The Egyptian (3) Prophecy: The Fate of Ramses   14-02-2009

Inleiding

Rechtse muisknop opent de inventarisbalk. In midden is een vergrootglas waarmee je de voorwerpen in je inventaris vergroot kan bekijken (examine), kistje (goals) kan je de doelstellingen lezen, de rol (documentary database) daarin kan je de gegevensbestanden in lezen en met de onderste pictogram kom je in het menu. Klik weer met de rechtse muisknop om de inventarisbalk weg te doen.

Met het indrukken van de spatiebalk sla je de intro en tussenscènes over.Vraag zeker alle dialogen omdat het anders kan zijn dat je niet verder kan of je kan een raadsel niet oplossen.


De hoge Priester Khaemouaset, zoon van Ramses schrijft dat de Pharaoh, Ramses II die zestig jaar is, vraagt Amun Re om zijn leven te verlengen. Amun zal hem tot zijn 80ste jaar verlengen als hij een grote obelisk bouwt, de glorie van Re Amun, deze moet hij bouwen vóór het seizoen van Shemu begint of anders zal hij sterven. Alleen Paser de grote architect  kan de grote Obelisk bouwen. De Pharaoh zendt Maya, een jonge vrouw om een onderzoek te doen naar sommige vreemde ongevallen die zich op de werkplek voordoen. Het monument zal binnen de muren van de Tempel van Pi-Ramses worden opgezet.


 

Hoofdstuk 1 Pi-Ramses

 

Tempel: Je hebt in je inventaris al een zegelring "Pharaoh's seal"  en een "wedjat-eye" (oog). Ga vooruit, draai links, vooruit en praat met Djer, supervisor van de tempel. Toon hem de zegelring van de pharaoh. Het huis van Paser is te herkennen aan een tekening op de deurstijl.

Draai rechts en verlaat de tempel. In het linkerdeel van de binnenplaats is een schipper die Maya door haar reizen op de Nijl verplaatst. Rechtsachter werken steenbakkers. Ga rechts, draai links, ga door de opening links van de steenbakkers, ga rechts naar de deur met de tekening en een waterkruik. Ga de deur door.

Kijk rond en ga dan door de tweede deur. Praat met de zieke Paser en vraag alle dialogen uit (om met hem te praten moet je voor hem staan, de vragen kunnen tijdens het gesprek ook onderverdeeld  worden in groepen dus kijk goed dat je alles daarna (na thank you) de andere vragen stelt). Ga naar de volgende ruimte, onderzoek de werkkamer,bekijk het kleine standbeeldje op de werkbank, ga rechts naar het einde van de werkbank en pak de fakkel "torch".

Ga terug naar de binnenplaats, praat met de steenbakker en vraag alle dialogen uit. Toon hem eerst de zegelring van de Pharaoh. De steenbakker vertelt over zijn dromen. Ga rechts door de opening, draai rechts en ga de tempel in.

Draai links, vooruit en pak een stuk van een "cartouche". Ga naar de volgende ruimte, draai rechts, vooruit de volgende ruimte in, links naar de volgende ruimte en bekijk de deur, naos, de hart van de tempel. Klik op de lege plek van de linkse deurpost, deze cartouche wordt vermist. Bestudeer de andere 3 cartouches. Draai links naar de muur en klik op de muur om een geheime passage achter de muur te ontdekken. Verlaat deze ruimte, ga helemaal naar achter en praat op het einde rechts weer met de voorman Djer. Hij geeft je het tweede stuk van de cartouche "second cartouche". Praat dan weer met hem en vraag alle dialogen. Draai rechts, verlaat de tempel en ga naar de 2 steenbakkers. Geef de 2 stukken cartouche aan de steenbakker en hij lijmt ze aan elkaar, geheimzinnige cartouche "mysterious".

Ga terug naar naos (deur). Plaatse de geheimzinnige cartouche op de linker lege ruimte. Dit opent de geheime passage. Klik op de geheimzinnige cartouche en zie dat het niet kan worden verwijderd. Steek de fakkel aan met het vuur uit de houder langs de deur "flaming torch". Ga de geheime passage in.

Maya word ingesloten. Pak de "Amun- Re cartouche" die op de grond ligt. Draai links en klik bij de muur op de losse tegel.  Pak de stukjes amuletten "foundation deposits. Je ziet een visie van de gebroken obelisk, de droogte, Paser en Pharaoh die sterven. Ga links van de gesloten deur en bekijk de geëtste hiërogliefen.

Hiëroglief Puzzel - De bedoeling is om deze schuifraadsel te schikken om de cartouche van Ramses II te tonen. Je inventarisbalk wordt geopend, selecteert de rol (documentair gegevensbestand - "documentary database" ), de rechtse cartouche is de correcte cartouche.

Gebruik zegelring van de Pharaoh onder op het ovale gedeelte (omringt door draaiende licht puntjes) om het raadsel te activeren.

Het linksonder gedeelte verplaatst de linkerkolom naar beneden. Het rechtsonder gedeelte verplaatst de midden en rechtse kolommen naar beneden. Het cobraoog rechtsboven verplaatst de 3 kolommen naar rechts en het linker cobraoog verplaatst de 3 kolommen naar de linkerzijde.

