Vorige    Historie   Volgende

1989

Een gedeelte van de eerste repetitie werd besteed aan het schenken van een nieuwjaarsborreltje: een toast op een gezond en muzikaal 1989! Op 18 januari werd opgetreden in het Gerard Goossenshuis te Ommoord. Ondanks de slechte akoestiek, werd er goed gespeeld voor een aandachtig publiek. Op l april vond het presentatieconcert in de Doelen plaats. Na een goede voorbereiding presenteerde Ĉoline zich in de kleine zaal. Ten gehore werden gebracht: Tinelle, Terpsichore Musarum en Synfonia Italiano. Ĉoline behaalde er het predicaat "goed", hetgeen een plaats in het slotprogramma van het volgende presentatieconcert opleverde. Op 9 mei werd opgetreden in het Jan van der Ploeg Woonproject in het Oude Noorden. Spijtig, dat het enigszins rumoerig was. Er werd door Ĉoline sterk gespeeld. De ledencontactavond werd belegd in het repetitielokaal. De heer Doeland hield er, aan de hand van een diaserie, een lezing over het bouwen van mandolines. De volgende leden werden in het zonnetje gezet: voor het 12,5-jarig lidmaatschap: de heer Robart, Annie de Jong, Babs Korbee Miep Verdonk en de voorzitter Herman Divendal. Voor een lidmaatschap van 25 jaar Bep Visscher en Gé Verdonk, voor 40 jaar mevrouw Slinger en voor 50 jaar de heer Snoeij. Dan werd er op 7 september een concertje verzorgd in reactiveringscentrum St. Antonis Binnenweg. Mevrouw van Dijk dirigeerde als tweede dirigent ook een tweetal nummers. Drie jeugdige orkestleden namen deel aan de jeugddag in kasteel Groeneveld te Baarn. Martine behaalde haar diploma D voor mandoline. In oktober bezochten zes leden de studiedagen van het Ned erlands Mandoline Practicum. Via een nieuw geboden regeling, waarbij een korting van 50% was bedongen, werden 5 nieuwe instrumenten aangeschaft. Eind 1989 bestond het orkest uit 35 leden. De volgende veranderingen vonden plaats. Mevrouw Kuipers en mevrouw van Dijk zegden hun lidmaatschap op. Tijdens de zomerstop ontving het bestuur het trieste bericht, dat de heer Robart door een tragisch ongeluk om het leven was gekomen. Hij was een innemend en zeer gewaardeerd lid van Ĉoline.

Vorige    Historie   Volgende