Vorige    Historie   Volgende

1950

Algemeen bestuurslidde heer Janse fungeerde als interim secretaris, omdat de heer Snoeij een ongeluk was overkomen en als gevolg daarvan niet kon lopen. Later in dat jaar werd het secretariaat overgenomen door mevrouw Zoutewelle. Even leek het alsof het kiezen voor de maandag als repetitiedag effect zou gaan sorteren. Zeven leden verlieten de vereniging en zeventien gaven zich op. Helaas vertrokken de meeste weer snel. Het uiteindelijke resultaat was negatief. Aan het eind van het jaar restten nog 27 ledenen was het repetitiebezoek niet verbeterd. De dirigentenwisseling bracht een zekere terugslag teweeg. De muzikale prestaties bleven beneden het gewenste peil, zodat men afzag van deelname aan het concours. Met uitzondering van een concert in gebouw Old Vienna aan de Proveniersingel en een gezamenlijk optreden met Con Brio,o.l.v. dirigent Michels, werd er niet in het openbaar opgetreden. Het jaarfeest werd in intieme kring in het Stadstimmerhuis gevierd. Na een tijdens de repetitie ontstaan conflict met de heer Fabrie vertrok de heer Claassens en liet even niets van zich horen, waarna het bestuur besloot de heer Claassens te ontslaan. Na er 5 jaar gerepeteerd te hebben, werd de Talma-school verwisseld voor het zaaltje achter café De Zon aan de Noordsingel. Als reden voor het vertrek werd genoemd, het slecht verwarmd zijn van de ruimte en binnengekomen klachten m.b.t. het veroorzaken van geluidsoverlast. Na het ontslag van de dirigent nam de heer Maissan de muzikale leiding weer op zich. In de loop van het jaar nam de heer J. Slinger de functie van bibliothecaris over van mevouw M. Schutter.

Vorige    Historie   Volgende