Vorige    Historie   Volgende

1939

Het feit, dat er al volop sprake is van oorlogsdreiging komt in de geschriften niet tot uiting. Toch drukte de gespannen politieke situatie reeds zijn stempel op het reilen en zeilen van Ĉoline. Veel mannelijke leden werden gemobiliseerd. Het ledental liep terug naar 24. De repetities werden minder trouw bezocht. Het orkest nam deel aan het concours in Den Haag en behaalde een 2e prijs in de 2e afdeling. De feestavond werd gehouden op zaterdag 11 februari in gebouw Tivoli aan de Coolsingel. Ĉoline dreef geheel op eigen wieken. De avond werd namelijk verzorgd door: Het mandoline orkest, The Prairieramblers (onderafdeling van Ĉoline onder leiding van de heer W.Lutters), de Ĉoline toneelgroep, o.l.v. de heer De Haan. Verder werden er 3 openluchtconcerten bij tuinvereniging Eigen Hof gegeven.

Vorige    Historie   Volgende