Orgels in de Vredeskerk

1974- De Vredeskerk (bij de bouw heette het nog Kerkelijk Centrum) werd in
gebruik genomen.

Reeds tijdens de bouw keek men onder impuls van ds. Romein uit naar een
orgel.

Na diverse malen het oor ergens te luister hebben gelegd werd er voor de
kerk een orgel aangeschaft van de orgelmaker Van Vulpen.

Het werd in het najaar van 1974 opgeleverd met 6 stemmen, te weten :
Manuaal I: Prestant 4’ Holpijp 8’ Mixtuur II-III st.
Manuaal II: Gedektfluit 4’ Holpijp 8’ Octaaf 2’

Het Van Vulpenorgel na 1975

Bij de bouw werd ruimte gereserveerd voor, een Woudfluit 2’ op het eerste manuaal, een Nasard 2 2/3’
op het tweede manuaa en een Subbas 16’ op het pedaal. Het orgel kostte destijds ƒ 34.600,-- excl. BTW.
Het betreffende concept van dit orgel is door de orgelmaker vaker toegepast. Een zelfde orgel in Amersfoort
was de inspiratiebron voor de gemaakte keuze.

1975- Op 7 maart 1975 werd opdracht gegeven voor de uitbreiding van
het orgel met de gereserveerde stemmen, kosten ƒ 11.950,-- excl.
BTW. Er werd gekozen voor een Nasard 2/3’ en Woudfluit 2’! Het orgel
werd destijds gebruikt in een veel kleinere kerk.

De Vredeskerk is in de loop der jaren behoorlijk uitgebreid. Dat is ook
de reden geweest dat in de loop van de jaren behoefte ontstond aan
een orgel met meer draagkracht.

Ondertussen moet hulde gebracht worden aan al die organisten die
jarenlang met grote inzet de erediensten met dit goede maar te kleine
instrument begeleid hebben.

Speeltafel voormalig Van Vulpenorgel


1994- In januari schrijft de kerkenraad van wijk 2 aan de kerkvoogdij dat zij een onderzoek naar de mogelijkheden van een draagkrachtiger orgel ondersteunt. De kerkvoogdij besluit uiteindelijk de vervanging van het orgel op de prioriteitenlijst te zetten.

In 1999 is er door de adviseur van de orgelcommissie der Nederlandse hervormde kerk een advies uitgebracht waarin nog eens bevestigd werd dat vervanging van het orgel door een meer draagkrachtig instrument noodzakelijk was.

Sinds die tijd is uitgezien naar tweedehands orgel dat ook paste binnen de eisen die gesteld werden door deze
orgeladviseur. En uiteraard waren er binnen de gemeente ook wel ideeën over de eisen waaraan een ander orgel zou moeten voldoen. Er werd gezocht naar een tweedehands orgel, omdat het bouwen van een nieuw orgel tot een te zware financiële last zou leiden voor de gemeente.

Deze zoektocht naar een tweedehands orgel heeft enkele jaren geduurd, zonder aanvaardbaar resultaat. Uiteindelijk werd kennis genomen van een aanbieding van orgelmaker Van Vulpen. Een jubileum instrument ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van deze orgelbouwer.

Het is opnieuw een instrument met een evenknie. Een vergelijkbaar exemplaar werd in december 2001 in gebruik
genomen in de Gereformeerde Kerk te Meerkerk. Een echt punt van discussie was de vraag of er op het Borstwerk nu een Woudfluit 2 of Nasard 3 gedisponeerd moest worden, uiteindelijk is gekozen voor een Nasard.

We hopen dat het nieuwe instrument nog generaties lang in Wezep mag bijdragen aan de eredienst, tot lof van God!

Het bestaande orgel werd uiteindelijk verkocht aan de gereformeerde Kerk te Leeuwarden, waar het sedert februari 2002 dienst doet in de eredienst. We bewaren er goede herinneringen aan.