Als je er op geklikt hebt ga dan terug (cursor rechtsonder in het scherm klikken) en herstel de puzzel. Ga opnieuw naar de puzzel en klik met je rechts muisknop om de inventarisbalk te verwijderen.

 

 

 

Klik 5x op de rechtsonder gedeelte, 1x op de linkse cobraoog, 4x op linksonder, 1x op rechtsonder. De deur opent.

 

 

 

 

 

 

 

Ga terug naar het huis van Paser. Onderweg zal de fakkel uit gaan, dat is o.k.want we hebben het toch niet meer nodig. Toon Paser de stukjes van de amulet (foundation deposits). Praat met hem over alles. Je moet de geheimzinnige cartouche verwijderen die de geheime ruimte opende. Paser geeft je een vaas "purification vase"om de tempel te reinigen. Vraag dan verder door. Je moet de geheimzinnige cartouche verwijderen die de geheime ruimte opende. En dan moet je de geheimzinnige cartouche met de Amun cartouche vervangen.

Ga naar Naos (deur). Gebruik de reinigingsvaas op de geheimzinnige cartouche. Het verdwijnt. Plaats de Amun cartouche op de lege plaats en de geheime passage is gesloten. Ga terug naar Paser. Praat met Paser. Hij wil dat Maya de documenten van het bouwen van de Obelisk naar Aswan brengt. De documenten zitten achter het beeldje "Imhotep" dat op de werktafel staat. Paser geeft je een  zwarte steen "black stone" om die op het standbeeld Imhotep te gebruiken. Paser verliest zijn bewustzijn. Ga naar de volgende ruimte, bekijk het standbeeld op de werkbank en gebruik de zwarte steen op het standbeeld. Pak de documenten van de steengroeve "quarry documents".Ga naar de binnenplaats, draai rechts en ga met de schipper praten. Hij vaart je naar de Steengroeve in Aswan.

 

Hoofdstuk 2 Aswan

 

Ga 2x vooruit, draai rechts, vooruit, 2x vooruit naar de 2 huizen, pak de uitgedroogde ezeluitwerpsel "dried donkey droppings" van de grond,  draai links, ga naar de linkse ezel, pak een bol van steenkool "dolerite ball". Draai rechts en praat met Ouni die voor zijn huis zit. Geef hem de steengroeve documenten. Draai links, ga terug naar die zwarte steenkoolbollen, gebruik de bol uit je inventaris op de steen die langs de bollen ligt en pak de gebroken steenkoolbol "damaged dolerite ball". Ga opnieuw met Ouni praten. Hij mist de Dolerite papyrus in zijn huis. Hij geeft toestemming om het te zoeken en je mag zijn vrouw Tuya ontmoeten. Zij is de grote genezer. 

Ga het huis in, de eerste ruimte heeft een bittere appel in een mand. Ga naar de volgende ruimte, zie een flesje met oker bij de staande brandlamp. Aan de ene kant van de werktafel liggen dierenrecepten. Neem nota van het recept van een slangenbeet (snake bitten). Ga naar de volgende ruimte en verder door naar achter.  Ontmoet Tuya op de binnenplaats en praat met haar. Je krijgt een overdracht zakdoek van haar "transfer handkerchief". Tuya vergt een bewijs van Maya voordat ze een geneesmiddel voor Paser maakt. Maya moet de overdracht formule doen. Ze moet de linnenzakdoek formule doen die een ziekte van een mens aan de een ander mens of dier kan overbrengen. Je hebt al gezien toen je met Ouni praatte dat hij veel nieste. Ga naar hem toe, praat met hem, klik de zakdoek op hem als hij moet niezen en klik dan op de ezel op de linkerzijde. Ga terug naar Tuya. Praat met Tuya.  Zij geeft je een hypnose formule voor een Cobra "cobra of hypnosis". Zij geeft je toestemming om dolerite papyrus te zoeken.

Links van Tuya, ligt gom (van een gommenboom) en een mes. Rechts van de oven (oven - tegenover Tuya) hangt een kom met terebinth. Rechts van de geopende deur staat een kruik. Je weet nu waar alle ingrediënten voor de slangbeet recept liggen. Stamp ze en drink het.

Ga rechts van de oven de gesloten deur door de provisiekamer in. Op de grond ligt een mand waar een slang in zit. Als je de mand open maakt wordt je gebeten door de slang en dan moet je het slangenbeet recept maken om je te genezen. Je moet dit recept snel maken want je hebt niet veel tijd voordat het slangengif begint te werken. Open de mand. Maya wordt gebeten door de cobra. Er ligt een papyrus op de bodem van de mand. Verlaat de ruimte en zie dat Tuya is weggegaan.

 

 

 

 

 

Terebinth

 

Mes & Gom

 

stukje van de kruik

 

Oker

 

Bitterappel

Verzamel de ingrediënten. Je hebt al de ezeluitwerpsel.

Neem wat bladeren van een boom "terebinth",  linkerzijde van de provisiekamerdeur.

Ga naar waar Tuya zat en pak gom "gum" en het mes "knife".

Ga naar de deur en het gebruik de dolerite bol uit je inventaris op de kruik. (Rechtse muisknop om de bol in je inventaris te plaatsen en om de inventarisbalk te sluiten). Pak het stukje van de kruik "jar".

Ga naar de werkruimte en pak de okerpoeder "ocher" onder bij de brandlamp.

