Vorige    Historie   Volgende

1948

De bestuurssamenstelling was als volgt: voorzitter de heer Maissan, secretaris de heer Snoeij, penningmeester de heer Vuijk, algemeen bestuurslidde heer Bout, bibliothecaris mevrouw Schutter. Door ziekte van de dirigent dreigde de deelname aan het concours in Den Haag in het water te vallen. De heer De Bruin, dirigent van M.O. Mignon vond men echter bereid, om als plaatsvervanger op te treden. Er werd een Ie prijs in de superieure afdeling behaald. Voorts werd er in dat jaar opgetreden in de ziekenhuizen Eudokia, Bethesda, Bergwegziekenhuis en sanatorium Honingerdijk. Het ledental was weer gestegen tot 30. Het donateurs bestand was welgeteld 102. Voor het jaarlijkse uitstapje, dat deze keer richting Brabant ging werd door de leden gedurende het hele jaar flink gespaard.

Vorige    Historie   Volgende