door haar wakker te maken?

(E) Wist Elena hoe intiem u met Claire was?

Rodrigo geeft je een wattenstaafje met zijn speeksel.

Pak het  wattenstaafje.

 

Selecteer de kaart en ga naar het 27ste District.

Ga naar de Onderzoek afdeling.

Bekijk het onderzoeksrapport over de bankafschrift van Svetlana.

Bekijk en pak het onderzoeksrapport over het testament van Elena.

 

Sleep het wattenstaafje met het speeksel van Rodrigo Silva's van de `voorwerp -inventaris ' in de Laboratorium map.

 

Ondertussen zal je een telefoontje krijgen (of nog moeten krijgen) van Tony Jefferson van de Onderzoek afdeling die je informeert over de financiële zaken van Mark Greenfield.

 

Krijg een huiszoekingsbevel van Mark Greenfield.

(A) Ga naar de zes mappen en klik op Search Warrent.

(B) Sleep de verdachte persoon: Mark Greenfield in het "Verdachte (suspect)" venster. 

(C) Sleep het bewijsmateriaal en getuigen afbeeldingen die je denkt te hebben voor deze verdachten in de grijze vakjes:

1: Testament van Elena

2: Svetlana Kusarova

3: Rodrigo Silva

4: De bankafschrift

5: Onderzoekingsrapport van Mark Greenfield

(D) Klik op "Submit".

Als je dit correct gedaan hebt sta je in de woonkamer van Mark Greenfield.

 

Bekijk & pak het jasje.

Bekijk & pak de sleutel.

Bekijk de envelop op de eetkamertafel.

Bekijk de open haard van dichtbij.

Er is iets te zien, hoog in de schoorsteen maar is buitenbereik.

Iets is blijkbaar nodig!

Gebruik de spiegel in de openhaard om omhoog in de schoorsteen te kijken.

Blijkbaar heb je iets anders nodig om het te kunnen pakken.

Links van de open haard is een pook. 

Pak de pook om het voorwerp in de schoorsteen te bereiken..

Het valt op de vloer.

Bekijk en pak het ontvangstbewijs van een auto.

Open het badkamerkastje.

Bekijk & pak daar de spuiten uit.

Bekijk het gesloten kistje van "Pei Pei" in de badkamer.

Open het kistje.

Je moet 2 woorden in het slot draaien.

De envelop op de eettafel komt van "Pei Pei" een specialist in 'Follical' vervanging ?

Ik geloof dat Follic iets met kaalheid heeft te maken?

Draai het bovenste woord naar 'MORE' 

Draai het onderste woord naar ' HAIR"

(Meer haar).

De kist gaat open. Kijk in de kist en pak de toupet.

 

Selecteer de kaart en ga naar het 27ste District.

Sleep de toupet van Mark uit de `voorwerp -inventaris' in de Laboratorium map.

Sleep de spuiten van Mark uit de `voorwerp -inventaris' in de Laboratorium map.

Sleep het ontvangstbewijs (impound receipt) uit de `document -inventaris' in de Onderzoek map.

 

Selecteer de kaart en ga naar het Laboratorium.

Bekijk het laboratoriumrapport over het speeksel van Rodrigo.

Het bovengenoemde laboratoriumrapport toont aan dat Rodrigo Silva niet de vader van het ongeboren kind van Elena is.

 

Selecteer de kaart en ga naar Mark Greenfield.

Ondervraging Mark (voor de derde keer).

 

(A)   Have you got a good reason for lying to us?

(A) Hebt u een goede reden dat je tegen ons liegt?

 

Mark is verontwaardigd en weigert om samen te werken.

Toon de spuiten van Mark uit de `voorwerp -inventaris ' aan Mark en let op zijn reactie(s).

Toon de toupet uit de `voorwerp -inventaris ' aan Mark en let op zijn reactie(s).

Toon het jasje uit de `voorwerp -inventaris ' aan Mark en let op zijn reactie(s).

Toon het ontvangstbewijs van de auto uit de `document -inventaris ' aan Mark en let op zijn reactie(s).

 

Selecteer de kaart en ga naar het Laboratorium.

Bekijk het laboratoriumrapport over de spuiten.

Bekijk en pak het laboratoriumrapport over de toupet.

 

Selecteer de kaart en ga naar het 27ste District.

Ga naar de afdeling Onderzoek.

Bekijk het onderzoeksrapport over het ontvangstbewijs.

 

Selecteer de kaart en ga naar Sophie Marguilies.

Ondervraging Sophie (voor de tweede keer).

 

(A) Are you sure you couldn’t hear what the argument in the next apartment was about?

(B)  Did you see anything on the street?

(C) See anything unusual?

(D) Could you recognize the man you saw?

(E)   Was the fight next door still going on while he was waiting on the street?

(A) Bent u zeker dat je niet kon horen waarover het argument ging in de andere flat?

(B) Zag u iets op de straat?

(C)  Zag je iets ongebruikelijk?

(D) Kon u de man herkennen die je zag?

(E) Was het gevecht nog steeds aan de gang bij de buren terwijl hij op straat wachtte?

 

Selecteer de kaart en ga naar de Auto verhuurder.

(City Serve Car Service)

Ondervraging Jesus Gonzalez.

 

(A) Where did you drop the man off?

(B) Did you take the same man to Flushing Meadows stadium?

(C) You think you could identify this man?

(D)  What time did you get there?

(A) Waar zette u de man af?

(B) Bracht u dezelfde man naar het Flushing Meadows stadion?

(C) Denk U dat je de man kan identificeren?

