Vorige    Historie   Volgende

1977

Ĉoline bevond zich in haar vijfenveertigste levensjaar, bruiste en was met het ledental weer terug op het peil uit lang vervlogen dagen. Door de aspirant-leden werd koortsachtig gestudeerd, om in het orkest geplaatst te kunnen worden. Ruim voor het jubileumconcert bood de heer Baijens hen daartoe de gelegenheid, zodat ook zij dit evenement mee konden beleven. Voor het eerst in de geschiedenis van Ĉoline gaat men er toe over, om uniforme kleding te dragen. Er werd 70 meter stof aangeschaft. Het model van de japonnen mag men naar eigen goeddunken uitkiezen. Het Bondsconcert gehouden in de kleine zaal van de Doelen werd een evenement van de eerste orde. De zaal was totaal uitverkocht. Medewerkenden waren: Het Gecombineerde Mandoline Orkest o.l.v. de heer Noordzij, OBK-Den Haag o.l.v. mevrouw Visser en het Operette koor Irene o.l.v. de heer De Jong, de oud dirigent van Ĉoline. Uiteraard concerteerde Ĉoline zelf ook. Op het programma stonden. Die Grosze Stunde, met blaasinstrumenten en een nummer getiteld "Een Feestdag", dat door Dick de Jong ooit voor Ĉolines 15-jarig bestaan was gecomponeerd. De feestavond ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan werd gehouden in de bovenzaal van de Brandaris. Op de aan het begin van dat jaar gehouden jaarvergadering trad de heer De Groot af als penningmeester. Zijn plaats werd ingenomen door mevrouw Slinger. De avond die Ĉoline organiseerde in Castagnet met medewerking van het Hillegersbergs Mannenkoor kon de toets van de kritiek maar nauwlijks doorstaan. Dit was gelegen in het feit, dat het uitgenodigde koor onvoldoende presteerde. In juli overleed na een kortstondig ziekbed de heer De Groot. Hij had toen juist de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Gedurende 15 jaar had hij zich op velerlei gebied voor de vereniging verdienstelijk gemaakt. Mevrouw M. Scheffers sloot zich bij Ĉoline aan.

Vorige    Historie   Volgende