Vorige    Historie   Volgende

1995

De Algemene Ledenvergadering
werd gehouden op maandag 20 februari in aanwezigheid van 18 leden en dirigent Martine. In zijn openingswoord kenschetste de voorzitter de agenda als een “verbalorium“ in 15 delen. De dynamische tekens mogen door de leden zelf worden ingevuld. Het vergadertempo moet liggen tussen MM 108 en 120. Naar hij hoopt zal de toonzetting meer in majeur dan mineur staan.
Aan het concours/festival zou dit jaar niet worden deelgenomen. Het subsidiebeleid van de RKS. zou worden gewijzigd. Bijzonderheden waren nog niet bekend. Met betrekking tot het kledingvoorschrift bij concerten zijn suggesties van de leden uitgebleven. Besloten werd om geheel in het zwart te gaan. Er werd gevraagd het repertoire wat meer aan te passen aan de wensen van het publiek in bejaardentehuizen. De dirigent antwoordde, dat het inbrengen van een meezingpotpourri wel moet kunnen, maar dat we wel een eigen gezicht moesten blijven tonen.

Bestuur
Eind 1995 bestond het bestuur uit: voorzitter Gé Verdonk, secretaris Dit Sloot, penningmeester Joke van ´t Hoff, algemeen bestuurder Babs Korbee, bibliothecaris Erik ´t Hart.

Ledenbestand
Begin 1995 gaven Ella Verkaik en Shakeel Hussain zich op als lid. Het lidmaatschap werd opgezegd door de heer Van Leeuwen, vanwege zijn gevorderde leeftijd en Katharina Justic, die aan de toneelschool in Maastricht gaat studeren. Eind 1995 telt het orkest 28 spelende en 2 ereleden.

Jubilea
Gehuldigd werden dit jaar Tiny Smeenk, Dit Sloot, Maartje van Iperen (25-jarig lidmaatschap) en Leo van Leeuwen (12½-jarig lidmaatschap).

Wel en wee
Wegens gezondheidsredenen konden meerdere leden kortere of langere tijd niet aan de activiteiten deelnemen, waardoor concerten vaak onder moeilijke omstandigheden moesten worden gegeven. Desondanks werd op artistiek gebied geen noemenswaardige teruggang geboekt. Hier past een groot compliment aan zowel de dirigent als het orkest.
Vreugdevol nieuws: het gezin van Frank en Marionne de Vries werd met dochter, Mirjam Lisanne, uitgebreid.

Repertoire
Suite D-dur van Telemann, Canzona und Fantasia, Concert nr. 2 van Baston, Serenata van Angulo, Nostalgia potpourri, Rumba van Dieter Kreidler enTwo Irish Tunes. Uitbreiding: Ĉoline Rapsodie van Jan Verdonk (door de componist aangeboden i.v.m. het komende 60-jarig jubileum). Van Erik ´t Hart werd in studie genomen Poco Espagnole, waarin een fluitsolo is opgenomen.

Eigen concerten
Serviceflat Helga. Met medewerking van fluitsoliste Marionne (Concert nr. 2 van Baston). Prettige ontvangst en een grote opkomst.
Algemene Ledenvergadering van het NVvMO in de Brinkhoeve te Poortugaal. Met medewerking van Marije van Stralen (zangsolo uit Folklore Andalusia). Verbondsvoorzitter Hans Prinssen bedankt Martine en complimenteert Ĉoline met zo´n jonge dirigent (21! en een kus van Hans).
Huize Gerrit de Koker in R´dam-Kralingen. Het betrof hier een eerste optreden. Het huis beschikt over een kleine, doch gezellig ingerichte recreatiezaal. Het publiek was enthousiast en vroeg aan het eind van het concert een toegift.
Serviceflat De Roo van Capelle in Capelle aan den IJssel. Een optreden met een speciale missie, want onder de luisteraars bevonden zich onze ereleden Leen Snoeij en Annie Snoeij-Zeeger. De akoestiek en de verlichting waren niet optimaal. Ook de ruimte op het podium was niet toereikend. Niettemin werd er naar hartelust gemusiceerd en het talrijke publiek liet z’n waardering blijken. Ook de heer en mevrouw Snoeij waren vol lof over het spel van Ĉoline, alhoewel dat zij meer van het oude repertoire hadden willen horen. De presentatie was in handen van Emmy Sterenborg. De fluitsolo werd op sublieme wijze vertolkt door Marionne de Vries.

Deelnemingen
Kamermuziekproject in de SKVR-muziekschool aan de Oostzeedijk te Rotterdam (Coördinator Gé Verdonk). Er waren 42 deelnemers, waarvan 11 afkomstig van Ĉoline. De deelnemers werden ingedeeld in 11 groepen, die door vier docenten t.w. Benny Ludemann, Annemie Hermans, Leoniek Hermans en Martine Sikkenk werden geïnstrueerd. Er werd met overgave gestudeerd. ´s Avonds vond in de aula een presentatie van de resultaten plaats. Geen der groepen bleef onder de maat. De totale kosten bedroegen f. 2.081,00. De RKS stond borg voor het tekort van f. 1.031,00.
Muziekfestival Klinkt Goed: De best geklasseerde koren en orkesten van Klinkt Goed 1994 gaven deze middag acte de présence. De grote Doelenzaal was goed bezet. Andere medewerkers aan het concert waren: Accordeonorkest Scala, het Rotte´s Mannenkoor, Brassband Rijnmond, Vrouwenkoor Mixed Voices en het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest. Maaike Kitslaar nam wederom de zangpartij van Folklore Andalusia voor haar rekening. RKS-employé Marc Fonville, inspirator en promotor van het festival, was na afloop zeer te spreken over de prestaties van Ĉoline.
NMP Seminar in Vormingscentum Seppe te Bosschenhoofd: Ruim zestig deelnemers hadden ingeschreven, waaronder drie afkomstig van Ĉoline. Er werd op de eindpresentatie een aantrekkelijk programma afgewerkt met o.a. Sonate nr.3 van Valentin Roeser, Ouverture in G-dur van Galuppi en Juliana van Belasco in de bewerking van Danielle de Rover. De bekende topgitarist Julliën Coco, die het nummer ooit in Nederland introduceerde was hierbij aanwezig en speelde tijdens de reprise van het nummer zelf mee.

Algemene Ledenvergadering NVvMO
Afgevaardigd werden Dit Sloot, Joke van ´t Hoff, Babs Korbee en Gé Verdonk (Verbonds bestuurslid). De vergadering ging akkoord met een contributieverhoging waarmee de totale afdracht werd vastgesteld op f. 12,00 per lid/jaar.

Vergadering SKVR/RKS
Afgevaardigd werden Babs Korbee en Gé Verdonk. Er werden nieuwe ideeën geopperd om een muziekproject te starten met als doel de bekendheid van Rotterdamse orkesten en koren bij het publiek te bevorderen.

Vorige    Historie   Volgende