Vorige    Historie   Volgende

1967

Het prachtige concertgebouw De Doelen was gereedgekomen. Weldra stelde de Rotterdamse Kunststichting, de amateur-muziekverenigingen in de gelegenheid om kennis met de zalen en de uitzonderlijk goede akoestiek te maken. Op 3 februari nam ook ∆oline deel aan het in de Doelen gehouden festival. In het jaarverslag schreef de heer Snoeij: "Wie is niet vervuld van trots gerekend te mogen worden tot die musici, die het vergund zijn, de grote tempel der muze te betreden om de snarenmuziek ten gehore te brengen.". In het vijfendertigste jaar van haar bestaan ∆oline ontwikkelde de volgende activiteiten: Optreden in de bejaardencentra Hoogenban, Meertenshuis en de Nachtegaal. Medewerking jubileumconcert t.g.v het 15-jarig bestaan van het Hillegersbergs Gemengd Koor. Deelname aan bevrijdingsconcert, georganiseerd door de wijkraad Kralingen, in de Oosterkerk aan de Boezemsingel en leerlingenavond van de meisjesschool aan de Meidoornstraal. Dit optreden werd tegelijkertijd door de RANO-ziekenomroep in Dijkzigt uitgezonden. Het 35-jarig jubileum van ∆oline werd volgens het jaarverslag gevierd op 22 september in het Crooswijkse Volkshuis. Voor de pauze speelden en zongen ∆oline en het. Na de pauze zorgden De Roheco's, ome Wim, en de echtparen Visscher en Verdonk voor de vrolijke noot. Op 7 oktober medewerking aan de avond van de personeelsvereniging van van Gend en Loos. Op 13 en 16 november werd nog gespeeld op een ouderavond en een EHBO bijeenkomst. Het jaarlijkse uitstapje ging naar Dinant in BelgiŽ. De heer de Prez moest zijn dienstplicht gaan vervullen, zodat nog 13 spelende leden de kar moesten trekken.

Vorige    Historie   Volgende