Vorige    Historie   Volgende

1996

De Algemene Ledenvergadering
vond plaats op maandag 29 januari in aanwezigheid van onze dirigent Martine. Algemeen bestuurder Babs kon vanwege gezondheidsredenen niet aan de vergadering deelnemen. Met betrekking tot Martines examen docerend musicus moet met de beschikbaarheid van de dirigent rekening worden gehouden. Het subsidiebeleid van de R.K.S. is wederom aan verandering onderhevig. In het vervolg zal de basissubsidie worden afgestemd op de kosten, die voor de professionele artistieke leiding moeten worden gemaakt.

Bestuur
De bestuurssamenstelling was als volgt: voorzitter Gé Verdonk, secretaris Dit Sloot, penningmeester Joke van ´t Hoff, bibliothecaris Erik ´t Hart, alg.bestuurder Babs Korbee.

Ledenbestand
Het ledental was teruggelopen van 39 per eind 1990 tot 28 per begin 1996. Hoogste tijd dus voor een ledenwerfactie. Tevens werd met het oog op ledenwerving moeite gedaan voor mandolineles op de SKVR-muziekschool, locatie Ringdijk.
Janka Donker en Ad Voorbrood beëndigden het lidmaatschap, terwijl Toos Bijleveld en An de Sitter zich aansloten. Adrie Maris zegde toe zich te zijner tijd aan te zullen sluiten. Per 31 december stond het ledental weer op 30, waarvan 28 spelende en 2 ereleden.

Jubliea
Gehuldigd werden Marlies, 25 jaar lid, alsmede Gerda Schumacher en Ria en Martine Sikkenk wegens hun 12½-jarig lidmaatschap.

Wel en wee
De verrichtingen van Martine, die ons zo na aan het hart ligt, werden met belangstelling gevolgd. Zo woonden op 23 mei de leden haar examen docerend musicus bij. Ongeveer honderd aanwezigen kijken en luisteren toe wanneer Martine haar moeilijke opdracht uitvoert:

1.        Allemande voor viool solo van J.S.Bach,

2.        Sonate in Do-maggiore van A.Vivaldi, gespeeld op barokmandoline en begeleid op clavecinbel,

3.        Sonata nr.6 van P. Leone, een compositie met zeer hoge moeilijkheidsgraad, op gitaar begeleid door Nelleke Boosman,

4.        Die Zufriedenheid en Komm Liebe Zither van W. A. Mozart met zang van Marije van Stralen,

5.        Largetto uit Drei miniaturen van B. Junghans,

6.        Venus en Adonis van Th. Loevendie in de bezetting van mandoline, viool, basklarinet, gitaar en slagwerk.

Daarna was het woord aan de examen-commissie bestaande uit: de heren Pfister, Burmanje, Eissenhardt, Krumeich, Ludemann en de dames Wilden-Hüsgen en Kennedy. Zij stelden vast dat aan alle criteria was voldaan en kenden hiervoor het cijfer 9 toe. Martine slaagde Cum Laude, reden voor de genodigden om dit samen met de zichtbaar opgeluchte examinanda in Brouwhuis Maximiliaan te gaan vieren.

Repertoire
Ouverture nr.1 in A-dur van konrad Wölki
Ĉoline-rapsodie van Jan Verdonk

De meezing-medley met als tophit de Postkoets
Poco Espagnol van Erik ´t Hart
Concerto in a-mineur van Blavet
Folklore Andalusia
Variationen in F-dur van Joachim Krause
Divertimento nr.2 van Wolfgang Bast
Juliana van Belasco.

