Vorige    Historie   Volgende

1951  

Toen bij aankomst bleek, dat het zaaltje achter café De Zon bezet was, trok men in optocht naar huize Maissan teneinde daar de jaarvergadering te houden. Tijdens de vergadering werd besloten meteen maar voor een ander repetitielokaal te kiezen, omdat achteraf De Zon geen goede keus bleek te zijn. Weldra werd er in de Wolstraat een alternatief gevonden. Drie maanden na het ontslag van de heer Claassens, beschikte Ĉoline weer over een andere dirigent. De heer De Ruyter verklaarde zich bereid het dirigentschap op zich te nemen. Hij leidde reeds diverse harmonieen fanfareorkesten, was pianoleraar en genoot zijn muzikale opleiding bij niemand minder dan Eduard Flipse. De organisatie van het concours in Rotterdam, dat werd gehouden in zaal Odeon was door het N.V.v.M.O. aan Ĉoline toevertrouwd. De dames van Eek, Maissan, Snoeij, van Dorp en de heer Maissan jr. verleenden er assistentie. Per bus trok men op 2e Pinksterdag naar Twente, waar en passant aan het concours in Enschede werd deelgenomen. De feestavond in het Stadstimmerhuis leverde ditmaal geen verlies, doch een batig saldo van f.30,op.

Vorige    Historie   Volgende