Vorige    Historie   Volgende

1981

Hoe zag in die tijd het repertoire van Ĉoline er uit? Welnu, hier volgen de titels: Poesia Alpestri, Frühlings erwachen, Wedgwood Blue, Restless Waters, Showboat melodieën, An der schönen blauen Donau, Russische liederen potpourri, A travers la Hongrie, Die Heimreise, In een klokkenwinkel, Spanjola, Avantie mars. Op vrijdag 27 maart organiseerde Ĉoline een concertavond in Castagnet. Medewerking werd verleend door het Christelijk Dameskoor Schiebroek van welke formatie mevrouw de Jong al heel lang deel uit maakt. Aan deze avond was een gedegen voorbereiding voorafgegaan, hetgeen resulteerde in een uitermate geslaagde avond, waaraan ook klaas Mulder als solopianist meewerkte. Het presentatieconcert vond ditmaal weer plaats in zaal Atrium. Het behaalde resultaat was wederom Goed. Twee nieuwe adressen werden aangedaan: Huize Laurens en Huize Hofstee beide in Rotterdam-Ommoord. De heer Baijens was wegens ziekte niet in staat het orkest te leiden Zijn werk op de repetities en uitvoeringen werd waargenomen door Gé Verdonk. Op de repetitie van 5 oktober, net voordat de heer Baijens uitviel, kreeg deze een kadobon en bloemen aangeboden, vanwege het feit, dat hij 10 jaar dirigent van Ĉoline was. De heer Robart trad af als algemeen bestuurslid. De heer Maissan nam zijn functie over. Mevrouw Korbee trad als bibliothecaris toe tot het bestuur.

Vorige    Historie   Volgende