Vorige    Historie   Volgende

1964

De BUMA-rechten moesten niet meer rechtstreeks, doch via het N.V.v.M.O.worden betaald. De kosten bedroegen f.2,per orkestlid per jaar.Er werd opgetreden in de Aula van de H.Heyermanschool. Als programma on-derdelen staan vermeld: mandolinemuziek uitgevoerd door de R.M.V. Ĉoli-ne, toneelschetsjes, accordeonkwartet en citermuziek.Verder gaf Ĉoline haar medewerking aan een concert t.g.v. het 50-jarigbestaan van muziekvereniging Crescendo te Schiedam.Het bejaardencentrum "De Nachtegaal" en het festival van de RKS, welklaatstgenoemde evenement in zaal "Atrium" aan de Karel Doormanstraatwerd gehouden, werden bezocht.De bestuurssamenstelling was; de heer J.F. Maissan voorzitter, de heer L. Snoeij secretaris, de heer F. Vuyk penningmeester, de heer C. de Groot algemeen bestuurder, de heer J. Slinger bibliothecaris. In januari meldde Gé Verdonk zich aan als lid. Het orkest bestond toen uit 15 spelende leden.

Vorige    Historie   Volgende