Vorige    Historie   Volgende

1957

∆oline bestond 25 jaar. Teneinde het jubileumfeest goed te doen slagen, werd er een feestcommissie in het leven geroepen, die bestond uit de dames van Dorp, Slinger-Baljon en van Rij. De feestavond werd gehouden op 21 september in het Doofstommeninstituut te Kralingen. Het programma was volgens het oude recept samengesteld, ,te weten voor de pauze optreden ∆oline, na de pauze een toneelstuk en daarna bal na tot 2 uur. De secretaris schreef hierover: De feestcommissie kan terugzien op een zeer geslaagde avond. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan kreeg het bestuur een schrijfmachine, muziekstandaards en muziekkaften aangeboden. Dit alles werd geschonken door leden en donateurs. Evenementen waar aan werd deelgenomen waren: 22 april concours te Gouda (2e prijs afdeling Uitmuntendheid met 235 punten), 30 mei festival te Rotterdam (gespeeld werden: C∆sar en Cleopatra van Boedijn en de Stephanie Gavotte van Czibulka.) jury Frans v.Norden. Het ROMAFESTA vond plaats in het najaar.

Vorige    Historie   Volgende