Vorige    Historie   Volgende

1992

Dan zijn we tenslotte aangekomen in het jaar, dat Ĉoline haar 60-jarig bestaan viert. Op 24 januari verzorgden we ons eerste optreden van dit jaar in wooncentrum Steffanna te Delft. Het betrof hier een eerste kennismaking. De zaal beschikte over een ruim podium, stem- en kleedruimten lieten nogal te wensen over. Het was er extreem warm; niettemin lukte het spelen prima. Erik en Caria verzorgden het intermezzo. Het publiek was in ruime mate aanwezig. Op l februari werd met een touringcar koers gezet naar Breda, waar in het kader van onze jubileumviering, op kosten van de vereniging, een concertbezoek aan Estrellita werd gebracht. Dit orkest verzorgde een puntgaaf concert in zaal Het Turfschip. Solistische medewerking werd verleend door het echtpaar Tröster. De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 24 februari. Bij deze gelegenheid bracht de voorzitter het nieuws, dat de dirigent na het jubileumconcert, wegens toenemende gehoorproblemen, wilde gaan stoppen en dat begin volgend jaar het repetitielokaal niet meer beschikbaar zou zijn. Vijftien en twee en twintig maart werd een door de RKS gesubsidieerde workshop georganiseerd. Er namen 45 personen van diverse orkesten aan deel. Deze door het NMP, verzorgde dagen mogen worden aangemerkt als zijnde leerzaam en sfeervol. Op 4 april werd door Ĉoline een studiedag gehouden teneinde de nummers die gekozen waren om op het presentatieconcert uit te voeren een duwtje in de goede richting te geven. Op verscheidene locaties in de personeelsflat werden eerst partijrepetities gehouden, die onder leiding stonden van Bep, Martine, Erik en Gé. Later op de dag volgde de orkestrepetitie. Het resultaat was zeer bevredigend. 10 april waren we uitgenodigd te komen spelen in serviceflat De Prinsen Wiek gelegen in de Prins Alexanderpolder. Een vrij sjieke gelegenheid, waar alles aan regeltjes gebonden was. Het concertje mocht er zijn en het talrijke publiek stak zijn waardering niet onder stoelen of banken. De akoestiek liet veel te wensen over, hetgeen het spelen bemoeilijkte. 9 mei was de datum, dat het presentatieconcert van de RKS werd gehouden. Ĉoline was i.v.m. het in 1991 behaalde resultaat, geplaatst in het avond programma, dat op het podium van de grote Doelenzaal werd afgewerkt. Hans van Willigenburg presenteerde het programma. Ĉoline opende de avond met Der Meckenheimer van Schmits en Der Wiener Sonatine van W.A. Mozart. Het orkest presteerde naar beste kunnen en het optreden vond dan ook niet alleen veel bijval bij het publiek, maar ook bij de pers, zoals uit meerdere kranten ver s lagen zou blijken. Op 25 mei volgde het concert in serviceflat De Roo van Capelle. Even voor de aanvang werd de gelegenheid te baat genomen om de heer en mevrouw Maissan en de heer en mevrouw Snoeij t.g.v. het 60-jarig jubileum een bloemetje aan te bieden en natuurlijk werd mevrouw van Dorp daarbij niet vergeten. Dit feestelijke tintje en de fijne sfeer die er als regel heerst gaven het orkest vleugels, zodat ook ditmaal op een zeer geslaagd concert kon worden teruggezien. Na de vakantiestop werd direct begonnen met de voorbereidingen van het jubileumconcert. Op twee studiedagen werd een flinke stap in de goede richting gezet. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen weinig aan het toeval overgelaten. Op zaterdag 21 november was het dan zover. Om vier uur waren alle leden in de Goede Herderkerk te Schiebroek aanwezig. De generale repetitie verliep wat stroef. Toen het moment van uitvoering echter was aangebroken bleek iedereen tot in de toppen van de vingers geconcentreerd te zijn en ging het orkest er fris en vrolijk op los. Geholpen door de goede akoestiek trad Ĉoline op haar niveau sterk naar buiten. De solistische medewerking zette aan het hele gebeuren nog de nodige kracht bij. Marionne de Vries-Seip verraste het publiek, door de blokfluitsolopartij in het Konzert nr. 2 van John Baston, gevoelvol en gaaf te vertolken. Het gitaar trio TZN, waarvan Erik 't Hart deel uit maakte, speelde de nummers Sardonyx van Cees Hartog en Trio facile van L. de Call. Hun bijdrage vormde een fijne afwisseling in het geheel. Het duo Amuse Oreille met Martine Sikkenk, mandoline en Nelleke Boosman, gitaar, brachten Sonata Capricciosa van Herbert Baumann. Zij stalen de show, door dit nummer professioneel en met veel technische vaardigheid te vertolken. Ĉoline besloot het programma met Wiener Sonatine nr 6 van W.A. Mozart. Solisten en orkest konden daarna een ovationeel applaus in ontvangst nemen. Na nog een gezellig samenzijn konden uitvoerenden en publiek, voldaan naar huis terugkeren. Dit stijlvolle concert in het Goede Herderkerk-complex vormde een waardige afsluiting van de activiteiten in dit jubileumjaar. Op l juni trad toe als lid Janka Donker.

Vorige    Historie   Volgende