Vorige    Historie   Volgende

1972

In Mandogita van maart 1972 treffen we een artikeltje aan van de hand van de heer Noordzij. Hij schreef: '"Vorige maand bezocht ik een repetitie van de Rott. Mand. Ver. Ĉoline. Het was met opzet, dat ik deze vereniging op m'n lijstje had aangestreept, want Ĉoline bestaat dit jaar 40 jaar. Tijdens de repetitie hoorde ik o.a. Partita Antiqua, Imperia, en A travers La Hongri. De bezetting van het orkest is: 4 mandoline l, 4 mandoline 2, 3 mandola's en 4 gitaren. Bij het 30-jarig bestaan zag men de toekomst donker in. Nu 10 jaar later blijkt, dat men toen te pessimistisch was, want dit ensemble is hoewel niet groot, toch nog springlevend" . Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum organiseerde Ĉoline een concert in gebouw Atrium. Ĉoline, Opbloei, Triomfo en AMTG-A'dam gaven acte de precence. In Mandogita van mei '72 staat over deze avond o.a.: "De jubilerende vereniging kan met trots op deze"geslaagde avond terugzien.Er is een climax waar te nemen wat betreft de belangstelling en kwaliteit van de gehouden concerten in Rotterdam. Ook van officiële zijde was er belangstelling voor dit concert. Mevrouw Drs. M.A.C. Taminiau van het ministerie van CRM bevond zich onder de toeschouwers. Op de in het kader van het Holland Festival, door de RKS georganiseerde dag van de amateurkunst, trad Ĉoline aan in de hal van de Doelen. Een evenement van de eerste orde, waarbij zelfs de TV niet ontbrak. Jammer, dat alleen Ĉoline van deze gelegenheid om propaganda te maken, gebruik maakte. De andere mandoline-orkesten schitterden door afwezigheid. Weer werden de gebruikelijke bejaardentehuizen bezocht met als nieuwe adressen, bejaardencentrum Dorpsveld en het Emmahuis. De gezellige ledencontactavond gehouden op 29 september in Overschie zal menigeen zich nog herinneren. Het bestuur is na het aftreden van mevrouw Snoeij als penningmeester als volgt samengesteld: de heer Maissan voorzitter, de heer Snoeij secretaris, de heer De Groot penningmeester, de heer Slinger bibliothecaris, Gé Verdonk algemeen bestuurder. In september sloot zich aan als lid, mevrouw V/d. Houwen van het Vlaardingse orkest.

Vorige    Historie   Volgende