(D) Hoe laat was het toen u daar kwam?

 

Jesus geeft je het logboek van de autodienst.

Pak het logboek.

 

Selecteer je mobiletelefoon.

Luister je voice mail af en Elizabeth van het Laboratorium verteld je dat wat het resultaat van het onderzoek van de DNA test van Mark Greenfield is. Ze zegt dat hij de vader van het ongeboren kind van Elena is.

 

Krijg een arrestatiebevel voor  Mark Greenfield.

 

(A) Ga naar de zes mappen en klik op Arrest Warrent.

(B) Sleep de verdachte persoon: Mark Greenfield in het "Verdachte (suspect)" venster. 

(C) Sleep het bewijsmateriaal en getuigen afbeeldingen die je denkt te hebben voor deze verdachten in de grijze vakjes:

1: Testament van Elena

2: Haar van de laboratoriumtest

3: Toupet van de laboratoriumtest

4: Embryonale cellen van de laboratoriumtest

5: Het jasje

6: De knoop

7: Toki Yamamato 

8:  Onderzoekingsrapport van Mark Greenfield (achtergrond van Mark)

9: Jesus Gonzalez OF het logboek van de autodienst.

(D) Klik op "Submit".

Als je dit correct gedaan hebt zal de Procureur een arrestatiebevel uitschrijven voor Mark Greenfield

De scène die volgt brengt je naar het tweede gedeelte en ga je verder als advocaat.

Als dit niet gebeurd heb je misschien verkeerde bewijzen in gegeven.

De Score van detective zal: 100% zijn. (als je geen 100% hebt maakt dat geen invloed uit op deel2)

 

 

Deel-2... ADVOCAAT

 

 

In het tweede deel help je de aanklager (officier van Justitie) Serena Southerlyn met de vervolging om het procesoordeel "Schuldig' te verkrijgen. Zij wordt begeleid van tijd tot tijd door haar supervisor District Procureur Charles Northcutt.

 

Het proces is eigenlijk verdeeld in 7 secties. Zij zijn in vaste orde. Pas als/wanneer je in één sectie slaagt kan je aan de volgende beginnen.

Deel-2A :- De aanklager doet eerst een vooronderzoek alvorens het proces daadwerkelijke zelf begint.

Deel-2B :- Het proces begint:-

De aanklager selecteert zijn getuigen & punten van bewijsmateriaal.

De aanklager Ondervraagt de getuigen en legt zijn bewijsmateriaal voor.

Maak bezwaar bij vragen als de verdediger de getuigen ondervraagd.

De Verdediger (Defensie) zal wat willen onderzoeken van de getuigen van de aanklager en de

rechter zal dan het proces even stil leggen.

Als je je niet goed voorbereid hebt voor het proces zal de rechter het proces als verloren verklaren.

Als je wel alles goed voorbereid hebt zal het proces later verder gaan.  SUCCES.

Deel-2C :- De aanklager vervolgd zijn vooronderzoek vóórdat de Defensie aan de slag gaat.

 

TWEEDE Gedeelte: Proces gaat verder.

De verdediger Hershel Morton Ondervraagt de getuigen.

Nu moet jij bij sommige vragen een bezwaar maken als een vraag wordt gesteld die niet aan de order is.

Maak snel bezwaar tijdens de vraag anders wordt het bezwaar afgewezen door de rechter.

De aanklager zal wat willen onderzoeken van de getuigen van de verdediger en de

rechter zal dan het proces even stil leggen.

Deel-2E :- De aanklager voert een onderzoek voor een dagvaarding met tegenbewijs.

Deel-2F :- Proces gaat verder (tegenbewijs).

De aanklager selecteert opnieuw zijn getuigen & punten van bewijsmateriaal.

De aanklager stelt zijn Dagvaarding van het tegenbewijs voor.

Deel-2G : Pleidooi scènes:-

De aanklager en de verdediger maken hun sluitende samenvattingen.

De jury trekt zich terug en spreekt zijn oordeel uit :"niet Schuldig " (SLECHT) of "Schuldig" (JE HEBT "GEWONNEN?!) ?

 

 

Deel-2A:- Vooronderzoek 1.

 

In dit tweede deel van het spel liggen de mappen op het bureau van de procureur (DA: District Attorney).

Open de Psychologische Evaluatie map (Psych. Eval).

Sleep de foto van Mark Greenfield van de `persoon -inventaris' naar het venster voor de patiënt en klik op Submit.

 

Selecteer de kaart en ga naar het kantoor van Greenfield.

(Greenfield's Office)

 

Bekijk & pak de hospitaal rekening.

Bekijk de honkbal met een handtekening..

Achter in de kamer.

Bekijk en pak de checks van het bureau.

Bekijk en pak het paspoort van Greenfield.

Bekijk & pak de vliegticket.

Bekijk & pak een financiële document achter op het dressoir.

Bekijk de gesloten la onder het sigarenkistje. Het "vergt" iets!

Open de la met de sleutel die je uit de woonplaats van Mark hebt gepakt.

Bekijk en pak het ontvangstbewijs van de souvenirwinkel uit de geopende la.

Pak een vel computerpapier onder in de dressoir.

Bekijk de computer. Je kan er niets mee doen want de zon glans in het scherm.

Kijk rechts uit het raam. 

Klik op het koord om de jaloezieën te sluiten zodat de zon niet meer op de computer schijnt.

Bekijk de computer opnieuw... nu kan je zien dat je eerst een wachtwoord moet intoetsen.

Heb je de honkbal met handtekening die in de kast staat goed bekeken?

Toets het wachtwoord BABE in.

