Vorige    Historie   Volgende

1991

Per 31 december 1991 telde de ledenlijst 39 leden, waaronder een aspirant-lid en twee ereleden (de heren Snoeij, dirigent en Maissan, erevoorzitter en oprichter). De volgende mutaties vonden op de ledenlijst plaats; Connie Tirtaman vertrok naar Amerika. Gré Binnenkamp moest vanwege drukke werkzaamheden haar lidmaatschap opzeggen. Gelukkig werd Ĉoline ook weer een paar leden rijker. Ursala Vroom en Katarina Justic kwamen de 2e partij versterken, terwijl de heren Ad Voorbrood en Frans Meijer zich aansloten bij de gitaarpartij. Het aantal donateurs bleef ongewijzigd namelijk 17, waaronder 10 echtparen. Uitvoeringen werden gegeven op: 26 februari in Huize Laurens te Rotterdam Ommoord. Het gitaar-duo Erik 't Hart en Caria Hulst verzorgden op dit concert een geslaagd intermezzo. De akoestiek liet veel te wensen over, het publiek daarentegen luisterde aandachtig. Het presentatieconcert vond onder de naam Klinkt Goed, wederom plaats in de Doelen. Ĉoline bracht er de Ost-Preussen-suite en de "Europese Suite ten gehore en werd daarmee als "ruim voldoende" beoordeeld, waarmee een plaats in het avondconcert van "Klinkt Goed 1992 werd bereikt. Dan was er op 6 april het inloopconcert in de hal van de Doelen. Ĉoline verzorgde er het eerste deel van een concertuur. Accordeonvereniging Vieux Camarades Zuid, nam het tweede deel voor haar rekening. Er werden rond de 500 luisteraars geteld. Ĉoline speelde er goed en ontspannen. Op 22 april en 27 mei speelde het orkest in het Joh. Brautigamhuis te Schiebroek en De Roo van Capelle. Na de vakantiestop werd hard gewerkt om op het festival in theater "De Stoep" te Spijkenisse goed beslagen ten ijs te komen hetgeen resulteerde in een geslaagde deelname op de 9e november. De nummers Rondinella/Intermedio en de Europese-Suite werden uitstekend vertolkt. Na de uitvoering werd veel lof gehoord over o.a. de mooie klankkleur van het orkest. Verdere activiteiten rondom Ĉoline waren o.a. de in 1990 gestarte assistent-dirigenten cursus, die gecoördineerd door Gé Verdonk, door het N.V.v.M.O in Rotterdam werd gegeven. Deze cursus werd in juni 1991 met examens afgesloten. Martine Sikkenk was er één van de geslaagden. Op het door het N.V.v.M.O. geboden examen te Hardinxveld-Giessendam, behaalde Emmy Sterenborg het diploma B-mandoline. Acht Ĉoline leden bezochten het seminar van het NMP te Seppe. Via de S.K.V.R. werd een workshop  Ritme aangeboden, waaraan een aantal leden deelnamen. Zoals besproken op de Algemene Ledenvergadering van 8 april, werden de statuten, conform het concept, notarieel vastgelegd. Met Annemie Hermans als docente startte de Rotterdamse Muziekschool op l november de cursus mandoline, waarmee een lang gekoesterde wens in vervulling ging. Aanvankelijk namen er 8 leden van Ĉoline aan deel.

Vorige    Historie   Volgende