Aan het begin van dit wandelseizoen zetten we we normalerwijze de organisatie van de trainingsgroep op. Dit jaar zijn alle leden die interesse hadden bij elkaar geweest en hebben we besloten om de aparte organisatie van een trainingsgroep niet meer te doen.

In plaats daarvan wordt in de almanak een aantal tiptochten en trainingstochten (‘langere’ tochten)  opgenomen. Daaruit kunnen de leden, die dat willen, een keuze maken en samen afspraken maken om die tochten te lopen. Aan deze tochten worden voor eigen rekening en vervoer deelgenomen, zodat iedereen zelf bepaald hoeveel het hem zal gaan kosten.

Onder deze pagina dus een tweetal lijstjes met tochten die de moeite waard zijn en die je een goede voorbereiding kunnen geven op bijv de 4Daagse van Apeldoorn of Nijmegen.

Het is een handreiking waarmee het bestuur tegemoet komt aan de wensen die bij de leden leven.

De trainingscommissie.