Vorige    Historie   Volgende

1971

Op 3 april verleende Ĉoline in combinatie met Ons Streven en Triomfo, medewerking aan het Bondsconcert t.g.v. het 30-jarig bestaan van Opbloei. In samenwerking met het Hillegersbergs Gemengd Koor en solozanger de heer Wismeijer verzorgde Ĉoline 6 concerten in diverse bejaardencentra. De RKS organiseerde geen festival, maar gaf voor het eerst subsidie voor enkele optredens in openbare gelegenheden. In oktober overleed, na een smartelijk lijden, mevr.Schutter-Vuyk (dochter van de voormalig penningmeester). "Zij was een begaafd lid. Een uitnemend instrumentaliste, zowel op de piano, als op de gitaar. Wij zullen haar node missen", aldus de woorden van de sekretaris in het jaarverslag van '71. De heer De Groot fungeerde nog steeds als waarnemend dirigent. Intussen waren er besprekingen gaande met de heer C.J.Baijens, die het Vlaardingse orkest, waarvan meerdere leden naar Ĉoline overgekomen waren,leidde. Op l oktober kreeg de heer Baijens zijn aanstelling als dirigent bij Ĉoline. Beide partijen waren hiermee zeer content. De heer Baijens zijn beroep was musicus.en als zodanig als leraar klarinet en saxofoon verbonden aan de Schiedamse Muziekschool. De Vlaardingse formatie was reeds geruime tijd ontbonden, zodat de heer Baijens toch weer als dirigent van Ĉoline zijn passie voor deze muziek kon voortzetten. Mevrouw Trooster uit Vlaardingen, gaf zich per l oktober op als lid en is sedertdien een hardwerkend enthousiast lid gebleven.

Vorige    Historie   Volgende