Vorige    Historie   Volgende

1935

Ook het jaar 1935 is rijk aan afwisseling. Het op 19 juni gehouden jaarfeest is uitermate geslaagd te noemen. Tijdens de op 2 september gehouden Alge≠mene Ledenvergadering trad de heer Warendorf af als secretaris. De heer G.J. Maissan werd gekozen als zijn opvolger. Er werd 11 keer naar buiten getreden. Twee concerten waren georganiseerd met het doel leden te werven. Eind 1935 telt het orkest 32 leden. Het aantal donateurs staat dan op 22. Dat er op 13 november f.16,32 in kas was, mag niet onvermeld blijven. Op 2e Paasdag verzorgde ∆oline een concert in Maasoord het tegenwoordige Deltahuis.

Vorige    Historie   Volgende