Vorige    Historie   Volgende

1994

De Algemene Ledenvergadering
vond plaats op 31 januari. De opening droeg een plechtig karakter. De bandopname van In memoriam mijnheer Maissan, uitgevoerd door Martine, Marionne en Erik, werd ten gehore gebracht. Mevrouw Maissan, niet op de vergadering aanwezig, is reeds in het bezit van deze opname.

Bestuur
Op 31 december. Gé Verdonk voorzitter, Dit Sloot secretaris, Joke van ‘t Hoff penningmeester, Erik ‘Hart bibliothecaris en Babs Korbee algemeen bestuurder.

Ledenbestand
In de loop van het jaar werd het lidmaatschap beëindigd door Daniël de Graaf, Robert van den Borne en Hamid Bazi. Tijdens de openbare repetitie gaf bezoekster Ella Verkaik te kennen dat zij zich binnenkort als lid zal laten inschrijven. Per 31 december waren er 28 spelende en 2 rustende leden.

Jubilea
Gehuldigd werden Annie en Leen Snoeij en Emmy Slinger, respectievelijk 60, 55 en 45 jaar lid. Zij ontvingen de Verbonds Plaquette. Annie Snoeij-Zeeger werd uitgeroepen tot Ere-lid. Het voorstel om in het vervolg een periodiek mededelingenblad uit te geven viel in goede aarde.

Wel en wee
In augustus overleed Adriaan Doeland, bouwer van de instrumenten, die zijn naam dragen Ten laste van het bestemmingsfonds werden twaalf muziekstandaards aangeschaft.

Repertoire
In memoriam mijnheer Maissan van Erik ’t Hart
Drei altmodische Tänze
Konzert nr.2 van John Baston
Rumba van Dieter Kreidler
Two Irish Tunes
Canzona van Wengler
Suite in D-dur van Telemann
Medley van naoorlogse schlagers

Eigen concerten
De Hoeksteen in Rotterdam-Oosterflank is een door AEoline graag bezochte gelegenheid. Ook deze keer was de ontvangst hartelijk. Emmy Sterenborg verzorgde op onderhoudende wijze de presentatie.
Kreade Nieuwe Stijl, een kunstmarkt op het Rododendronplein in Schiebroek. Er werd opgetreden in de aan het plein gelegen Sint Pauluskerk. Een flink aantal leden was afwezig. Martine en Nelleke gaven acte de présence als het Duo Zonder Naam (het latere Amuse Oreille) en oogstten grote bewondering bij het publiek.
De openbare repetitie, waaraan veel publiciteit was gegeven, leverde weinig belangstelling op.

Deelnemingen
Klinkt Goed in de Doelen te Rotterdam. Æline scoorde van de mandolineorkesten het hoogst aantal punten, en kwalificeerde zich daarmee voor de derde achtereenvolgende maal voor het avondprogramma van volgend jaar.
Verbondsfestival in Zaltbommel. Hetzelfde programma als in de Doelen werd op bevredigende wijze uitgevoerd. Jurylid Benny Ludemann sprak zijn waardering uit voor de verrichtingen van Martine en Marionne.
Inloopconcert in de Doelen te Rotterdam: Een optreden in de Doelen is een speciale gebeurtenis, zelfs al gaat het maar om een half uurtje spelen in de hal. Toch bleek de hal ditmaal niet de juiste plaats te zijn. Uitvoerenden en publiek verhuisden daarom naar de Grote Zaal. Bepaald geen verkeerde beslissing. Æoline presteerde naar behoren.
NMP Seminar in het Vormingscentrum Seppe te Bosschenhoofd. Hieraan werd deelgenomen door Bep Visscher, Joke Nooy, Erik ’t Hart, Miep Verdonk en Marionne de Vries.
SKVR-project Kamermuziek. Als vertegenwoordiger van de Rotterdamse Mandolineorkesten nam Gé Verdonk deel aan het voorbereidend overleg met Koos de Jong (SKVR) en Annemie Hermans (docent mandoline)

 Vorige    Historie   Volgende