Ga naar de volgende ruimte en gebruik het mes op de bittere appel. Pak de bittere appelzaden "bitter apple seeds".

Ga terug waar Tuya zat. Plaats alle ingrediënten in de kom. Pak de stamper "pestle" en gebruik het op de ingrediënten in de kom. Zie dat Maya het geneesmiddel drinkt.

Neem de "dolerite papyrus" uit de cobramand. Ga naar buiten en praat met Ouni. Ouni leest de papyrus en zegt dat de God van Forge "Ptah" alleen ons kan helpen. Je moet met Khâemouaset in Memphis gaan praten. Ouni geeft je een slang "dried snake" voor bescherming tegen verdere slangenbeten. Ga naar de startplaats, praat met de schipper die je dan naar Memphis brengt. 

 

Hoofdstuk 3 Memphis

 

Praat met de wachter  voor de god tempel. Niemand mag naar binnen. We hebben zijn naam nodig. Draai je om, ga door de opening, ga de rechts kant van de vijver, pak wat kiezelstenen "pebbles" van de grond op het midden gedeelte. Praat met de mandwever die op het einde van de vijver zit. Kijk beneden en zie iets in een mand liggen (linkse lage rietenschaal). Links achter de man in de vijver gooi je de kiezelsteen in het water. Pak dan onmiddellijk de steen uit de rietenschaal. Het is een "ostracon" steen. Praat opnieuw met de man. Geef hem de ostracon steen en hij vertelt dat de wachter Pamose heet.

Ga naar de wachter terug en gebruik de toverformule van de slanghypnose op hem. Praat dan weer met hem en toon hem iets uit je inventaris (maakt niet uit wat).

Ga de tempel in, draai rechts, vooruit en Khaemouaset, Hoge Priester van Ptah komt dichtbij. Geef hem de dolerite papyrus. Praat dan met Khaemouaset en vraag alle dialogen.

Draai rechts en open de deurtjes, Gebruik het Wedjat-eye (oog, rechtse kant in je inventaris) van helderziendheid op de barst. Gebruik het mes op de barst en pak de droge schorpioen "dried scorpion". Praat met Khaemouaset en hij geeft je een banner voor het controleren van de wind "banner for controlling the wind".

Pak links een sleutel "key" van het altaar. Gebruik de sleutel op de kist onder de geopende deurtjes.

6. Goud. 5. Zilver. 4. Ebbenhout. 3. Ivoor. 2. Hout van de jeneverbes. 1. Koper.

Draai de horizontale staaf 1x met de klok mee doormiddel van de onderste draaipijl. 

Schuif de staaf in de schijf van de Jeneverbes (2), 2x klikken op de pijl die vooruit wijst. Draai de jeneverbes schijf 2x om het even welke richting.

Schuif de staaf in de Gouden schijf (6). Draai de gouden schijf tot de groene knop verschijnt. 

Trek de staaf 1x terug naar de zilveren schijf (5), 1x klikken op de pijl die terug wijst. Draai 1x de zilveren schijf met de wijzers van de klok mee (bovenste draaipijl).

Trek de staaf terug naar de koper schijf (1). Draai 1x de koperen schijf met de wijzers van de klok mee (bovenste draaipijl).

Plaats de staaf in de Jeneverbes schijf (2). Draai 1x de Jeneverbes schijf tegen de wijzers van de klok mee (onderste draaipijl).

Plaats de staaf in de zilveren schijf (5). Draai de zilveren schijf tot de groene knop verschijnt. 

Plaats de staaf  in de Ebbenhouten schijf (4). Draai de Ebbenhouten schijf tot de groene knop verschijnt. 

Plaats de staaf in de schijf van Ivoor (3). Draai de Ivoren schijf tot de groene knop verschijnt. 

Plaats de staaf in de Jeneverbes schijf (2). Draai de jeneverbes schijf tot de groene knop verschijnt. 

Plaats de staaf in de koperen schijf (1). Draai de koperen  schijf tot de groene knop verschijnt. 

De kist opent. Pak de Kyphi - parfum. Geef het parfum aan Khaemouase en praat met hem. Het parfum is onvolledig. Khaemouaset vergt geurige parfum.

Ga naar het vijvergebied, praat met de mandwever over geurige parfum (rush). Hij wil zijn beitel terug die hij naar een vis gooide en nu bovenop een waterlelie in het midden van de vijver ligt.

Ga naar de ingang van het waterreservoir aan de andere kant van de vijver. Pak het touw "string". Ga naar achter naar een vogel die bovenop de muur zit dicht bij de ingang. Pak wat kiezelstenen "pebbles" van de grond. Werp de kiezelstenen op de vogel. Pak het stukje koper dat de verjaagde vogel laat vallen. Het touw en het stukje koper worden automatisch gecombineerd om een werphaak te maken "grappling hook".

Ga naar de mandenmaker, draai links naar de dichtst liggende lelieblad in de vijver. Gebruik de werphaak op het lelieblad. Maya trekt aan het lelieblad, pak de beitel "gouge" en geeft het het aan de mandenmaker. Hij geeft je de geurige parfum ingrediënt "rush" en de zaden van de waterlelie "lily seeds".

Ga terug naar de tempel en geef het geurige parfum ingrediënt aan Khaemouaset. Khaemouaset doet de ceremonie en je komt in de wereld van Ptah. 

