Vorige    Historie   Volgende

1954

Een belangrijk jaar voor de Rotterdamse mandolineorkesten, want op aandringen van het Federatiebestuur, waar ook de heer Snoeij in zat, stemde de Rotterdamse Kunst Stichting er in toe, dat de mandolineorkesten zich presenteerden, hetgeen een zeker bedrag aan subsidie op ging leveren. Op zaterdag 9 oktober vond in het dakpaviljoen van het Groothandelsgebouw het eerste presentatieconcert plaats. Uiteraard was Ĉoline er bij. Het festival in Delft werd bezocht en op zaterdag 13 november gaf Ĉoline haar openbare feestavond, opgeluisterd met muziek, zang en toneel. De toneelgroep bracht een stuk in 2 bedrijven genaamd, Vader strijkt het vaantje. In de rubriek Voor het Voetlicht van het verenigingsblad, werd mevrouw Barends, beter bekend als Marietje Maissan aan de lezer voorgesteld, één der oudste leden, niet in leeftijd, maar als lid der vereniging. Zij ontpopte zich als één der bekwaamste mandolinespeelsters die Ĉoline kende. De reden dat zij nog eens extra in de schijnwerper werd gezet was, dat zij in februari van dat jaar met man en kinderen naar Canada ging vertrekken. Rest nog te vermelden, dat op het concours gehouden te Zaandam een 2e prijs in de afdeling Uitmuntendheid werd behaald.

Vorige    Historie   Volgende