Het is het correcte wachtwoord... maar er is een printerfout.

Bekijk de printer op het dressoir.

Sleep het computerpapier op de printer.

Bekijk en pak de buitenlandse rekening (Costa Rica) die de printer uitprint.

 

Selecteer de kaart en ga naar het DA Kantoor.

(District Attorney)

 

Sleep het paspoort van de `voorwerp - inventaris' in de Onderzoek map.

Sleep de hospitaalrekening (ER bill) van de `document -inventaris' in de Onderzoek map.

Sleep de checks van de `document -inventaris' in de het Onderzoek map.

Sleep het financiële document van de `document -inventaris' in de Onderzoek map.

Sleep de buitenlandse rekening (Foreign Account) van de `document -inventaris' in de Onderzoek map.

 

Selecteer de kaart en ga naar Kaya Talib.

Ondervraging Kaya Talib (voor de tweede keer).

 

(A) Who would Elena have told about her pregnancy?

(B)  Did Elena tell you who her major new endorsement deal was with?

(C)  Were you and your father unhappy that all those sponsors liked to throw their money at Elena and not you? 

(D)  How’s your new partner working out?

(A) Wie zou Elena over haar zwangerschap verteld hebben?

(B) Heeft Elena je verteld over haar belangrijke nieuwe overeenkomst?

(C) Was u en uw vader ongelukkig dat de sponsors hun geld in Elena stopte en niet in u?

(D) Hoe doet je nieuwe partner het?

 

Selecteer de kaart en ga naar de Souvenier winkel:Odessa.

Hebt een kort gesprek met de eigenaar... Dmitri Petrov.

 

Klik op de computer ... en verkrijg een puzzel!

Het is een kleur - vormen Puzzel.

 

De vierde kolom bevat de 3 vormen die je moet bewerken.

De andere 3 kolommen bevatten:

Eerste kolom bepaalt of je een cirkel, driehoek of vierkant wil gebruiken.

Tweede kolom bepaalt of je een rode, blauwe of gele kleur vorm wil gebruiken.

Derde kolom bevestigt of de vorm klein, middelgroot of groot moet zijn.

Vierde kolom toont de voltooide vormen.

 

Bekijk het ontvangstbewijs die je uit de la hebt gepakt in het Kantoor van Mark (dubbelklik op het ontvangstbewijs)..

Je ziet 3 gekleurde vormen.

Zet die vormen met de goede kleur en afmeting in de Vierde kolom.

Klik eerst op het vakje van de Vierde kolom waar je de betreffende vorm wil plaatsen en klik dan op de vorm, kleur en afmeting. 

 

 

 Bovenste: Grote Blauwe  Driehoek

 Middelste: Grote Gelen Cirkel.

 Onderste: Kleine Rode Vierkant.

 

Klik op Submit.

Bekijk de aankoop & levering details van de Oekraïense pop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecteer de kaart en ga naar de Oekraïense Ambassade.

(Ukrainian Embassy)

 

Ondervraging Ivana Kirenikov.

 

(A)  How do you identify promising Ukrainian players?

(B)   Was Elena Kusarova one of your hand picked finds?

(C)  Does your government help tennis players emigrate here?

(D)  Why did Mr. Greenfield give you an expensive gift?

(A) Hoe identificeer u veelbelovende Oekraïense spelers?

(B) Was Elena Kusarova één van uw fonds?

(C)  Helpt uw regering de tennisspelers naar hier te emigreren?

(D) Waarom gaf Mr.Greenfield u een duur cadeau?

 

Selecteer de kaart en ga naar het DA Kantoor.

Sleep de foto van Ivana Kirenikov van de `persoon -inventaris'  in de Onderzoek map.

 

Selecteer de kaart en ga naar de Psychiater.

Psychiatrist  (Mr. Hoffman)

 

Bekijk en pak het psychiatrische rapport over MarkGreenfield.

 

Selecteer de kaart en ga naar het 27ste District.

Ga naar de afdeling Onderzoek.

Bekijk het onderzoeksrapport over Ivana Kirenikov.

Bekijk het onderzoeksrapport over het financiële document.

Bekijk het onderzoeksrapport over de rekening van ER.

Bekijk het onderzoeksrapport over het paspoort.

Bekijk en pak het onderzoeksrapport over de buitenlandse rekening.

Bekijk en pak onderzoeksrapport over de checks.

Bekijk en pak het onderzoeksrapport over de auto ontvangstbewijs (impound receipt: als je dit nog niet gedaan had in deel 1 pak het dan nu).

 

 

Selecteer de kaart en ga naar het Laboratorium.

Bekijk en pak het laboratoriumrapport over het bloedmonster (ook dit als je dat in deel 1 nog niet gedaan hebt pak het dan nu).

 

Deel-2B:- Het proces.

 

Selecteer de kaart en ga naar het DA Kantoor.

Proces uitschrijven:

 

(A) Klik de (gele) dagvaardingsmap open (subpoena).

(B) Sleep de getuigen die je wil oproepen in het venster (links) van de Getuige “Prosecution Witness List”

1:Patrick McEnroe

2:Yuri Zaliski

3:JesusGonzalez

4:Sophie Marguilies

 

(C) Sleep in de vakjes van het Bewijsmateriaal de pictogrammen die je denkt dat ze noodzakelijk zijn.

