Het Van de Berg & Wendtorgel

Op 1 februari 1968 werd de Kruiskerk in gebruik genomen. Dat zelfde jaar in mei stond er ook een kerkorgel in het gebouw.

Toelichting bij de presentatie van het gerestaureerde orgel op 7 november 2004, door dhr. Albert Althuis.

Toen in 1968 de heer Geertsema namens de bouwcommissie van de kerk dit orgel officieel overdroeg aan de kerkenraad
en de orgelcommissie zei hij o.a. het volgende: “Vanaf nu kunnen we met dit instrument de lofzang de lofzang laten zijn en kunnen de organisten met fluisterende orgelstemmen de gemeente begeleiden bij het biddend zingen.” En hij had gelijk, dat kon.  Maar wat we toen nog niet wisten was dat het nog mooier kon. Wie de eerste was die zei dat het orgel toch wel wat scherp van klank was, weet ik niet en wanneer dat was weet ik ook niet precies meer, maar het was vrij snel na ’68 dat er gezegd werd dat de akoestiek beter kon en dat het orgel dan ook beter zou klinken. Er zijn toen verbeteringen aangebracht in de punt, die maakten de akoestiek inderdaad mooier maar het orgel bleef dezelfde wat harde en metalige klank houden.

Ik sla vijftien jaar over. In 1983 was het zover dat er één register van de ongeveer 25 – zeg maar één rij pijpen – opnieuw
kon worden geïntoneerd. Deze proef slaagde, het register had  de warmte gekregen waar we op hoopten. We wisten vanaf dat moment zeker dat we een prachtig instrument hadden maar dat het nog lang niet klonk zoals het zou kunnen. Het was alsof je een cadeau voor driekwart uitgepakt hebt en dan niet verder mag gaan.

Ik sla weer een kleine twintig jaar over. Op verzoek van de commissie van beheer vroeg ik in 1992 aan de firma Reil, die ons orgel in onderhoud heeft, prijsopgaaf voor een grote 10-jaarlijkse onderhoudsbeurt en een eventuele algehele herintonatie. Het onderhoud moest toch en was het dan niet verstandig om tegelijk die klankrestauratie uit te laten voeren? Helaas, het zag er naar uit dat voor dat laatste niet voldoende geld in kas zou zijn met als gevolg dat het onderhoud wel maar de restauratie niet door zou kunnen gaan.

Om dit sombere scenario te voorkomen zijn we twee jaar geleden met acties begonnen die  o.a. ten doel hadden om die
gewenste klankrestauratie uit te kunnen voeren. Financieel gezien was ons doel alleen maar het geld bij elkaar te brengen voor dat laatste. Maar met elkaar als gemeente zijn we er in geslaagd het volledige bedrag van onderhoud en restauratie samen (ruim ¤ 12000,00) bij elkaar te brengen, een fantastisch resultaat.

En dan de klank, we zijn als organisten buitengewoon blij met wat we u kunnen laten horen. Het orgel zingt nu echt, elk
register heeft een levende eigenheid. De harde klank van het gehele orgel is aanzienlijk milder en ronder geworden. En wat heel belangrijk is voor de begeleiding van de gemeentezang dat is de bas. De bas draagt ahw het zingen, die draagkracht is veel groter geworden, reikt inderdaad tot de achterste banken. Er zijn gemeenteleden die met een milde glimlach zeggen dat ze niet kunnen horen dat het orgel is verbeterd. Er zijn er ook die zeggen: Ik heb er geen verstand van maar ik hoor heel goed dat het bijna een ander orgel is.

Vanmorgen mogen we ook het laatste kwart van ons orgel uitpakken. We willen u de veelkleurigheid van het orgel laten
horen, iedere meewerkende organist op zijn eigen wijze.  We willen de lofzang de lofzang laten zijn en het stille gebed met bijna fluisterende stemmen begeleiden. Graag feliciteer ik u als gemeente met dit prachtige orgel en met deze organisten.

Albert Althuis

Het orgel heeft 19 stemmen. 

De dispositie is: 
Hoofdwerk       
Prestant 8'       
Roerfluit 8'       
Octaaf 4'        
Gedekt Fluit 4'    
Roerquint 2 2/3'   
Octaaf 2'        
Mixtuur 4-sterk    
Trompet 8'

Borstwerk

Holpijp 8'
Prestant 4'
Roerfluit 4'
Gemshoorn 2'
Quint 1 1/3
Sesquialter 2-sterk
Dulciaan 8'

Pedaal

Prestant 8'
Subbas 16'
Schalmey 4'
Fagot 16'

				

Ga hier naar de site van de Gereformeerde Kruiskerk in Wezep.

StartVerschuerenorgelVan de Berg & WendtorgelKamporgelKofforgelVan VulpenorgelLeeflangorgelLinksGastenboek