Vorige    Historie   Volgende

1973

De wijk waarin werd gerepeteerd verpauperde. De omgeving was niet meer representatief. Het bestuur was van mening, dat dit remmend werkte m.b.t. het werven van leden. Zonder tegenwerking van de leden werd gekozen voor De Brandaris aan de Meidoornsingel te Rotterdam-Schiebroek. Al gauw zou blijken, dat dit een gouden keus was. Nadat in de wijkbladen de nodige propaganda was gemaakt, gaven zich 10 personen als aspirant lid op. Daar de meeste van hen nog niet het vereiste spelniveau bereikt hadden, werd een cursus gestart. De lessen werden gegeven door de heren Maissan en Gé Verdonk. Plaats van handeling was de z.g. Kubus, een zaaltje in de personeelsflat van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam. In bejaardencentra werd niet gespeeld. Door de RKS werd een z.g. interwijkcommissie ingesteld, die tot taak had de aanvragen van de bejaardencentra evenredig over de amateur-orkesten te verdelen. Ĉoline viel dat jaar bij de verdeling buiten de prijzen. Lang heeft de commissie echter niet gefunctioneerd, zodat Ĉoline al snel de contacten weer zelf kon onderhouden. Een evenement waar Ĉoline wel aan deelnam, was het festival t.g.v. het 25-jarig bestaan van het N.V.v.M.O., dat in Amsterdam plaatsvond. Dit leverde voor iedereen een onvergetelijke dag op. Verder werkte Ĉoline mee aan het concert gegeven t.g.v. het 50-jarig bestaan van Ons Streven in zaal Atrium aan de Karel Doormanstraat.

Vorige    Historie   Volgende