 

Hoofdstuk 4 Wereld van Ptah

 

Draai naar links en pak een kniptang "pincers" die op de lavavloer ligt. Draai je om en ga de tunnel door naar de volgende grot.

Bekijk het standbeeld van Sakhmet in de midden van de ruimte. Merk op dat het een stuk van de sleutel van Sakhmet die zij vasthoudt mist. Kijk onder bij de voet naar de canoptic kruik met het hoofd van Thot. Gebruik de kniptang op de canoptic kruik om het hoofd van de kruik los te maken. Klik op de kruik om het hoofd naar rechts te draaien. Ga een tunnel door en zie dat alle tunnels in dezelfde grot uitkomen. Praat met de dwerg. Om Ptah te zien, moet je een sistrum (muziekinstrument) hebben en hem dan verheerlijken met muziek. Je moet een sistrum maken. Kijk boven de dwerg en zie een touw dat tekort is voor de dwerg om die te pakken.

Ga terug naar de grot met het standbeeld, draai het canoptic hoofd naar de achterkant en ga terug naar de andere grot. Iedere keer als je aan het hoofd draait veranderd de grot. Kijk rond en pak een "bronzen strip" en een handvat "handle" van de grond.

Ga terug naar de grot met het standbeeld, draai het canoptic hoofd naar links en ga terug naar de andere grot. Pak een houten hamer "mallet" bij het touw dat aan de muur hangt. Gebruik het mes om het touw door te snijden "length of rope"

Ga terug naar de grot met het standbeeld, draai het canoptic hoofd naar de voorzijde en ga terug naar de andere grot. Ga rechts naar de aambeeldrots. Verwarm de bronzenstrip in de lavapool. Plaats de verwarmde bronzenstrip op de aambeeldrots. Gebruik de houten hamer op de verwarmde bronzenstrip. Plaats het handvat op de U-vormige bronzenstrip "mute sistrum". Nu, hebben we bronzenstaven nodig om de sistrum muzikaal te maken.

Ga terug naar de grot met het standbeeld, draai het canoptic hoofd naar rechts en ga terug naar de andere grot. Praat met de dwerg over de bronzenstaven. Hij wil hulp, zijn touw is te kort. Toevallig hebben we een stukje touw in de inventaris. Klik het stukje touw uit de inventaris op het touw tegen de muur. Praat opnieuw met de dwerg over de bronzenstaven, hij geeft de staven voor de sistrum en vertelt hoe je Ptah tevoorschijn kan laten komen..

Ga terug naar de grot met het standbeeld, draai het canoptic hoofd naar de voorzijde en ga terug naar de andere grot. Ga bij de aambeeldrots staan en zie hoe Maya Ptah tevoorschijn laat komen.

Praat met Ptah en vraag alles. Breng me een magische bal van dolerite. Ga naar de grot van Sakhmet en open de passage 3 keer. Om de eerste passage te openen, heeft een metaalarbeider een vorm voor de sleutel. 

Eerste passage: Ga terug naar de grot met het standbeeld, draai het canoptic hoofd naar rechts en ga terug naar de andere grot. Praat met de dwerg over de sleutel. Hij geeft je een lege vorm "empty mold". Ga terug naar de grot met het standbeeld, draai het canoptic hoofd naar de voorzijde en ga terug naar de andere grot. Zeg tegen Ptah dat je de sleutel hebt gevonden. Het leven zal de weg voor u openen. Plaats de lege vorm in de lavapool en plaats het op de aambeeldrots. Pak dan het gekoelde lava voorwerp "lava object".

Ga terug naar de grot met het standbeeld, klik het lavavoorwerp op de sleutel van Sakhmet. Er bewoog iets. Draai naar links en kijk in de nis in de muur. Klik op de staf om het te laten zakken. Ga terug naar de andere grot en zie dat er nu in deze grot een identieke standbeeld van Sakhmet staat. 

Tweede Passage: Bekijk in deze grot de 4 nissen met tekeningen, die door lampen worden verlicht. Gebruik het Wedjat-eye (oog) in een nis op de tekening om de 4 godinnen te zien die Osiris verdedigen. Ga naar het standbeeld van Sakhmet. Bekijk onder de voet van het standbeeld en zie een steen. De steen kan ingedrukt worden. Plaats de beschadigde dolerite bol op de steen. Dit opent een tegel in het standbeeld. Pak de 4 ballen van de godinnen "ball".

Je staat voor het standbeeld van Sakhmet, draai links, plaats de "Bastet ball"  in die nis, plaats de "Sakhmet ball" in de bovenste linkse nis, "Wadjet ball" in de bovenste rechtse nis en de "Sechemtet ball" in de rechtsonderste nis. Er beweegt weer iets?. Ga naar de andere grot en zie weer een andere identieke Sakhmet standbeeld.

Derde Passage: Praat met het Sakhmet standbeeld.

Beantwoord de vraag: Wat verwezenlijkte Ptah met zijn hart en zijn tong? Hij creëerde... de wereld. "What did Ptah accomplish with his heart and tongue?" He created... the world.

Nu, maakt Sakhmet muziek die je moet reproduceren om de ruimte van de dolerite gereedschappen te openen. Er zijn 3 verschillende samen gemengde geluiden: een bop-bop geluid, metaalgeluid en een sisgeluid. Ga naar een nis en de muziek stopt. 

