Van den Berg & Wendtorgel Geref. Kruiskerk
Kamporgel
Ned. Geref. Kerk
De Morgenster
Verschuerenorgel
Hervormde Gemeente
Dorpskerk
Leeflangorgel
Hersteld Herv. Kerk
Bethel
Van Vulpenorgel
Hervormde Gemeente
Vredeskerk
Kofforgel
Geref. Kerk Vrijgem.Noorderlicht