Vorige    Historie   Volgende

1937

Hoogtepunt was het door Ĉoline georganiseerde Mandolinegids Concours. Aan dit op 2e Paasdag in zaal Ons Huis gehouden evenement namen 16 verenigingen uit alle delen van het land deel. Hier duikt voor het eerst de naam Snoeij op. De heer Snoeij, die heel veel voor de vereniging zou gaan betekenen, is als leidinggevende bij de organisatie van het concours betrokken. Tegen de verwachting in leverde het concours ook nog een batig saldo van f. 12,46 op. Het 5e Jaarfeest is goed geslaagd, doch leverde een verlies van f. 8,00 op, aldus het jaarverslag. Verder staat vermeld, dat de vereniging van de heer G. Zeeger ter gelegenheid van het Ie Lustrum een geschenk aangeboden kreeg in de vorm van een banier. Uit erkentelijkheid voor het vele belangeloos verrichte werk werd de heer Zeeger bij deze gelegenheid benoemd tot erelid.

Vorige    Historie   Volgende