Vorige    Historie   Volgende

1986

Dit jaar mocht Ĉoline de volgende nieuwe leden verwelkomen: mevrouw Ouwerkerk, mevrouw van Dijk en mevrouw Slechtenhorst, terwijl zich uit Delft aanmeldden mevrouw v.d. List en mevrouw Nooy. Cor de Jong zegde zijn lidmaatschap wegens studieredenen op. Mevrouw Den Haan was niet langer in staat de repetities te bezoeken. Het eerste concert werd al vroeg in het voorjaar gegeven en vond plaats op zondag 5 januari in zaal Castagnet ter opluistering van de nieuwjaarsontmoeting voor wijkbewoners. Op 17 maart werd het Dienstencentrum West te Vlaardingen en op 24 april Verpleeghuis Driemaasstede te Schiedam bezocht. Veel leden en hun partners bezochten de ledencontactavond, die op 12 april in de kantine van volkstuinencomplex "De Lusthof" werd gehouden. De bingo werd geleid door de heer Visscher, er was gelegenheid tot dansen en verschillende leden droegen iets voor. Dijana Justic en Martine Sikkenk werden gelukgewenst met het behalen van hun diploma, resp. A-elemantair gitaar en diploma B voor mandoline. Het concert van de gezamenlijke 5 Rotterdamse mandolineorkesten, dat op 8 november in de grote zaal van De Doelen werd gehouden kende z'n weerga niet. Het was in al zijn facetten geslaagd te noemen. Het jaarverslag van 1986 zegt hierover: "Na veel organiseren en oefenen was de grote dag dan daar! Vijf Rotterdamse mandolineorkesten tezamen op het podium van de grote Doelenzaal. En wat niemand verwachtte: 1800 bezoekers. Er was dan ook de nodige trots in het bestuur. Zelfs via Radio Rijnmond werd daags tevoren nog ruchtbaarheid aan dit concert gegeven. Onder leiding van Benny Ludemann slaagde het “Groot Rotterdams Mandoline Orkest” er in het mandolinespel beschaafd, zuiver en gevarieerd ten gehore te brengen. Het gelukstelegram wat na afloop van het bestuur van het N.V.v.M.O. werd ontvangen omvatte in één woord dit geweldig geslaagde concert n.l. GRANDIOOS". Een week later presenteerde Ĉoline zich voor de RKS. In de Klimmende Bever te IJsselmonde bracht het orkest o.l.v.de heer Baijens, La Festa Splendora van Kok en Ouverture in C van Claussnitzer ten gehore. Het behaalde resultaat was "redelijk goed'^ Mevrouw Sikkenk bracht dank uit aan de heer Baijens voor zijn bijzondere inzet, ondanks de problemen met zijn gezondheid. Voorts aan mevrouw Snoeij voor haar felicitaties bij het verjaren van leden en mevrouw Sloot, die op de uitvoeringen de nummers aankondigde en toelichtte.

Vorige    Historie   Volgende