Vorige    Historie   Volgende

1990

De negentiger jaren namen een aanvang. Na een gedegen voorbereiding deed Ĉoline op 3 maart mee aan de slotmanifestatie Klinkt Goed in de grote zaal van de Doelen. Er waren 800 bezoekers aanwezig. Ĉoline opende het avondconcert met Rondinella/Intermedio, de Küchler-Suite en Up River Road. Ondanks de spanningen die met zulke uitvoeringen gepaard gaan, presteerde het orkest naar behoren. Op 31 maart werd deelgenomen aan het concours te Veenendaal. Ĉoline had zich ingeschreven in de testklasse en werd geplaatst in de 2e afdeling. Op l mei, een warme voorjaarsdag, werd aangetreden in De Roo van Capelle. Ĉoline presenteerde zich bijzonder goed aan een zaal vol aandachtig publiek. Het volgende optreden vond plaats in de Aarhof te Zevenkamp. Dit nieuwe adres beschikte over een goede accommodatie. Onder flinke belangstelling werd er goed gemusiceerd. Het intermezzo werd verzorgd door het gitaarduo Erik ’t Hart en CarIa Hulst hetgeen een welkome afwisseling betekende. Op 26 september volgde nog het concertje in Verpleeghuis Schiehoven in Schiebroek. Na afloop ontving ieder lid als dank voor het gebodene een prachtige roos. De jeugdige leden volgden trouw hun muzieklessen en behaalden dat jaar de volgende diploma's: Dyana Justic gitaar C, Jeroen Sikkenk gitaar B en Martine Sikkenk, mandoline E. Aan de cursusdagen in Seppe namen 8 Ĉoline-leden deel. 78 personen namen deel aan de door de RKS gesubsidieerde workshop, welke door het Nederlands Mandoline Prakticum werd verzorgd. Docenten waren, Benny Ludemann, Keith Harris en Hans van Goch. Inspelend op de nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de aanslagtechniek introduceerde Ĉoline het z.g. "Roland-plectrum". De subsidie verstrekt door de RKS was als volgt opgebouwd:

1.      De basissubsidie: 50% van de vaste kosten (dirigentensalaris en zaalhuur), met een maximum van f. 2000,00

2.      Een presentatievergoeding van  3x f. 300,00 per jaar

3.      Projectsubsidie: aan te vragen in het kader van spelkwaliteitsverbetering.

Door een wijziging in de statuten werd het voor de dirigent mogelijk om lid van de vereniging te worden. Dit maakte het mogelijk, dat na het aftreden van Herman Divendal als voorzitter, Gé Verdonk deze functie overnam. Annie de Jong, die aftrad als algemeen bestuurslid, werd opgevolgd door Tiny Oostra. Op de ledenlijst vonden de volgende mutaties plaats: Mevrouw Hoek en Jeroen Sikkenk zegden hun lidmaatschap op. Als nieuw lid meldde zich aan Marionne Seip, die per l februari de gitaarpartij kwam versterken. Eind januari 1990 overleed Ĉoline's Eredirigent de heer C.J. Baijens. Hij leidde Ĉoline gedurende 16 jaar op krachtige en deskundige wijze.

Vorige    Historie   Volgende