Vorige    Historie   Volgende

1947

Ĉoline bestond 15 jaar. Het ledental was teruggelopen naar 23, terwijl er 125 ondersteunende leden ingeschreven stonden. De presentielijst gaf aan, dat er weinig repetitieverzuim voorkwam. De 23 overgebleven leden werkten hard. Er heerste een goede sfeer. De viering van het 15-jarig bestaan was een gezellige aangelegenheid. Voor leden en donateurs werd een intieme feestavond op touw gezet. De Ĉoline toneelgroep trad die avond op onder de nieuwe naam De Optimisten. De regie was in handen van de heer Snoeij. Het concours in Utrecht werd bezocht. De Mandolinefederatie Maasstad, waarvan Ĉoline ook deel uit maakte, organiseerde 2 concerten. Eén in Dordrecht de ander in zaal Odeon te Rotterdam. Uiteraard was Ĉoline daarbij van de partij. Daarnaast verzorgde het orkest nog 5 concerten op verzoek.

Vorige    Historie   Volgende