Vorige    Historie   Volgende

1997

De Algemene Ledenvergadering
 
werd gehouden op 17 februari. Er waren 17 leden aanwezig ,de dirigent en 6 leden waren afwezig met bericht van verhindering. In zijn openingswoord heette de voorzitter in het bijzonder welkom Toos Bijleveld en An de Sitter, die voor het eerst de jaarvergadering bijwoonden. De afwezigheid van Martine had als reden de te houden repetitie van het Amsterdams Kwintet, waarbij zij werd geacht aanwezig te zijn. Verder gaf de voorzitter een opsomming van de repetitieruimten, waarvan Æoline in de vijfenzestig jaren van haar bestaan gebruik maakte. Penningmeester Joke meldde dat voor dit jaar de te ontvangen subsidie was vastgesteld op maximaal f. 2000,00 basissubsidie (70% van de dirigentenkosten) en 3 x f. 300,00 presentatievergoeding. Het verzoek te willen bijdragen aan het ontstane begrotingstekort m.b.t. het jubileumconcert van november 1996 was door de RKS. gehonoreerd geworden met  f. 1.630,00. Voor het concert van het Groot Rotterdams Mandolineorkest was door de RKS  f. 5.000,-- en door het Anjerfonds  f. 3300,00 toegezegd. De eigen bijdrage van Æoline zou  ± f.450,00 gaan bedragen. Het repertoire: Men is van mening dat naast het reguliere repertoire voor optredens in bejaardentehuizen naar enkele voor ouderen bekende melodieën zou moeten worden uitgezien Invulling viering 65-jarig bestaan: Enkele suggesties: Een tochtje met de Croosboot, boottocht Leuvehaven- Biesbosch, bowlen in Lommerrijk.

Bestuur
De bestuurssamenstelling bleef ongewijzigd: voorzitter Gé Verdonk, secretaris Dit Sloot, penningmeester Joke van ´t Hoff , bibliothecaris Erik ´t Hart, algemeen bestuurder Babs Korbee.
Directie: Het orkest staat vanaf  1 februari 1993 onder leiding van. Martine Sikkenk.

Ledenbestand
Per 31 december 1997 tele het orkest 30 spelende en 2 ereleden, n.l. de heer en mevrouw Snoeij.
Twee nieuwe leden werden traden dit jaar toe: Ferry Hilgerson en Adri Maris.

Wel en wee
Op maandag 23 juni Repetitie. Æoline bestond vijfenzestig jaar plus twee dagen. Bij koffie met gebak werd aan de leden een set snaren cadeau gedaan.
Op zaterdag 20 september VVV-dagtocht: Op een vroeg tijdstip werd verzameld in het Hilton hotel, waar men werd onthaald op koffie en gebak. Met een touringcar werd vervolgens een rondrit gemaakt door Kralingen, het voormalige waterwingebied , het Noordereiland en de kop van Zuid. De lunch werd genuttigd in Café de Paris. Daarna volgde een Spido-rondvaart en tot slot werd het Maritiem Museum bezocht, waar vooral marineschip De Buffel de aandacht trok. Een welbestede dag. Aan de ereleden Leen Snoeij en Annie Snoeij-Zeeger, die om gezondheidsredenen de tocht niet konden meemaken, werd een mooi boeket gebracht.

Repertoire
Suite-D-dur van G.P. Telemann / Konrad WöIki

Serenata van Eduardo Angulo

Poco Espagnol van Eric ´t Hart
Divertimento nr.2 van Wolfgang Bast
Juliana  van M. Belasco / Daniëlle de Rover
Ouverture nr 1 in A-dur van Konrad Wölki
Variationen in F-dur van Joachim Krause
Nostalgia Medley van Gé Verdonk
Rumba für Zupforchester van Dieter Kreidler.
Suite Miniature van Gerd Luft
Wiener Hofmusik van Rudolf Lück
Engelse Suite van Elke Tober-Vogt
Ouverture nr 4 in H-moll opus 7 van Konrad Wölki
Die Specknerin van Wilhelm Mohr
Concerto in la Maggiore van A. Vivaldi / M.Wilden-Hüsgen
Lichterfelder Zupfmusik van Thilo Cornelissen
Ouverture G-dur van B.Galuppi