“Prosecution Evidence List”,

1: Knoop

2: Testament van Elena

3: Jasje

4: Logboek van de auto servies dienst

5: Autopsierapport

6: Zwangerschapstest

7: Psychiatrisch rapport over Mark Greenfield

8: Laboratoriumtest haren

9: Laboratoriumtest embryonale cellen

10: Laboratoriumtest bloedmonster

11: Onderzoeksrapport buitenlandse rekening

12: Onderzoeksrapport auto ontvangstbewijs (impound receipt)

13: Onderzoeksrapport Mark Greenfield

14: Onderzoeksrapport Checks

 

(D) Klik "Ga naar proces" en als je het goed hebt komt er een scène van de opening van het proces.“Go to Trial”

(E) Selecteer uw getuigen een voor een om hen te ondervragen.

 

Zaak van de aanklager

De verhoren en ondervragingen van het proces zijn nu verder in deze oplossing in het Engels.

Het maakt niet uit in welke volgorde je de getuigen oproept.

 

Selecteer Patrick McEnroe van de getuigenlijst.

Ondervraging Patrick McEnroe:

 

(A)          How long had you been training Elena Kusarova?

(B)          During that time did you witness any evidence that she was using steroids?

(C)           Had her playing become inconsistent enough to cause concern to those involved with her professional career?

(D)          Did Elena ever tell you that she was taking anti-depressants?

(E)           What are the pressures on some of these young players like?

(F)           Is it difficult for the players to live up to the high expectations?

 

Verdediger ondervraagt de getuigen.

 

Let nu goed op de vragen die de verdediger Morton aan de getuigen stelt.

Maak snel bezwaar  (Object - klik met de hand) als de verdediger de volgende vragen stelt aan de getuigen:

1:Why did Ms. Kusarova hire you as her new coach?

2:And when it didn’t do the job, she recklessly increased her dosage and OD’d?

3:The same drug Ms. Kusarova used to commit suicide to avoid her future as a sports has-been?

 

Selecteer Elizabeth Hernandez (Laboratorium) van de getuigenlijst.

Selecteer de laboratoriumtest resultaten van het bloedmonster.

Ondervraging Elizabeth Hernandez:

(A)  What were your findings in the victim’s blood?

(B)  How would the steroid DHA affect her pregnancy?

Selecteer de laboratoriumtest resultaten van de haren (gevonden onder de nagels van het slachtoffer).

(C)  Were you able to identify the hairs found under the victim’s nails?

Selecteer de laboratoriumtest resultaten van de embryonale cellen.

(D)  Can you tell the court who was the father of Elena Kusarova’s unborn child?

 

Verdediger ondervraagt de getuigen.

 

Maak snel bezwaar als de verdediger de volgende vragen aan de getuigen stelt:

1: Can you estimate how long Ms. Kusarova had been abusing steroids prior to her overdose?

2: Was her death the accidental result of the combination of steroids, antidepressants and multivitamins she was taking?

 

Selecteer Dr.Geoffrey Hoffman (Psycholoog) van de getuigenlijst.

Ondervraging. Geoffrey Hoffman:

 

Selecteer het psychiatrische rapport over Mark Greenfield.

(A)  Please tell the court your opinion of Mr. Greenfield’s mental state.

(B)  Does he seem to have any compunction about his illicit affair with the victim?

(C)  How does he view his relationship with his clients?

 

Verdediger ondervraagt de getuigen.

 

Maak snel bezwaar als de verdediger de volgende vragen aan de getuigen stelt:

 

1: Isn’t it true that Ms. Kusarova, as immature and unstable as she was, spun out of control when my client, as he knew he should, tried to end their intimacy?

2: But Ms. Kusarova never told him that she was pregnant, did she?

 

Selecteer Dr.Sharon Rutledge (M.E.) van de getuigenlijst.

Ondervraging Sharon Rutledge :

Selecteer de zwangerschapstest.

(A)  Can you please tell the jury how long the victim had been pregnant?

Selecteer het autopsierapport.

(B)  Can you tell the jury the victim’s cause of death?

(C)  How was the drug administered?

(D)  Is this consistent with normal injection technique?

 

Verdediger ondervraagt de getuigen.

 

Maak snel bezwaar als de verdediger de volgende vragen aan de getuigen stelt:

1: Isn’t it true that the self induced mixture of steroids, anti-depressants, hormonal fluctuations, anorexia and a strenuous workout caused the victim to pass out?

2: How long did Ms. Kusarova know she was pregnant?

 

Selecteer Lennie Briscoe (detective) van de getuigenlijst.

Ondervraging Lennie Briscoe

Selecteer het autologboek.

(A)  Where did the defendant tell you he was on the morning of the murder?

Selecteer de knoop.

(B)What can you tell the court about this item?

Selecteer het jasje.

(C)  What is the significance of this jacket to this case

Selecteer het testament van Elena.

(D)  What can you tell the court about this document?

 

Selecteer Tony Jefferson (Afdeling Onderzoek) van de getuigenlijst.

Ondervraging Tony Jefferson

 

Selecteer het onderzoeksrapport over Mark Greenfield.

(A)  What did your research reveal about the defendant’s financial circumstances?

Selecteer het onderzoeksrapport over Greenfield buitenlandse rekening.

(B)  What did your research reveal about the defendant’s Costa Rican accounts?

Selecteer het onderzoeksrapport over de auto ontvangstbewijs.

(C)  What were your findings about this document?

Selecteer het onderzoeksrapport over de checks.

(D)  What were your findings about these checks?

 

Selecteer Yuri Zaliski van de getuigenlijst.

Ondervraging Yuri Zaliski:

 

(A)  How long had it been since you had seen your daughter?

(B)  Why had it been so long since you saw your daughter?

(C)   Why were you incarcerated back in the Ukraine?