Met dank aan: Dhr. L. Geleijnse en wijlen dhr. H.H. Kok voor hun bijdrage aan de orgelgeschiedenis van de orgels in de Dorpskerk en Vredeskerk van Wezep.

Orgelbeschrijving

Orgelbeschrijving Het nieuwe orgel vertoont verwantschap met enkele eerder door
de Gebr. Van Vulpen gemaakte instrumenten. Hierbij kan gedacht worden aan
orgels opgeleverd in Ede, Bilthoven, Gronau (Duitsland), Salzburg (Oostenrijk) en
Lexmond (Lux Mundi).

Hoewel deze orgels, alle met twee manualen en vrij pedaal, onderling in- en
uitwendig duidelijk verschillen, is het belangrijkste kenmerk dat het bovenmanuaal
als borstwerk is uitgevoerd en dus een eigen windlade heeft.

Dit orgel is gemaakt in een kast van massief eikenhout. Het instrument is in de
Vredeskerk op afstand van de muur van de kerkzaal geplaatst, daar het orgel via de
achterzijde gestemd dient te worden. Hiervoor is aan het orgel ter hoogte van het
hoofdwerk een stemvloer aangebracht.

De manualen - als staartklavieren uitgevoerd - zijn, evenals het pedaalklavier, van eikenhout vervaardigd.
De onder-toetsen zijn belegd met been. De boventoetsen zijn van ebbenhout, evenals de registerknoppen,
registerplaatjes en de klavierlijst.

Het pijpwerk van de metalen pijpen is door de
orgelmaker vervaardigd uit zelf gegoten
orgelmetaal. De prestantregisters met een legering
van 30% tin en 70% lood, de fluitregisters van bijna
100% lood en de frontpijpen (Prestant 8’ vanaf G)
van 75% tin en 25% lood en gepolijst. De labia van
de frontpijpen zijn met bladgoud verguld. Ten
behoeve van de Dulciaan 8’ zijn im eigen
werkplaats messing kelen en tongen vervaardigd.
De Subbas is geheel van eikenhout. De grootste
pijpen hiervan zijn tegen de achterzijde van de
orgelkas geplaatst. De corpera der metalen pijpen
zijn naar boven toe dunner uitgeschaafd.

Voor de windvoorziening is in de onderkas van het orgel een spaanbalg opgesteld,
terwijl de windmachine in een geluiddempende kist is geplaatst. Het orgel heeft
eiken windladen. Het hoofdwerk is achter de frontpijpen opgesteld. Direct daaronder
is het borstwerk gesitueerd. De pedaallade bevindt zich in de onderkas. De
wellenborden zijn geheel van eikenhout. De abstractuur is van grenen en het
draadwerk is van messing. De registertractuur bestaat uit eiken trekstokken en eiken
sleepverbindingen. De walsen en walsarmen zijn van vierkant staal. Alle conducten
naar frontpijpen en afgevoerd pijpwerk zijn van lood.

Het uitgangspunt voor mensuurbeeld en factuur is
afgeleid van een klankbeeld gebaseerd op die van het
oudhollandse orgel.

Luisterfragment Lied 481 Lvk

Luisterfragment Lied 305 Lvk

Dispositie

Hoofdwerk
Prestant 8’

Holpijp 8’
Octaaf 4’
Quintfluit 3’
Octaaf 2’
Mixtuur 2-3 st.
Sesquialter 2 st.
Dulciaan 8’

Borstwerk
Gedekt 8’
Spitsfluit 4’
Nasard 2 2/3’
Cornet 3 st.

Pedaal
Subbas 16’

Koppelingen
Hoofdwerk / Borstwerk (schuifkoppel)
Pedaal / Hoofdwerk
Pedaal / Borstwerk

Tremulanten
Hoofdwerk en borstwerk

StartVerschuerenorgelVan de Berg & WendtorgelKamporgelKofforgelVan VulpenorgelLeeflangorgelLinksGastenboek