Vorige    Historie   Volgende

1993

De jaarvergadering
wordt op 25 januari gehouden in aanwezigheid van Ere-voorzitter Johan Maissan. Gé heeft te kennen gegeven zijn functie als dirigent neer te willen leggen vanwege zijn verminderde gehoor. Het bestuur heeft als kandidaat dirigent voorgedragen de 19-jarige Martine Sikkenk, 2e jaars studente aan het Sweelinck Conservatorium en in het bezit van het diploma Dirigent Mandolineorkest. Zij wordt per 1 februari aangesteld als nieuwe dirigent.

Bestuur
Algemeen bestuurder Tiny Oostra en secretaris Ria Sikkenk zijn aftredend en stellen zich niet herkiesbaar. Zij worden respectievelijk opgevolgd door Dit Sloot en Eric ´t Hart.

Ledenbestand
Marlo Scheffers en Ursala Vroom bedanken in de loop van het jaar als lid.

Jubilea
Op 6 februari wordt in de “Johanna Hoeve” te Capelle a/d.IJssel de feestavond t.g.v. het 60-jarig bestaan gehouden. Martine, Janka, Diana en Katarina voeren toneelstukjes op. Gé wordt door de aanwezigen toegezongen i.v.m. zijn aftreden als dirigent. “Na zoveel mooie woorden, voor Gé wat slotakkoorden,want jij was vijf jaar lang de dirigent”. Jeroen fungeert als geluidsman.
Verder worden gehuldigd, Leen en Annie Snoeij. Zij nemen afscheid als spelend lid. Wil Smits en Marlo Scheffers zijn twaalfeneenhalf jaar lid en worden ook in het zonnetje gezet. Te eten en te drinken is er uiteraard volop. Kortom niets is aan het toeval overgelaten. De feestcommissie,onder voorzitterschap van Herman Divendal heeft zich uitstekend van haar taak gekweten.  

Wel en wee
Op 9 januari van dit jaar bereikt ons het bericht dat Wies van Dorp op 73-jarige leeftijd is overleden. Zij was lid vanaf de oprichting, maar om gezondheidsredenen niet meer actief. 
Op 1 februari wordt de aula van de Wilgenstamschool als repetitielokaal in gebruik genomen. De huurprijs bedraagt  f. 1175,00 per jaar.
Op 23 februari overlijdt op 81- jarige leeftijd onze oprichter en Ere-voorzitter Johan Maissan ten gevolge van een hartstilstand. Vanwege zijn grote verdienste voor het mandolinegebeuren in, maar ook buiten zijn vereniging, ontving hij in 1987 de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

Repertoire
Two Irish Tunes van  Ralph Bahnsen

Zarabande van G.F. Händel

El Punteador van Franz Probst

Der Meckenheimer van F.Schmitz

Concert nr.2 van John Baston

Concerto all´unisono van Evaristo dall´Abaco

Irische Folk Suite van Manfred Flachskampf

Eigen concerten
Op zondag 10 januari in wijkgebouw de Tarwewijk te R´dam/Zuid
Op maandag 11 januari in woongebouw Helga
Op 29 maart Wooncentrum “Stefanna” te Delft (eerste optreden van Martine als dirigent) 
Sweet Adeline” op 21 december te Schiedam.

Deelnemingen
AMOS Play In in de Blauwe Brug teSchiedam o.l.v. Gé Verdonk. Er nemen acht leden van AEoline deel.
Klinkt Goed. De juryleden hadden waardering voor o.a. de mooie orkestklank. Eindbeoordeling Ruim Voldoende.

nloopconcert in de Doelen m.m.v. fluitsoliste Marionne de Vries.
Play-in in de Doelen o.l.v. Benny Ludemann en Annemie Hermans.

Vorige    Historie   Volgende