Vorige    Historie   Volgende

1987

Na het aftreden van de heer Maissan als algemeen bestuurslid, nam mevrouw de Jong zijn plaats in, zodat het bestuur er als volgt kwam uit te zien: Gé Verdonk voorzitter, Ria Sikkenk secretaris, Babs Korbee penningmeester, Annie de Jong algemeen bestuurslid, Miep Verdonk bibliothecaris. Ook de samenstelling van het orkest werd weer enigszins gewijzigd. Als lid gaven zich op: mevrouw Ooctra, mevrouw van der Linden, mevrouw Binnenkamp en Jeroen Sikkenk. Mevrouw Slechtenhorst en mevrouw van Dijk verlieten het orkest. Mevrouw Den Haan overleed op 79-jarige leeftijd. Vanaf haar dertiende jaar was zij lid geweest van het Utrechtse mandolineorkest Cordon. Door haar verhuizing naar Rotterdam was zij de laatste 12 jaar van haar leven als lid verbonden geweest aan Ĉoline. Gedurende een aantal jaren verzorgde zij samen met Gé als gitaarduo de intermezzo's. De eerste bijeenkomst in dit verenigingsjaar betrof het afscheid van de oprichter van Ĉoline, de heer J.F. Maissan. Na een voorzitterschap van bijna 46 jaar, waarvoor hij reeds tot Erevoorzitter was benoemd, bekleedde hij nog tien jaar een andere bestuursfunctie. In totaal 55 jaar bestuurslid, dat is voorwaar geen sinecure. Daarnaast was hij medeoprichter van het Nederlands Verbond van Mandolineorkesten in 1947 en maakte geruime tijd deel uit van het Verbondsbestuur. Redenen te over om de heer Maissan de Eremedaille in Zilver verbonden aan de orde van Oranje Nassau toe te kennen. De formaliteiten bij het uitreiken werden verricht door de voorzitter van de deelgemeenteraad Hillegersberg/Schiebroek, de heer P. Overboek op een voor het echtpaar Maissan, hun kinderen en kleinkinderen onvergetelijke avond. Concerten werden gegeven in: De Valkenhof, De Schutse, Het Brautigamhuis, De Hoeksteen. Op 23 mei werd er wederom een ledencontactavond georganiseerd. Gehuldigd werden de dames van Baaien, Kooke en Sterenborg voor hun 12,5-jarig lidmaatschap en de dames van Dorp en Snoeij voor hun 55-jarig lidmaatschap. Bep, Martine en Gé speelden een stuk voor 2 mandolines en l gitaar van Cecere. De heer Robart zong en begeleidde zichzelf daarbij op de gitaar Het zijn de kleine dingen die het doen. Op 25 september vond het afscheidsconcert van de heer Baijens plaats. Aan dit concert werkten mee, Het Zaveromkoor o.l.v. Joke van Dijk. Gezamenlijk werd uitgevoerd. La Festa del Grano. Een viertal blazers verleenden hun medewerking aan Die grosze Stunde van Wölki. De heer Baijens, die wegens ziekte de voorbereidende repetities niet kon leiden was gelukkig weer in staat om op "zijn"avond het orkest te dirigeren. Voor een nagenoeg uitverkochte zaal werd uitstekend gemusiceerd, waarmee het orkest de heer Baijens een waardig afscheid toebereidde. Tijdens de na het concert gehouden receptie kreeg de heer Baijens voor het feit, dat hij gedurende 17 jaar dirigent van Ĉoline was, het Eredirigentschap aangeboden. Na 25 september nam Gé Verdonk de taak van de heer Baijens als dirigent over.

Vorige    Historie   Volgende