Zie 3 nissen met druipend water. Elke druppel druipt op verschillende snelheid. Nu moet je de 3 geluiden reproduceren met de goede snelheid en met een voorwerp die je in de nis stopt waar de druppel dan opvalt.

Je staat voor het standbeeld van Sakhmet, draai links, plaats de zaden van de waterlelie in de nis. Dit blad produceert het bop-bop geluid.

Plaats de sistrum in de bovenste linker nis en dit veroorzaakt een metaalgeluid.

Ga voor het standbeeld van Sakhmet staan, kijk naar beneden en zie een kelk voor haar voeten. Gebruik de reinigingsvaas "purification vase" op de kelk en pak de kelk met lava "bowl of lava"

Plaats de kelk met lava in de rechts bovenste nis om het sisgeluid te veroorzaken.

De deur aan de dolerite gereedschappen wordt nu geopend.

Ga naar de andere grot, zie een altaar in het midden van de lavapool met een vierkante, ronde en een driehoekige dolerite gereedschap. Aan elke kant van de grot is een standaard die geometrische vormen heeft.

Je moet zoals Path zei de lichte, luchtige bal hard maken. Je moet de  ronde dolerite gereedschap op de standaard met de cirkel plaatsen om de lichte, luchtige bal hard te maken. Aangezien het gereedschap licht is, kan de wind het gereedschap op het altaar bewegen.

Staande voor het altaar en met je rug naar de uitgang sta je voor de  standaard met een vierkante figuur, gebruik de banner van de wind "banner for controlling the wind." op de ronde dolerite gereedschap van het altaar.  Het zal boven de driehoeksstandaard zweven.

Staande voor de cirkel standaard (links) gebruik je de banner van de wind op de vierkante dolerite gereedschap van het altaar om het naar het midden van de altaar te verplaatsen.

Staande voor de driehoekige standaard gebruik je de banner van de wind op de vierkante dolerite gereedschap van het altaar om het naar de uitgang te verplaatsen.

Staande voor de cirkel standaard gebruik je de banner van de wind op de driehoekige dolerite gereedschap van het altaar om het naar de muur te verplaatsen.

Staande voor de driehoekige standaard gebruik je de banner van de wind op de ronde dolerite gereedschap om het terug op het altaar te verplaatsen.

Staande voor de vierkante standaard gebruik je de banner van de wind op de ronde dolerite gereedschap van het altaar om het naar de cirkel standaard te verplaatsen. Ga daar naar toe en pak de magisch dolerite bal "magical ball of dolerite".

Ga terug naar de grot waar Ptah is en praat met hem. Hij zal dolerite ballen hebben die ter beschikking worden gesteld aan de arbeiders om de obelisk te maken. Keer de bal terug waar het uit kwam om naar Maya's wereld terug te gaan. Ptah geeft je een bij van magische was "bee of the magical wax". Gooi de magische dolerite bal in de lavapool. Praat met Khaemouaset. Ga de tempel uit, ga naar de schipper, praat met hem en hij brengt je terug naar Aswan.

 

Hoofdstuk 5 Aswan

 

Praat met Ouni. Ga naar het huis van Ouni (bij de ezel) en praat met Tuya. 

Als je uit gepraat bent geef Tuya de gedroogde schorpioen "dried scorpion". 

Kopieer de genezende formule met rode inkt op een lege papyrus.

Ga naar de hoek van de werktafel, pak een lege papyrus "blank sheets of papyrus" links van de grote vaas.

Bekijk de formule die daar links ligt, plaats de lege papyrus op de lege ruimte onder de formule. Pak de pen (schrijfstokje) "calamus" en dompel het in de rode inkt. Klik de pen met rode inkt op de lege papyrus. Pak de genezende formule "healing formula".

Geef de genezende formule aan Tuya. Tuya plaatst de formule in een ongebrande figuur die ze aan je geeft "unfired figurine". Je moet dit figuur in brand steken. 

Pak de aansteker "lighter" naast Tuya. Ga naar de oven achter in de open ruimte van het huis. Pak de takjes "twigs" die op de grond voor de boom liggen. Plaats de takjes in de oven. Gebruik de aansteker op de takjes, plaats het figuur "unfired figurine" boven op de oven en pak het verbrande figuur Paser "figurine of Paser".

Ga naar de kamer waar Tuya is, open de deur links van Tuya en pak een "mat" die in die ruimte ligt. Ga naar buiten en praat met Ouni. De vloed van de Nijl is nog niet gekomen. Een kwade brand brandt naast de obelisk. Draai links en ga naar de steengroeve door het open gebied tussen de huizen en de rotsen.

Ga vooruit en pak de kruik met water "jar of water". Ga naar de stapel timmerhout aan het linkereind van de greppel. Pak de stok "stick" van de grond. Ga naar de brand. Plaats de mat over de brand. Kijk dichtbij en zie een vreemd voorwerp dat in de hete grond ligt. Klik rechts van mat om de mat uit te verwijderen. Gebruik de stok om een geheimzinnig mes "mysterious knife" met immense macht te pakken - moet tot een God behoren. De stok wordt een verkoolde stok "charred stick". Draai naar rechts en ga met Ouni praten over de vloed van de Nijl. Verlaat de steengroeve en zie een scène met de Goden. Praat met de schipper die bij de ingang van het dorp zit om je naar Memphis te brengen.