(D)  Do you mean torture them?

(E)   Were you told that this information could be harmful to Elena’s marketing opportunities?

(F)   What was your argument about with Svetlana Kusarova at the stadium the day before Elena’s death?

(G)  Did you ever meet Mr. Greenfield?

(H)  Did he tell you he didn’t want you to jeopardize your daughter’s career?

(I)     Did Mr. Greenfield have a reaction to your refusal?

 

Verdediger ondervraagt de getuigen.

 

Maak snel bezwaar als de verdediger de volgende vragen aan de getuigen stelt:

1: Mr. Zaliski, you came to this country with the sole intention of extorting money from my client, didn’t you?

2: Did your daughter ignore the postcard you sent to her because she knew you were a dangerous criminal?

 

Selecteer Jesus Gonzalez van de getuigenlijst.

Ondervraging Jesus Gonzalez:

 

(A)  On the day of the murder, what time did you drop Mr. Greenfield off at the stadium?

(B)   Is the man you drove to the stadium in the courtroom today?

 

Selecteer Sophie Marguilies van de getuigenlijst.

 Ondervraging Sophie Marguilies:

 

(A)  Did you see a man from your window on the night before the murder?

(B)  Did you hear a loud argument taking place between a man and a woman that night in the victim’s apartment?

 

Verdediger ondervraagt de getuigen.

 

Maak snel bezwaar als de verdediger de volgende vragen aan de getuigen stelt:

1: Could you tell if the male voice you heard was one of Ms. Casanova’s many regular sexual partners?

 

Selecteer 'Rest case'  om de zitting te schorsen.

 

Deel-2C:- Vooronderzoek 2.

 

DA Kantoor.

Sleep de foto van Svetlana Kusarova (voor een tweede onderzoek) van de `persoon -inventaris ' in de Verslagen/rapport map (surveillance)

Je krijgt een telefoontje van Tony Jefferson die je informeert over de E.R. (hospitaal) rekening.

 

Selecteer de kaart en ga naar Gus Olsen.

Ondervraging Gus Olsen.

 

(A)  What was your visit to Mr. Greenfield about?

(B)  Did that disagreement that end in an assault?

(C)  Who are you afraid of?

(D)  Are you talking about gambling debts?

(A) Waar ging uw bezoek aan M.Greenfield over?

(B) Beëindigde dat meningsverschil in een gevecht?

(C) Van wie bent u bang?

(D) Praat u over gok schulden?

 

 

Selecteer je mobiletelefoon.

Bel Charles Northcutt (Procureur van het District).

Can you help us convince Gus Olsen to talk?

Kunt u ons helpen om Gus Olsen te overtuig om te spreken?

(Hij belooft om je een faxkopie van het akkoord te zenden).

 

Selecteer de kaart en ga naar het 27ste District.

Ga naar de afdeling Verslag/rapport.

Bekijk het tweede onderzoeksrapport over Svetlana Kusarova.

Je krijgt een gesprek die opgenomen is maar de geluidsgolven liggen door elkaar.

Zet de geluidsgolven in de juiste volgorde.

Er zijn 6 fragmenten. Sleep de fragmenten naar boven tussen de 2 lijnen.

Het is een gesprek tussen Svetlana en haar (ex) echtgenoot Yuri Kusarova.

Svetlana praat eerst, dan Yuri , Svetlana opnieuw en tenslotte Yuri.

Plaats de fragmenten zoals je die hieronder op de tweede foto ziet en klik op de afspeel knop.

 

1

 

2

Pak daarna de foto van Svetlana 

 

Selecteer de kaart en ga naar het DA Kantoor.

Bekijk de fax (achter/rechts van het bureau). Pak de kopie van het akkoord van Gus Olsen.

 

Selecteer de kaart en ga naar Gus Olsen.

Ondervraging Gus Olsen.

 

Hij wil niet praten. Hij wil een deal maken want het "voedsel stinkt hier"!

Sleep het akkoorddocument (plea bargain) van de `document inventaris ' op Gus.

Hij vertelt dat hij schulden verzamelt voor een bookmaker genaamd Henry Haskins a.k.a. Moid, die regelmatig in een bar is in het district Delancy!

 

Selecteer de kaart en ga naar Henry Haskins.

Ondervraging Henry Haskins.

 

(A)  Does Greenfield have any outstanding debts?

(B)  Did he place any bets on the Open?

(C)  Greenfield bet on Kaya and Elena to win the doubles title?

(D)  When did he place the bet?

(E)   Did he ever bet on his client, Elena Kusarova?

(F)   Greenfield bet against his own client?

(A) Heeft Greenfield uitstaande schulden?

(B) Plaatste hij weddenschappen op de Open?

(C)  Greenfield wedde op Kaya en Elena om de dubbeltitel te winnen?

(D) Wanneer plaatste hij de weddenschap?

(E)  Wedde hij ooit op zijn cliënt, Elena Kusarova?

(F)  Greenfield wedde tegen zijn eigen cliënt?

 

Ga in je telefoon en luister je voice mail af.

Luister naar een bericht van Tony Jefferson die je informeert over Greenfield's schaduwrijke Costa Rican bankrekeningen.

 

Selecteer de kaart en ga naar Svetlana Kusarova.

Ondervraging Svetlana Kusarova (voor de vierde keer).

 

(A)  Does your closeness extend to giving Yuri money?

(B)  Why didn’t Elena tell you about the postcard Yuri sent her before he showed up on your doorstep?

(C)  Did Greenfield want Yuri to stay away from Elena?

(D)  Do you think Elena committed suicide?

