Vorige    Historie   Volgende

1938

Secretaris G.J. Maissan schrijft in het jaarverslag: Wanneer we op dit jaar terug zien, komen wij tot de conclusie, dat er een gezonde kern in Ĉoline zit. Er werd met animo gerepeteerd en het spelpeil is onder de deskundige leiding van de heer De Jong verbeterd. Het orkest heeft dit jaar 2 openbare uitvoeringen gegeven, welke beide geslaagd mogen heten. Dank aan alle medewerkers voor dit welslagen, maar in het bijzonder aan de heer De Haan, regisseur van de toneelgroep en de heer Legebeke en leider van de hawaian-band. De deelname aan het concours te Amersfoort op 2e Paasdag is een groot succes geworden. De heer Bohlen stelt de vereniging in staat een klokkenspel te kopen. Er zal een verloting worden gehouden teneinde het bedrag zo snel mogelijk terug te kunnen betalen. De firma Slier levert 50 insignes voor de prijs van f. 0,15 p.stuk.

Vorige    Historie   Volgende