 

Hoofdstuk 6 Memphis

 

Praat met de wachter en hij zegt dat Khaemouaset niet hier is. Ga naar het vijvergebied. Neem de rechtse kant van de vijver en pak een lange stok "long stick" bij de eerste boom. Pak een een plaat "plate" bij de laatste boom. Praat met de mandwever. Praat met het jonge meisje dat bij het waterreservoir ingang staat. Om de vloed te herstellen, breng de kelk ISIS terug naar het jonge meisje.

Ga achter de waterreservoir ingang naar het ronde nilometer structuur. Bekijk de bovenkant van het structuur (rand) en zie een tekening op de rand. Plaats een lege papyrus over de tekening, gebruik de verkoolde stok op de lege papyrus en pak de tekening "tracing of the design to be completed". Ga weer met de mandwever praten. Geef hem de tekening. Hij heeft een ei als bindmiddel nodig. Draai je om en ga naar de linkse kant van de muur.  Bekijk het nest onder de vogel. Leg de plaat uit je inventaris onder het nest op de grond, gebruik de lange stok op het nest en pak de gebroken ei die op de plaat valt "smashed egg". Geef het gebroken ei aan de mandwever. Geef hem ook de inktpen "calamus" en hij maakt de tekening af die in je inventaris komt "finished drawing". Geef de tekening aan het geheimzinnige jonge meisje. Ga naar de nilometer en plaats de tekening op de tekening van de rand van de nilometer. Klik op de fonkelende ster, pak de heilige kelk ISIS "sacred recipient". Geef de kelk aan het meisjesgodin en zie een scène.

 

Wereld van ISIS

 

Praat met ISIS. Ga door de Poorten van de Dood. Osiris kan je slechts helpen de vloed te herstellen. ISIS geeft je een magische net "magical net". Draai naar rechts en ga naar het einde van eiland waar de waterlelies bloeien. Gooi de zaden van de waterlelie "seeds" in het water. Klik op de overkant.

Eerste Test: Ga naar het altaar.

De bedoeling van deze opdracht is dat je de 3 Gods stenen van dit altaar naar het altaar op het volgende eiland verplaats. Je kunt slechts één Gods steen tegelijkertijd dragen. De "Nut" steen mag niet met Geb alleen worden gelaten en Shu mag niet alleen met Nut liggen.

Oplossing:

Pak de "Nut", de bovenste steen. Draai naar links en leg de Nut steen op het altaar van het volgende eiland.

Ga terug naar het eerste eiland en pak "Shu", de middelste steen.

Ga naar het volgende eiland. Leg Shu neer en neem Nut.

Ga naar het eerste eiland. Leg Nut neer en pak "Geb", de onderste steen.

Ga naar het volgende eiland. Leg Geb neer en pak niets.

Ga naar het eerste eiland en pak Nut.

Ga naar het volgende eiland en leg Nut bij de andere en je eerste opdracht heb je voltooid.

Ga naar het eiland op de linkerzijde vóór de brug en pak wat rotsen "rocks". Ga de brug over.

 

Tweede Test: Praat met ISIS op het meest rechtse eiland.

Je moet havik Horus en de schilpad Set leiden naar het middelste eiland. Er zijn 5 eilanden.

Oplossing:

Nummer de eilanden van Links naar Rechts (L-R) als 1-5. Verlaat het 5de eiland waar je opstaat (bij Isis).

Ga naar het vierde eiland waar de schildpad (Tortoise) vlakbij in het water ligt. De schildpad zwemt naar het tweede eiland.

Ga naar het eerste eiland op de linkerzijde en verplaats de vliegende havik naar het middeneiland.

Ga naar het tweede eiland en de schilpad gaat naar het vijfde eiland.

Ga naar het vijfde eiland en de schilpad gaat naar het middeneiland. De havik en de schildpad zijn nu bij het middeneiland.

Kruis het middeneiland over de schilpad naar het volgende eiland.

 

Volgende Eiland

ISIS is er niet! Ga naar het waterinstallatie opgezet op de linkerzijde van het eiland. Voor is een sloot om het water naar een leeg reservoir op het ander eind van het eiland te laten stromen. Controleer het touw die in het water wordt ondergedompeld - de pompoen die met water wordt gevuld is te zwaar. Plaats de rotsen als tegengewicht in de hangende mand. Klik op het touw en Maya giet het water in de sloot om het reservoir te vullen. Het water wordt in een poort gevormd.

 

Hoofdstuk 7 Boek van de Doden

 

Eerste beschermer - Raad de naam van de beschermer van de eerste deur.

Het altaar heeft 6 tegels met een afbeelding. Klik op de tegels om de naam van de beschermer te ontdekken. 

Oplossing:

Activeer de tegels door de bij van de magische was "bee of the magical wax" op de geëtste bij te plaatsen.

De 6 tegels zijn van L-R: neg eb ess ou et a.

Van L-R: Klik op tegel 1-1x, tegel 6 -1x en tegel 4 ook eenmaal. Naam is Negaou.

Tweede Beschermer (de Dubbele Test):

De bedoeling van het raadsel is het labyrint door te gaan terwijl je spiegelbeeld Ka tegelijkertijd de uitgang boven in het labyrint bereikt.

