Vorige    Historie   Volgende

1970

Begin van dit jaar werd de heer De Ruyter getroffen door een hartstilstand als gevolg waarvan hij overleed. Gedurende 19 jaar had hij ∆oline geleid en zijn wegvallen betekende een groot verlies voor ∆oline. Het trouwe en hardwerkende lid mevrouw Schutter verbleef in het ziekenhuis lijdend aan een ernstige ziekte. Thea Schutter ging trouwen en beŽindigde haar lidmaatschap. De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 20 april. Er waren 9 leden bij aanwezig. De heer Vuyk nam op deze avond afscheid als penningmeester. Gedurende 24 jaar had hij deze functie bekleed. Mevrouw Snoeij nam voorlopig deze functie voor haar rekening. De heer De Groot trad op als waarnemend dirigent. Een lichtpunt in deze donkere tijden was het toetreden als lid van de dames Smeenk, Sloot en van Iperen. Zij kwamen vanuit Vlaardingen de gelederen versterken als ambitieuze orkestleden. Optredens werden verzorgd in de kantine van het volkstuinencomplex Zuiderhof, het Jan Meertenshuis te Vlaardingen en het Spronkershuis. Op het Bondsconcert t.g.v. het 30-jarig bestaan van Triomfo traden ∆oline, Ons Streven en Triomfo gezamenlijk op. Hulde aan de heer De Groot, die het orkest kranig door deze moeilijke periode heen loodste.

Vorige    Historie   Volgende