Vorige    Historie   Volgende

1961

Weinig verandering deed zich voor. In weerwil van de stimulerende woorden van de voorzitter, zat ook het eens zo actieve Ĉoline in de greep van de heersende apathie. Er was weinig positiefs te melden. Het ledental zakte terug tot 14. Deze getrouwen bleven de schouders er onder zetten. De repetities werden trouw bezocht. In Bejaardencentrum De Mezenhof Rotterdam Zuid werd wederom in samenwerking met het Crooswijks Gemengd Koor een avondvullend programma verzorgd. Het festival van de RKS vondplaats in het Verzamelgebouw te Rotterdam Zuid. Ook Ĉoline was daar van de partij.

Vorige    Historie   Volgende