Vorige    Historie   Volgende

1969

De heer J. Slinger had alweer geruime tijd de zorg over de programmasamenstelling, hetgeen hem als geen ander was toevertrouwd. Hij had een kwartet je geformeerd, waarmee hij de op zicht gevraagde nummers eerst op hun geschiktheid testte. Tussen de besturen van Ĉoline, Ons Streven en Triomfo werden besprekingen gevoerd om te komen tot een fusie. Buiten een optreden in de Kantine van het volkstuinencomplex Zuiderhof en ROMAFESTA werd weinig actie ondernomen. Financieel gezien verliep het jaar gunstig. Het batig saldo bedroeg f. 150,00. In kas was f. 719,41. Het dirigentensalaris werd verhoogd naar f.45,00 per maand. Wegens ziekte van de heer Schutter ging de busreis niet door.

Vorige    Historie   Volgende