Vorige    Historie   Volgende

1953

In het verenigingsorgaan ∆oline Nieuws (7e jaargang), waarvan de heer Snoeij redacteur was, lezen wij: De feestavond van 14 februari werd i.v.m. de overstromingsramp verschoven naar 11 april. Het batig saldo, zijnde f.30,ging naar het N.V.v.M.O. ter ondersteuning van de orkesten, die door de ramp van l februari waren getroffen. Het 21-jarig bestaan werd gevierd met een cabaretavond in de grote zaal van het Patronaat aan de Hammerstraat. Verder werd opgetreden bij Bellamy in een van de zalen van het Beursgebouw. De heer Persie nam de leiding over van de heer De Ruyter, die wegens ziekte verhinderd was. Op 12 december werkt ∆oline in samenwerking met Opbloei mee aaneen concert, georganiseerd door de Rotterdamse Mandoline Federatie. Plaats van handeling was de Aula aan het Afrikaanderplein. De bestuurssamenstelling was als volgt: Voorzitter de heer J.F. Maissan, secretaris de heer H. Janse, penningmeester de heer F. Vuyk, algemeen bestuurslid de heer L.Snoeij, bibliothecaris de heer J. Slinger. De financiŽle uitkomst van dat jaar was gunstig. Er was een batig saldo van f .97,2. De zogenaamde armejongenspot werd omgedoopt tot verjaardagspot. Ieder lid dat jarig was stopte er zoveel centen in als hij of zij in jaren telde. Dit bedrag kwam ten goede aan de aan te schaffen contrabas. De pot bevatte toen f.148,00 . Een contrabas kostte f.200,00.

Vorige    Historie   Volgende