Vorige    Historie   Volgende

1978

De jaarvergadering werd gehouden op 30 januari. De heer Maissan trad af als voorzitter, na 45 jaar deze functie te hebben bekleed. Een lange staat van dienst, waarin de nodige stormen over zijn hoofd gingen, kwam tot een einde. Terstond na zijn aftreden werd hij uitgeroepen tot Erevoorzitter van Ĉoline. Het bestuur kwam er toen als volgt uit te zien; De heer Snoeij voorzitter. Gé Verdonk secretaris, mevrouw Slinger penningmeester, mevrouw Sloot algemeen bestuurslid en de heer Maissan bibliothecaris. De heer Baijens had het als dirigent niet gemakkelijk. Het orkest breidde zich uit. Telkens kwamen er leden bij, die nog orkest routine op moesten doen, hetgeen wel eens ten koste ging van de door hem verlangde prestaties. Hij bleef echter altijd enthousiast en optimistisch. "The show must go on" was zijn devies en zo gebeurde. Op 4 april werden de audities, zoals toen het jaarlijkse festival van de RKS kwam te heten, gehouden in de Klimmende Bever. Op 29 april werd het festival in het Turf schip te Breda bezocht. Ĉoline speelde daar De pop van Neurenberg en Die Heimreise. Chris Mouter jureerde. Hij sprak zijn waardering uit over hetgeen Ĉoline bracht. Op 14 april gaf Ĉoline een eigen concert in zaal Castagnet. Medewerking verleende de cabaretgroep Pinokkio, waarin de heer Robart, die sinds kort als gitarist in het orkest zitting had, ook meespeelde. Verder werd opgetreden in het bejaardencentrum Wilgenborgh, de geriatrische kliniek Schiebroek, de dienstencentra Schiebroek en Vlaardingen. Op l november trad mevrouw W. Smits toe als lid. Zij was in de 2e helft van de veertiger jaren, onder de naam Wil Scheffers ook lid.

Vorige    Historie   Volgende