(A) Bestede u wel geld aan Yuri?

(B) Waarom vertelde Elena u niet over de prentbriefkaart die Yuri haar stuurde alvorens hij hier op uw stoep verscheen?

(C) Wilde Greenfield dat Yuri weg bleef  bij Elena?

(D) Denkt u dat Elena een zelfmoord beging?

 

Selecteer de kaart en ga naar het DA Kantoor.

Het is tijd om het proces te hervatten met de zaak van de verdediger.

 

Deel-2D: Zaak van de verdediger: Morton

 

Ondervraging Rodrigo Silva (verdediger).

Maak snel bezwaar als de verdediger de volgende vragen aan de getuigen stelt:

 

1:And her obsession irritated you so much so that you wrote her that threatening note?

2:So you injected Ms. Kusarova with a lethal dose of this drug to effectively conclude your annoying affair with her?

3:Ms. Kusarova was so humiliated by the end of your relationship that she committed suicide, didn’t she?

 

Ondervraging Rodrigo Silva: (aanklager)

 

(A)  Had Elena ever mentioned using performance drugs to you?

(B)  Did you ever give her any indication you were using performance-drugs?

(C)  She never asked you to provide her with this drug in the weeks before her death?

 

Ondervraging Peter Hamlin (verdediger).

Maak snel bezwaar als de verdediger de volgende vragen stelt aan de getuigen:

 

1:Of the many people you sold performances drugs to, was my client ever one of them?

2:Isn’t that when you saw Claire Thomas a tennis player with whom you have a perverse obsession, and Ms. Kusarova having a violent argument in the locker room?

3:So when did you and Ms. Thomas conspire that morning to viciously eliminate Ms. Kusarova from competition?

 

Ondervraging Peter Hamlin (aanklager)

 

(A)  Did you ever provide steroids to Elena?

(B)  Had you ever seen Elena before that morning since you were arrested for the assault on her three years ago?

(C)  If you had gone into the locker room that morning when you saw her fight with Claire you would have been in violation of your restraining order, correct?

(D)  Since Claire was ranked higher than Elena in the Open, did you have any reason to kill her?

 

Ondervraging Thomas Claire (verdediger).

Maak snel bezwaar als de verdediger de volgende vragen stelt aan de getuigen:

 

1: What did she say after you taunted her  about the lover she refused to believe had rejected her?

2: Even after you shoved her head against the bench and injected her with the steroid?

 

Ondervraging Thomas Claire (aanklager).

(A)  Were you concerned about your chances at beating Elena in the Open?

(B)  Have you ever been tested for using performance drugs?

(C)  Weren’t you once a client of the defendant before he terminated your contract?

(D)  Was it your desire to become a client of the defendant again?

(E)   Have you ever spoken with Mr. Greenfield about being re-signed?

(F)   Did he say he had plans to get rid of Elena first?

(G)  Was this in fact what your disagreement with Elena was about that morning?

 

Ondervraging Kaya Talib (verdediger).

Maak snel bezwaar als de verdediger de volgende vragen stelt aan de getuigen:

 

1:Was it difficult to have a professional relationship with someone as high-strung and immature as Ms. Kusarova?

2:Your diplomacy is admirable. But wasn’t it because my client worked tirelessly on her behalf?

 

Ondervraging Kaya Talib (aanklager).

 

(A)  How did you and your new partner do in the Open?

(B)  Was it after the murder of Elena that you and your new partner decided to play together?

(C)  Had you and your new partner discussed the possibility of playing the Open together before Elena’s murder?

(D)  Did Elena tell you why she wasn’t feeling well?

(E)   Did you know about her pregnancy?

(F)   What did Elena say to you about her pregnancy?

(G)  Did she tell you who the father of her child was?

 

Ondervraging Kusarova (verdediger).

Maak snel bezwaar als de verdediger de volgende vragen stelt aan de getuigen:

 

1:Were you aware that the sociopath who nearly killed your daughter three years ago was a security guard at the stadium?

2:Do you think your parenting was a factor in Elena’s suicide?

 

Ondervraging Kusarova (aanklager).

(A)  Were you stealing money from Elena’s accounts?

(B)  Did you know the defendant was using Elena’s money to pay off his own debts?

(C)  Is there any reason why your daughter would not want to see the father she believed to be dead?

(D)  If Elena’s father’s past became known to the public how could it have affected her career?

 

Ondervraging Greenfield  (verdediger).

Maak snel bezwaar als de verdediger de volgende vragen stelt aan de getuigen:

 

1: Rodrigo Silva says their relationship had ended but do you know if they might have been intimate while attempting to reconcile

 

Ondervraging Greenfield (aanklager)

(A)  Have you ever bet against your own client, Elena Kusarova, in tournaments she played?

(B)  Did you use false names to place these bets?

(C)  After Elena’s murder did you place a bet on Kaya Talib and her new doubles partner at the Open?

(D)  Weren’t you afraid that Elena’s lucrative endorsement deal with LaCoste would be forfeited if her father’s past became public?

(E)   Did Elena threaten you with revealing her pregnancy and when you realized what would happen when that news got out, you killed her?

(F)   By murdering Elena you hoped your paternity would remain a secret and there would be no problem re-signing Claire Thomas as a client, right?

(G)  Why did you lie to the police about your whereabouts on the morning of the murder?

(H)  How much money did you lose on the doubles bet you placed after Elena’s murder?

  

Deel-2E:- Vooronderzoek 3.

 

Ga in je telefoon en luister je voice mail af.