Eigen concerten
Capelse Verpleeghuizen: Een gastvrije ontvangst viel het orkest hier, waar nog nooit eerder werd opgetreden, ten deel.
Serviceflat De Oosterwiek: De ruimte bestemd voor de opstelling van het orkest was klein en ook de verlichting liet te wensen over. Er werd met flair gemusiceerd. De presentatie werd verzorgd door Emmy Sterenborg .
Jubileumconcert t.g.v. het 65-jarig bestaan in 1997: Voorafgaand aan het concert was een partijrepetitie-dag ingelast. Dit wierp tijdens de generale repetitie duidelijk zijn vruchten af. De samenwerking tussen solisten en orkest was goed. We waren er klaar voor en startten in een volle zaal. Jan Verdonk bedankte de dirigent voor de fijne vertolking van zijn compositie Ĉoline Rapsodie. De dwarsfluitsolo in Concerto in a-mineur werd op virtuoze wijze gebracht door Raymond Honing. Het nummer Poco Espagnol van Erik, waarin Marionne de blokfluitpartij voor haar rekening nam, sloeg ook aan bij het publiek. Het intermezzo namen de gitaristen Carla Hulst, Els Bakker en Erik ´t Hart voor hun rekening. Zangsoliste Maaike Kitslaar zorgde met het nummer Folklore Andalusia voor een pittige Spaanse sfeer, waarna AEoline afsloot met de Antilliaanse wals Juliana. De bloemenhulde werd verzorgd door Annelies de Jong. Met het wervelende optreden van de volksdansgroep Radostan werd een meer dan geslaagd jubileumconcert besloten.
Concert in serviceflat De Evenaar: Om te kunnen profiteren van het volledige subsidiebedrag 1996 moest nog één concert worden afgewerkt. Ook hier was de ontvangst hartelijk en lieten de faciliteiten niets te wensen over. De zaal was goed bezet. De reacties van het publiek waren aan de kille kant. Het werd duidelijk, dat men andere verwachtingen had t.a.v. het programma. Toen echter de woordvoerster na afloop aan het publiek vroeg of Ĉoline nog eens mocht terugkomen, volgde een volmondig “ja”. Eind goed, al goed dus.

Deelnemingen
Klinkt Goed:
De jury beoordeelde de uitvoering met ruim voldoende, puntenaantal 55.
NVvMO Concours/Festival te Bodegraven: Acht orkesten namen hieraan deel. Het repertoire was hetzelfde als tijdens Klinkt Goed. Juryleden waren Benny Ludemann en Lenie Kerkhoven-Noordzij. Lenie jureerde het optreden van Ĉoline en prees het orkest vanwege de mooie orkestklank.
SKVR-Muziekfestival. Het eerste SKVR-muziekfestival, geesteskind van SKVR-employee Koos de Jong, vond plaats op 17 november in de Bergsingelkerk. De organisatie was in handen van Ĉoline. Optredende ensembles: Ĉoline, zangvereniging De Vrije Stem, De Eerste Hoekse Accordeonvereniging en Russisch-Oekraïns Zang- en Dansensemble Kalinka. De weergalm in het hoge kerkgebouw stelde Martine en het orkest voor de nodige problemen. Het SKVR-muziekfestival zou nog enkele malen worden herhaald op diverse locaties.
Herdenkingsconcert voor Cor Noordzij. Op 22 juni vindt in Bodegraven de uitvoering plaats ter ere van de vijf jaar eerder overleden Cor Noordzij. Een orkest, samengesteld uit leden van diverse mandolineorkesten bracht hem, in aanwezigheid van mevrouw Noordzij en kinderen, postuum deze ode. De leiding was in handen van Benny Ludemann. Van Aeoline speelden mee: Bep Visscher, Emmy Sterenborg, Dit Sloot, Gé Verdonk en Erik ‘t Hart.
NMP Seminar in Vormingscentrum Seppe te Bosschenhoofd werd gehouden van 23 tot 26 oktober. Van Ĉoline namen Bep Visscher, An de Sitter en Erik ‘t Hart hieraan deel.

Algemene Ledenvergadering van het NVvMO
Gé Verdonk wordt benoemd tot Lid van Verdienste, vanwege het feit, dat hij zich gedurende vijftien jaar als bestuurder van het Verbond heeft ingezet voor het mandolinegebeuren in Nederland.

Vorige    Historie   Volgende