Vorige    Historie   Volgende

1963

Op de bestuursvergadering van januari "63, gehouden ten huize van de familie Vuyk te Den Haag, kwam de financiële situatie van Ĉoline uitgebreid aan de orde. De kas, zo lezen we in het verslag, biedt geen al te sombere aanblik. Er is f.317,in kas en nog de nodige subsidie van de RKS in het vooruitzicht. Bezuinigen is niettemin het devies. Dit wilde men bereiken door bijvoorbeeld geen bladmuziek te kopen, maar te huren van de Verbondsbibliotheek. De instrumentenverzekering hoeft bij nader inzien niet te worden opgezegd. De heer Slinger kent een maatschappij, die minder premie in rekening brengt voor dezelfde dekking. De heer Maissan was als uitvoerder nog steeds buiten Rotterdam werkzaam, lag in de kost en was niet bij machte zaken voor Ĉoline te regelen. De heer Snoeij die én secretaris én waarnemend voorzitter was, had een omvangrijke taak te vervullen. De heer De Groot was na rijp beraad bereid om zitting te nemen in het bestuur, maar wil op dat moment zeker geen sleutel positie bekleden. Hij wordt aangesteld als algemeen bestuurslid. De secretaris was blij met deze mutatie en hoopte in de heer De Groot een nuttig medebestuurder aan z’n zijde te hebben. De heer Slinger ging zich weer met de muziek bezighouden. In juni van dat jaar gaf mevrouw B. Visscher-Verdonk zich op als lid. Tot heden is zij steun en toeverlaat bij de Ie mandolines. Uitvoeringen werden gegeven op 24 mei in zaal Hammerstraat. In september werd het bejaardencentrum De Nachtegaal bezocht.Hier werd medewerking verleend door de ROHECO'S, waarin Peter Rosbergen, thans Ie accordeonist van het gerenommeerde accordeonorkest SCALA, als solist optrad. De jaarlijkse audities van de RKS vonden plaats in november. De bustocht naar Berg en Bos en Apeldoorn kon ieders goedkeuring wegdragen. Over de chauffeur was men minder tevreden. De reden waarom werd niet vermeld.

Vorige    Historie   Volgende