Vorige    Historie   Volgende

1956

Het ledental bleef gelijk. Mevouw Zoutewelle, de heer Elderhorst en de heer Meertens vertrokken. Mevrouw Manger, mevouw Schutter en mevouw van der Heijden traden toe.Er werd op 4 februari een eigen concertavond georganiseerd. Ĉoline bracht o.a. ten gehore: Die Heimreise, De Japanse Lantaarndans, Servus Wien en de Spanola wals. Mevrouw Schutter en haar zoon Jack verzorgden het intermezzo op de piano. Verdere activiteiten dat jaar waren: 2 april deelname concours te Delft (Ie prijs afdeling Uitmuntendheid met 282 punten), 6 juni Soiré Dancant, waarbij de ouden van dagen Noord werden uitgenodigd, l oktober deelname festival te Delft, jury Frans van Norden. Gespeeld werden: Tokaj Czardas van Ant. Claassens en Rosamunde van Schubert, 3 november ROMAFESTA, jury Jeanne Bacilek. De contactpersoon bij de R.K.S. was de heer Lagrand, die deze functie lang zou vervullen.

Vorige    Historie   Volgende