Het labyrint van Ka is het spiegelbeeld van jou labyrint. Het labyrint heeft vakken die geblokkeerd zijn of Ka kan je tegenhouden terwijl hij andere stappen kan nemen. Controleer de beschrijving van de Dubbele Test door te klikken op het vraagteken pictogram.

13

14

15

16

9

10

 

12

5

 

7

8

1

2

3

4

Oplossing:

Nummer de vakken van L - R als 1 - 16 en begin met de onderste rij, 1- 4.Tel dan door van L naar R en zo naar boven tot 16.

Stap op 2 - 1 - 5.

Stap op 9 - 13 - 9 - 5 - 1 terwijl Ka op het spiegellabyrint wordt geblokkeerd.

Stap op 2 - 3 - 7.

Klik tweemaal op de leegte om Ka bij het spiegellabyrint te bewegen terwijl jij wordt geblokkeerd.

Stap op 8 terwijl Ka op het spiegellabyrint wordt geblokkeerd.

Stap op 4 - 3 - 7.

Stap op 8 - 12 - 16 terwijl Ka op het spiegellabyrint wordt geblokkeerd.

Stap op 15 en uit op de mat. 

Derde Beschermer:

De kleine beschermer heeft een hart van steen.

De transparante beschermer is rechts van de kleine beschermer.

Het papyrus hart is rechts van het hart van goud.

Het hart van goud is rechts van het hart van steen.

Het lapis-lazuli hart is tussen steen één en de gouden.

Vind de beschermer met het verenhart en thou zal je laten passeren.

Gebaseerd op de gegeven aanwijzingen, zijn de gouden, lapis-lazuli en papyrus beschermer rechts van de kleine steen beschermer. Aangezien de kleine steen beschermer tweede van de linkerzijde is, is de beschermer met het verenhart de eerste.

Klik op de eerste beschermer van de uiterste linkerzijde.  

Definitieve Proef: Zie 4 matten met een afbeelding van 4 Goden.

Stap op om het even op een van de voorste matten.

Kijk omhoog naar de sterren die in de hemel wordt gevormd, bekijk de sterren die op de matten worden afgeschilderd.

Stap op de mat die de hemelsterren vormt.

Doe dit tot Osiris je door laat.

Osiris: Ga door en spreek tweemaal met Osiris. De vijand gaf zich weg. Geef het geheimzinnige mes aan Osiris. Set van het Rood is de vijand. Volg de instructie van Osiris. Maak een Zoute drank en offer het aan God Path.  Osiris geeft Maya "kyphi" een fascinerend wierook "soporific incense".

Draai naar links en plaats de gedroogde slang "dried snake" onder in het verbrande gebied van de Papyrus (mat). Beklim de trap naar het jonge meisjesgodin in Memphis.

Memphis

 

Praat 2x met het jonge meisjesgodin. Zij geeft je de heilige kelk terug "sacred recipient". Praat met de mandwever en dan praat met de stotterende man die er langs zit. De stotterende man wil in ruil voor zout worden genezen. Gebruik de overdrachtzakdoek "transfer handkerchief" op de stotteraar en klik dan op de mandwever. Hij geeft je dan zout "salt". Praat met de mandwever (zielig hé :)

Ga naar de tempel want we moeten nog met Khaemouaset praten. We mogen nog steeds niet naar binnen van de wachter. Hypnotiseer hem opnieuw met de cobra hypnose.

Praat met Khaemouaset. Geef de heilige kelk en het zout aan Khaemouaset. Zie de ontmoeting van de 2 Goden - Ptah en Set. Praat opnieuw met Khaemouaset. Ga naar de schipper en hij brengt je terug naar Pi-Ramses.

 

Hoofdstuk 8 Pi-Ramses

 

Ga 2x vooruit, draai links en praat met Djer. Ga het huis van Paser in. Gebruik figurine of Paser op hem. Hmm, Je gaf kwade krachten vrij. Een wachter en Tuya arresteren Maya. Tuya is een verrader!!

Praat met hun. Plaats de "soporific incense" wierook op de brandende lamp achter Paser (ga naar die lamp).

Ga het huis uit en Maya krijgt een visie van een ramp als Maya faalt. Ga naar de uitgang en praat weer met Djer. Ga de opening door, vooruit,draai rechts, vooruit, draai recht en de opslagplaats in. Praat met Khaemouaset. Tuya is de hulp van Set. Hij geeft je de regen formule "rain spell"

Leer welke formule bij welke tegenwerkende formule hoort als voorbereiding van het gevecht met Tuya. Een formule kan je onklaar maken met de goede tegenwerkende formule. Vraag welk formule je wilt leren en klik de bijbehorende tegenwerkende formule uit je inventaris op Khaemouaset.

Formule Tegenwerkende formule
Cobra hypnosis Purification jar
Magical net Banner for the wind
Lotus transformation spell Wedjat eye

Verlaat de binnenplaats en ga rechts praten met een baksteenbakker om de tempel in te gaan. Tuya is in naos en wil alleen zijn. Doe de droomtest "test me".

Dit zijn de antwoorden van de droomtest.

1 - The beginning of your dream indicates that in 3 summers, the harvest will be particularly good. "Het begin van uw droom wijst erop dat in 3 zomers, de oogst bijzonder goed zal zijn".