Luister naar een bericht van Tony Jefferson die je informeert over Greenfield's bezoek aan Kiev voor een vergadering met Ivan Koromiko.

Dit wordt automatisch  gevolgd  door een andere bericht van Tony Jefferson die je informeert over Ivan Koromiko.

 

DA Kantoor

Sleep de foto van Omar Talib van de `persoon inventaris' in de verslagen/rapport map.

Sleep de foto van Ivana Kirenikov van de `persoon inventaris' in de verslagen/rapport map.

Bezoek één persoon (om het even wie!) om de afdeling surveillances tijd te geven om de 2 te onderzoeken en te rapporteren.

 

Selecteer de kaart en ga naar het 27ste District.

Ga naar afdeling verslagen/rapport

Bekijk het onderzoeksrapport over Omar Talib.

Bekijk het onderzoeksrapport over Ivana Kirenikov.

 

Selecteer de kaart en ga naar het Imperium Opslaggebouw.

(Empire Storage)

 

Bekijk de `sign-in’ klembord.

Ga de gang in naar opslagruimte 106.

Bekijk de deur.

 

Open het hangslot.

Je moet een code van 3 letters ingeven.

Het is de gehuurde opslagruimte van Ivan Koromiko.

Heb je het klembord goed bekeken.

Zie zijn  initialen.

Draai in het hangslot de initialen van Ivan Koromiko ' IGK'.

Kijk rond in de opslagruimte.

Bekijk de planken met de Russische poppen.

 

Poppen puzzel:

 

Je moet in een correcte volgorde op de 15 poppen klikken

Als je op een pop klikt hoor je een zachte klik en de pop komt iets naar voren.

Klik je op een verkeerde dan draaien alle poppen terug naar de begin positie. 

Als je dit overkomt weet je welke je dan Niet in die volgorde aan moet klikken 

Om te beginnen met welke pop is het essentieel om te weten met welke pop je moet starten!

De start pop is de pop die Greenfield voor Ivan Koromiko had gekocht.

Je ziet dat de pop naar voren komt: klik op die pop (klik op 2 poppen, als ze terug gaan is het niet de goede start pop, blijven ze staan heb je de 2 start poppen gevonden). 

Je ziet dat de poppen naar een richting kijken.

Dit wil zeggen dat de volgende pop die je moet aanklikken de pop is waar die pop (die je als laatset aangeklikt hebt) naar kijkt.

Ga zo verder tot je ze alle 15 in de goede volgorde hebt gevonden.

Nummer de planken van boven naar onder als: A B C.

Nummer de poppen van links naar rechts per rij als :1 tot en met 5.

Dan is de correcte volgorde:

 

 

  A3; A4; A5; B5; C5; C4 B4; B3; C3; C2; C1 B1; A1; A2; B2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een paneel in de muur glijdt open en toont een kistje (van het oude land).

Open de kist. Je kan het niet openen, de bovenkant wordt verzegeld met 5 verticale bruine latjes met daarboven een knop. 

Wanneer je op een knop klikt draaien er 2 of 3 latjes om waarop elke lat een afbeelding op de omgekeerde kant heeft. Als je opnieuw klikt draaien ze terug naar de bruine kleur. Je moet nu de latjes zo draaien dat de deksel een volledige afbeelding toont.

 

Deze puzzel is niet moeilijk. Klik op de eerste knop en dan op de vierde.

Pak de floppydisk uit de geopende kist.

 

Selecteer de kaart en ga naar het DA Kantoor.

Sleep de floppydisk van de `voorwerp - inventaris' in de Onderzoek map.

 

Selecteer je mobiletelefoon.

Bel David Benninger van het menu:

Can you tell us what your meeting with Omar Talib about?

Kunt u ons vertellen waar uw gesprek met Omar Talib overging?

 

Pak uit de faxmachine het bedrijfsprofiel van het advertentieagentschap Evolutie.

Sleep de fax van het bedrijfsprofiel van de `document  inventaris' in de onderzoek map.

 

Selecteer de kaart en ga naar het 27ste District.

Bekijk het onderzoeksrapport over de floppydisk in afdeling Onderzoek..

 

Selecteer de kaart en ga naar Ivana Kirenikov.

Ondervraging Ivana Kirenikov (voor de tweede keer).

 

(A) Who exactly is Raisa, the other member of the Zaliski family?

(B)   Where is Raisa now?

(C)  What do you think has happened to Raisa?

(D)  Why couldn’t you locate Raise?

(E)   How do you explain the discrepancies in dates in the Kusarova documents that we recovered?

(F)   So Svetlana lied about Elena’s age so she could compete more?

(G)  How is it possible no one found out her true age?

(H)  Did Greenfield know Elena falsified her age?

(A) Wie is Raisa precies, het andere lid van de familie Zaliski?

(B) Waar is Raisa nu?

(C) Wat denk u wat er met Raisa is gebeurd?

(D) Waarom kon u Raise niet lokaliseren?

(E) Hoe verklaart u de afwijkingen van de datums in de documenten van Kusarova die wij terugkregen?

(F) Zo, Svetlana heeft gelogen over de leeftijd van Elena zodat zij meer wedstrijden kon spelen?

(G) Hoe het is mogelijk dat niemand haar ware leeftijd te weten kwam?

(H) Wist Greenfield dat Elena haar leeftijd had vervalst?

 

Selecteer de kaart en ga naar het 27ste District.

Bekijk en pak het bedrijfsprofiel onderzoeksrapport in de afdeling Onderzoek.

 

Selecteer je mobiletelefoon.

Bel David Benninger van het menu en probeer met hem te praten.

