Vorige    Historie   Volgende

1982

Een gedenkwaardig jaar voor Ĉoline, want de vereniging bestond 50 jaar. Op de jaarvergadering gehouden op 15 februari werd een feestcommissie ingesteld, bestaande uit de heer Divendal, de heer Brocaar en mevrouw Verdonk. Ook werd besloten de stof voor nieuwe japonnen aan te schaffen. Gekozen werd voor kleur 567 blauw. Op uitnodiging werden de volgende adressen bezocht: 21 januari Valkenhof te Vlaardingen, l februari Huize Maasstad te Rotterdam, 9 februari verpleeghuis de Driemaasstede te Schiedam, 5 september bejaardencentrum Zuidwijk te Rotterdam, 13 november jubileumconcert Hillegersbergs Mannenkoor in de Oranje Kerk. Verder werd op 13 maart het Verbondsfestival in Huizen bezocht. De aldaar uitgevoerde nummers waren: Mignonette, Les Bibelots Du Diable en A travers la Hongrie. Op 16 oktober vond de feestavond t.g.v. het 50-jarig bestaan plaats in de kantine van de V.V. Leonidas. Over dit gebeuren vermeldt het jaarverslag: “De feestcommissie was, voor wat de uitgaven voor deze avond betreft, aan een limiet gebonden. We kunnen niet anders zeggen, dan dat zij het hun ter beschikking staande bedrag, optimaal hebben benut. Zij bouwden hiervan een daverend feest, waar niets aan ontbrak. Dank aan hen, die leden, donateurs en genodigden op deze onvergetelijke avond vergastten”. Dan restte nog het kroonevenement, het Bondsconcert gehouden op 6 november. Hiervoor waren lang tevoren maatregelen getroffen. Niets was aan het toeval overgelaten. De avond slaagde in alle opzichten. De zaal was vol, de medewerkerswaren tot en met gemotiveerd. Na de opening door Verbondsvoorzitter de heer Mulder, werd een gaaf programma gepresenteerd door accordeonvereniging Scala o.l.v. Rino v.d. Laan en mandoline ensemble The Strings uit Steijn o.l.v. Annemie Hermans. Geïnspireerd door dit sublieme optreden, kwam Ĉoline ook tot een zeer acceptabele uitvoering van haar programma. Op 13 september werd een propagandaconcert in de bovenzaal van Castagnet gegeven. Hierop werd helaas weinig response ontvangen. Gé Verdonk startte in het najaar opnieuw een cursus. Desgewenst kregen de cursisten een studiemandoline in bruikleen. Op l april sloot de heer L. van Leeuwen zich aan als lid. In hem trof Ĉoline een uitstekend mandolinist. Uiteraard werd ook deelgenomen aan het presentatieconcert op 2 oktober.

Vorige    Historie   Volgende