Vorige    Historie   Volgende

1946

Ĉoline presteerde onder de bekwame leiding van Dick de Jong uitstekend en werd op het concours geplaatst in de superieure afdeling. Dit resultaat werd niet zondermeer bereikt. Een kern van ongeveer 25 leden kwamen regelmatig bij elkaar voor het houden van partijrepetities. De geboekte successen waren voornamelijk aan deze harde werkers te danken. De heer Snoeij, op dat moment 5 jaar secretaris, schreef hierover: Dankzij het energieke werken van leden en dirigent, mag Ĉoline zichthans het beste orkest van Rotterdam en omgeving noemen. Hierbij denken wij o.a. aan het massale concert in het Luxor theater, waar we onder hoogspanning Die Grosze Stunde van Wölki ten gehore brachten. De bijval van het publiek getuigde van grote waardering voor het gebodene. In dit jaar werd nog 8 maal naar buiten getreden. Ondanks de grote successen werd het alsmaar afnemende repetitiebezoek zeer problematisch. De heer Maissan, voorzitter en rots in de branding sedert de oprichting, schreef op 9 november een buitengewone ledenvergadering uit om bovengenoemd probleem te bespreken. Trouwer repetitiebezoek zou kunnen worden bereikt door op een doordeweekse avond te gaan repeteren. De hieraan verbonden consequentie was dat de dirigent, die alleen maar op zaterdag beschikbaar was, z'n functie zou neerleggen. Bij een gehouden stemming werd besloten, om op zaterdag te blijven repeteren. De heer Vuijk werd dit jaar tot penningmeester gekozen.

Vorige    Historie   Volgende