Sleep het onderzoeksrapport over het bedrijf Evolutie van `rapport inventaris' op de mobiletelefoon en nu zal hij met je praten.

 

(A)  What was Omar Talib doing at your offices?

(B)  When did Omar tell you this information?

(C)  But Kaya and her new partner lost in the doubles finals so how does that help you?

(A) Wat deed Omar Talib op uw kantoor?

(B) Wanneer vertelde Omar  u deze informatie?

(C) Maar Kaya en haar nieuwe partner verloren de dubbel finale, zo, hoe helpt dat jou?

 

Selecteer de kaart en ga naar Yuri Zaliski.

Ondervraging Yuri Zaliski (voor de tweede keer):

 

(A)  Did Svetlana and Mark Greenfield pay you to keep quiet about Elena’s age?

(B)  Did you know Svetlana gave Raisa up for adoption back home.

(A) Betaalde Svetlana en Greenfield jou om de leeftijd van Elena stil te houden?

(B) Wist u het Svetlana Raisa thuis opgaf voor adoptie?

Geef het vliegtuigkaartje van Mark Greenfield aan Yuri  toen hij terug naar Rusland vloog.  (uit de voorwerp - inventaris)
(C)  So you kept silent even after Elena’s death? (C) Zo u hield het stil zelfs na de dood van Elena?

 

Selecteer de kaart en ga naar Omar Talib.

Ondervraging Omar Talib (voor de tweede keer).

 

(A)  How did you know Kaya and Elena wouldn’t be playing together at the Open?

(B)  Was it Kaya who decided a lethal dose of DHA would ensure Elena would never step onto the court?

(C)  Did you kill Elena? 

(A) Hoe wist u dat Kaya en Elena niet samen de Open zouden spelen?

(B) Was het Kaya die besliste dat een dodelijke dosis DHA fataal zou zijn en dat Elena nooit meer op het court zou stappen?

(C) Doodde u Elena?

 

Selecteer je mobiletelefoon.

Bel Charles Northcutt (district Attorney)

Can you help us convince Omar to testify?

 Kunt u ons helpen Omar te overtuig om te getuigen?

(Hij belooft je een immuniteitsfax te zenden).

 

Selecteer de kaart en ga naar het DA Kantoor.

Bekijk de fax en pak het immuniteitsdocument van Omar Talib.

 

Selecteer de kaart en ga naar Omar Talib.

Geef Omar Talib de immuniteitsfax.

 

Selecteer de kaart en ga naar het DA Kantoor.

Je moet nu de getuigen oproepen voor het tegenbewijs om terug naar het proces te gaan.

 

(A) Selecteer de map van het tegenbewijs (rebuttal subpoena).

(B) Sleep de getuigen die je wil oproepen in het venster (links) van de Getuige “Prosecution Witness List”

1:Omar Talib

2:Yuri Zaliski

3:Ivana Kirenikov

4:Svetlana Kusarova

(C) Klik "Ga naar proces" en als je het goed hebt gaat het proces verder.

“Go to Trial”

(D) Selecteer uw getuigen een voor een om hen te ondervragen.

 

  

Deel-2F:- PROCES TEGENBEWIJS

 

Selecteer Ivana Kirenikov van de getuigenlijst.

Ondervraging Ivana Kirenikov:(aanklager)

 

(A)  Who paid you to alter Elena Kusarova’s birth records?

(B)  Did you ever receive money from the defendant?

(C)   Did the defendant say why this was important?

(D)  What would happen to Elena’s earnings if her true age was revealed?

 

Ondervraging Ivana Kirenikov:-(verdediger)

Maak geen bezwaren op zijn vragen.

 

Selecteer Omar Talib van de getuigenlijst.

Ondervraging Omar Talib:-(aanklager)

 

(A)  Did Mr. Greenfield ask you to obtain the drug DHA for him?

(B)  Where did you obtain the DHA?

(C)   Why did you help the defendant?

(D)  Did you and the defendant discuss Elena’s pregnancy?

 

Ondervraging Omar Talib (verdediger).

Maak snel bezwaar  als de verdediger de volgende vraag stelt aan de getuigen:

 

1: And you lied to the police about this so you and your daughter wouldn’t be implicated?

 

Selecteer Svetlana Kusarova van de getuigenlijst.

Ondervraging Svetlana Kusarova : (aanklager)

(A)  Why were you paying the defendant extra money from Elena’s accounts?

(B)  Why didn’t you help the police uncover his role in her murder?

 

Ondervraging Svetlana Kusarova (verdediger).

Maak snel bezwaar  als de verdediger de volgende vraag stelt aan de getuigen:

 

1: Isn’t it true that everything you’ve told the court is a lie, and that you in fact acted as an accomplice in your own daughter’s murder?

 

Selecteer Yuri Zaliski van de getuigenlijst.

Ondervraging Yuri Zaliski:(verdediger).

 

(A)  Did you receive money from the defendant in exchange for keeping quiet about Elena’s age?

(B)  Did you know your youngest daughter had been given up for adoption before Svetlana brought Elena to this country?

 

Vraag aan de rechter om de zitting te schorsen 'rest case'. 

 

 

Deel-2G:- Pleidooi van de aanklager en verdediger.

De rechter (jury) zal dan uitspraak doen.

 

Als je alles goed gedaan hebt is de uitspraak schuldig en heb je 100%.

Einde

 

 

 

 

© Dit document mag niet worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur en de inhoud mag in geen geval worden veranderd.

GameSolves
http://www.gamesolves.tk
Forum
http://gamesolves.proboards23.com/

Henk