Vorige    Historie   Volgende

1958

De Ĉoline insignes waren op. Nieuwe exemplaren kosten f.3,50 per stuk. Dit was te duur. Er werd besloten geen nieuwe te bestellen. Er werd slechts tweemaal naar buiten getreden: 26 april de jaarlijkse eigen avond in de aula van de Herman Heyermansschool. Door het orkest werden o.a. uitgevoerd: Balalaika Souvenir van Joh. B. Kok La Bella Primavera van Sartori en Unter der Dorflinden van Ritter. Ter afwisseling was er een balletgroep en zoals gebruikelijk een toneelstuk. Op 15 november vond het ROMAFESTA plaats. Hier werden gespeeld: La Bella Primavera en Menuet in D-dur van Fernando Sor. Het ledenbestand ondergaat weer verandering. Begin '58 waren er nog 25 orkestleden. Eind '58 was het aantal geslonken tot 20. Het lidmaatschap werd opgezegd door mevrouw Schutter en haar zoon en dochter, de heer de Ridder en mevrouw Baljon. De contributie werd verhoogd van 40 cent tot 60 cent per maand. Voor leden jonger dan 15 en ouder dan 65 bleef de contributie 40 cent per maand.

Vorige    Historie   Volgende