Who Pays The Ferryman arr. Gé Verdonk

Eigen concerten
Op 23 januari Serviceflat De Hoeksteen in de Oosterflank: Ferry Hilgerson maakt hier als gitarist zijn debuut. Er waren bloemen voor Martine en Emmy, die de presentatie voor haar rekening nam. Zouden we bejaardencentra een waardering in sterren geven, kreeg  De Hoeksteen er vijf, want het was er bijzonder goed toeven.
Op maandag 10 november optreden in zorgcentrum De Wilgenborgh te Rotterdam-Schiebroek. De ontvangst was als vanouds allerhartelijkst. Door het hoogbejaarde publiek, waaronder een 105-jarige dame werd aandachtig geluisterd . De fluitsolo in de Engelse Suite werd  uitgevoerd door Marionne de Vries. Ella Verkaik nam in Who Pays The Ferryman het slagwerk voor haar rekening. Emmy Sterenborg verzorgde de presentatie.
Op dinsdag 18 novenber optreden in zorgcentrum Laurens te Rotterdam-Ommoord. Ook in dit tehuis was Æoline meerdere keren te gast. De speelomstandigheden waren bepaald ongunstiger dan bij het vorige optreden. Reden hiervan was de slechte akoestiek en de ongunstige ligging van het podium in één der hoeken van de zaal. Niettemin kreeg het orkest na afloop een pluim op de hoed. Bloemen waren er voor Martine. 

Deelnemingen
Op 7 juni Klinkt Goed: De opkomst was groot. De organisatie was voor het eerst in handen van de SKVR. In totaal namen 75 gezelschappen deel. De presentator kweet zich beter van zijn taak dan vorig jaar. Hamid Bazi verzorgde het slagwerk bij het stuk Poco Espagnol  De jury bestond uit Marc Belder en Betsy Camphorst.  Het resultaat was Ruim Voldoende.
Op 11 oktober in de Doelen: Concert door het Groot Rotterdams Mandolineorkest onder leiding van Annemie Hermans:
Vijf repetities van de gezamenlijke Rotterdamse mandolineorkesten waren aan dit concert voorafgegaan. Eenmaal op het podium steeg het orkest boven zichzelf uit. De solisten in Concerto in la Maggiore voor mandoline, gitaar en orkest waren Martine Sikkenk en Nelleke ter Berg. De fluitsolo in de Engelse Suite werd  uitgevoerd door Marionne de Vries. Met de Ouverture nr 4 in H-moll in samenwerking met blazersensemble I Fiati onder leiding van Maarten Karres, werd het concert besloten. De intermezzi werden eveneens uitgevoerd door I Fiati. Zij speelden Respiration Suite van Jurriaan Andriessen. Met de uitvoering van  l´Histoire du Tango van Astor Piazzolla wisten Martine en Nelleke, ofwel het duo Amuse-Oreille ( zie http://www.amuse-oreille.nl ) het publiek uitermate te boeien, waarna hen een ovationeel applaus ten deel viel. Met gepaste trots kon worden teruggezien op een geslaagd evenement en een goede samenwerking met de zusterorkesten.
Van 22 tm 25 oktober Tiende NMP-seminar in Vormingscentrum Seppe te Boschenhoofd. Onder de ruim vijftig deelnemers bevonden zich Bep Visscher, Emmy Sterenborg en Erik ´t Hart. Ter gelegenheid van dit 2e lustrum werd het eindconcert gegeven  in theater De Nieuwe Veste te Breda. Onder leiding van afwisselend Benny Ludemann en Keith Harris kwam een kwalitatief zeer goede uitvoering van het programma tot stand. Na de pauze volgde een optreden van het duo Duetto Giocondo, bestaande uit Caterina Lichtenberg (Napolitaanse- en barokmandoline) en Mirko Schrader (gitaar en luit). Door het duo werden o.a uitgevoerd werken van Castello, Gershwin, Pearson en Calace. Voorafgaand aan het concert was in de foyer een z.g. Muziekstraat ingericht. Instrumentenbouwers waren van heinde en ver gekomen om hun instrumenten te showen. Ook muziekuitgeverij Trekel was aanwezig. Viering 50-jarig bestaan van het Nederlands Verbond van Mandoline Orkesten. In verband met het behalen van deze mijlpaal vond op 9 november in Het Evertshuis te Bodegraven, in het bijzijn van de componisten, de première plaats van twee composities, speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd door Bernard van Beurden. Hij schreef Reflexion Pastorale. Het nummer Spötterdammerung was van de hand van Chiel Meijering. De muziek werd uitgevoerd door leden van Het Nederlands Mandoline Kamer Orkest met Bep Visscher, Het Amsterdams Mandoline Kamer Orkest en Mandoline Ensemble The Strings. Dirigenten waren Benny Ludemann en Carlo Malizia. Ter afsluiting van het feestelijk concert werd een Megaorkest samengesteld uit ruim honderd spelers uit alle hoeken van het land. Uitgevoerd werden  De Bondsmars van Ernst W. Gest, Guadina van Carlo Malizia en Ouverture in A-dur van Konrad Wölki.

Algemene Ledenvergadering NVvMO
werd bezocht door 3 bestuursleden van Æoline.

Vergaderingen RKS/SKVR
Belangrijke punten van bespreking waren: Een nieuwe opzet van “Klinkt Goed” en het Novemberfestival.

 Vorige    Historie   Volgende