2 - You will lose your parents. "U zult uw ouders verliezen".

3 - You will have the support of the gods and because of that, you will rise above common folk. "U zult de steun van de goden hebben en wegens dat, zult u boven de gemeenschappelijke mensen verhevene".

4 - You will live an honest life. "U zult het eerlijk leven".

5 - You will gain authority over people. "U zult gezag hebben over de mensen".

Praat dan opnieuw met de man. Ga de tempel in en hij geeft je een magische koffer "magic coffer" die hij gevonden heeft. De koffer moet het gistmiddel van de heilige steen opnemen. Kijk goed uit als je door de tempel loopt om naar naos te gaan.

Ga 1 stap de tempel in en wacht. Wacht tot de zittende wachter op de linkerzijde zijn hoofd laat zakken en in slaap valt. Tezelfdertijd zou de wachter rechts iets van de grond pakken en zal hij naar de grond kijken. Ook tezelfdertijd zou de wachter rechtsboven weg lopen. Als deze 3 wachters dit tegelijk doen dan loop snel naar achter (let op dat je moet doorlopen als de wachter rechtsboven weg loopt en niet als hij er al is waar hij heen loopt).

 

Hoofdstuk 9 Duels in Pi-Ramses

Draai links (niet helemaal achter in de tempel) en ga naar Tuya die op je wacht.

Duel met Tuya

Tuya begint onmiddellijk het duel. Luister welke formule zij gebruikt. Pak de tegenwerkende formule uit je inventaris om het onklaar te maken en gebruik het op Tuya. De  levenskracht van elke strijder wordt gezien aan beide kanten van het scherm. Als u verliest, is er altijd een automatisch nieuw begin. 

 

Formule

Tegenwerkende formule

Burn - I obey magic, burn leave nothing but ashes.

Rain spell

Hypnosis - May the fire of the goddess Nehkbet turn you into stone.

Purification jar

Dead souls - Come ye dead souls, come unto this place ye know not.

Cobra of hypnosis

Ka - May the shadow of your ka be surrounded and turn to stone.

Magic net

Lotus transformation - I am  the lotus nourished by the sun and inhaled by the nose of Re.

Wadjet eye of clairvoyance

Magic Net - Attendants of the cords, bind my enemy.

Banner for wind

 

Wanneer je dit succesvol hebt gedaan verandert Tuya in een slang. Volg de slang naar naos.

 

Duel met Tuya de slang:

Klik de ? pictogram om de regels van het spel te lezen.

Maya of Tuya kunnen zich bewegen of een formule uitspreken. Maya kan met een formule en zich bewegen in alle richtingen. De slang kan zich slechts aan elke kant bewegen maar niet achteruit. De slang kan een formule uitspreken in alle richtingen.

Elke vierkant kan betoverd worden: Blauw voor Maya en rood voor de slang. De tegenstanders vierkant kan worden geneutraliseerd en immuun worden gemaakt door een formule voor één beurt. 

Maya sterft op een rood vierkant maar de slang verliest slechts een segment van zijn lichaam wanneer het op een blauw vierkant landt - zodat het meer kansen heeft om in het spel te vorderen maar Maya heeft slechts één kans.

Linker klik om je te bewegen en rechtse klik om een formule uit te spreken. Klik op de lager hoogste pictogram om met de puzzel opnieuw te beginnen.

Probeer constant één vierkant te scheiden van Maya en de slang. Maak heel wat blauwe vierkanten. Ga dichtbij en probeer segmenten af te snijden van het slanglichaam of diagonaal van de slang om het hoofd te raken. 

 

L betekent links klikken (muisknop) om je te bewegen..
R betekent rechts klikken om een formule uit te spreken.

Je begin op 1C. Lees de instructies hier onder van links naar rechts.

R2C L2C R3D R3B R2B
R1B R3D (raakt de slang) L1B R2A R2C
R1C R1A L2A R3B R3B (raakt de slang)
L1B R2B R2C L2C R3B (raakt de slang)
R3B R3C R3C L3C R2B
R3B L3B R2A (raakt de slang  R2A (raakt de slang - einde puzzel)

Na het verslaan van Tuya pak je de slang en stop het in je magische gesloten koffer "closed magic coffer". Ga naar Paser.Hoor tumult en zie dat de tempel is verlaten. Verlaat de tempel via de zijuitgang. Praat met Djer zich nog steeds bij de binnenplaats van Paser staat. De arbeiders gingen naar de rivier om de obelisk zien. De wachters in het huis van Paser zijn weg.

 

Ga naar het huis van Paser. Gebruik het Wedjat - eye (oog) van helderziendheid op het beeldjer "figurine" dat langs Paser ligt. Gebruik het geheimzinnige mes op het beeldje. Het heeft de gedroogde schorpioen. Paser wordt genezen. 

De Obelisk werd op tijd opgericht. Ramses II werd het leven gegeven. Maya werd één van de grootste magische tovenaars die Egypte ooit heeft gekend.

 

Dit document kan niet zonder uitdrukkelijke geschreven toestemming van de auteur worden verspreid en de inhoud kan in geen geval worden veranderd.

©GameSolves
http://www.gamesolves.nl.tt/

Forum

http://gamesolves.phpbb9.com/index.htm