Vorige    Historie   Volgende

1936

Het bestuur kwam in de loop van het jaar maar liefst 12 keer in vergadering bijeen. Lang niet iedereen beschikte in die tijd over een telefoonaansluiting, zodat even bellen om iets te regelen meestal niet mogelijk was. De hoge frequentie van vergaderen was beslist noodzakelijk, want het jaar stond bol van aktiviteiten. Er werden 3 eigen concerten georganiseerd. Verder werd meegewerkt aan een groot aantal programmaís, waarin men op uitnodiging speelde. De avonden die het bestuur, met alle financiŽle consequenties die hieraan verbonden waren, zelf organiseerde, waren veelal in de stijl van die tijd opgezet. De programma indeling was als volgt: optreden ∆oline, pauze, optreden toneelgroep, bal na. De tombola vormde een onmisbaar onderdeel van deze avonden. Met de regelmaat van de klok werden fabrieken aangeschreven, met het verzoek hun artikelen beschikbaar te willen stellen. Meestal werd hier uit oogpunt van reclame, gehoor aan gegeven. De verloting moest tezamen met de opbrengst van de kaartverkoop de kosten van de avond dekken, hetgeen vaak maar nauwelijks lukte. Op een der vergaderingen werd besloten om over te gaan tot het nemen van een abonnement op De Mandolinegids, die werd uitgegeven door de firma Lispel te Hilversum. Dit blad verschafte informatie m.b.t. het Nederlandse mandolinegebeuren. (de toenmalige Mandogita). Bovendien werd bij iedere aflevering een compositie voor mandolineorkest meegezonden. Componisten als Smith Jr., Polman, Murkens en Johan B. Kok, waren enorm productief en zorgden dat de orkesten via deze weg over voldoende repertoire konden beschikken. Het verslag van de bestuursvergadering gehouden op 23 november maakt gewag van het feit, dat de heer Lispel een verzoek aan het bestuur richt, om in 1937 het Mandolinegids Concours te willen organiseren. Het bestuur besluit de organisatie op zich te zullen nemen.

Vorige    Historie   Volgende