Vorige    Historie   Volgende

1999

Algemene Ledenvergadering

Op maandag 22 maart de Algemene Ledenvergadering. Hierbij zijn aanwezig 21 leden, waarvan vier bestuursleden.
In verband met het agendapunt Bestuursverkiezing liet de voorzitter in zijn openingswoord de namen van hen die in de loop der jaren de functie van bibliothecaris hadden bekleed, de revue liet passeren. Anita Spijkerman werd unaniem als bibliothecaris gekozen in het bestuur.
Besloten werd om de contributie met ingang van het jaar 2000 te verhogen met f.50,00, hetgeen neerkwam op totaal f. 200,00 per lid per jaar.
Een enquête over de repertoirekeuze toonde aan, dat voor de meerderheid der leden:

Bestuur
De bestuurssamenstelling luidde als volgt: voorzitter Gé Verdonk, secretaris Dit Sloot, penningmeester Joke van ´t Hoff, bibliothecaris Anita Spijkerman, algemeen bestuurder Babs Korbee.

Ledenbestand
Per 31 december was het ledental 26 spelende en twee ereleden. Erik ´t Hart zegde per 1 maart op als lid. Wegens overlijden moest per 14 oktober afscheid worden genomen van Maartje van Iperen. Het aantal donateurs stond op 10.

Jubilea
Gehuldigd werden dit jaar wegens het:

35-jarig lidmaatschap Gé Verdonk. Aan hem werd de Verbondslegpenning uitgereikt.
25-jarig lidmaatschap Wil van Baalen en Emmy Sterenborg
12½-jarig lidmaatschap Riet Ouwerkerk, Leny van der List, Joke Nooy en Tiny Oostra.

Bloemen, gedichten en enige andere voorwerpen wisselden daarbij van eigenaar.

Wel en wee
In november werd te Schweinfurt in Zuid-Duitsland het Internationale Musikwettbewerbe 1999 gehouden. Deelnemers uit Japan, Rusland, Frankrijk, Luxemburg gaven acte de présence in de raadzaal van het Schweinfurter Rathaus. Uit Nederland bevond zich tussen dit uitgelezen gezelschap Martine. Het aandeel dat Martine solo en als duo met Nelleke ter Berg in dit gebeuren had, was van grote klasse. Lovende woorden werden tot hen gericht door de componist Herbert Baumann.
Maartje van Iperen (zie onder Eigen concerten) overleed op 14 oktober op 60-jarige leeftijd. De afscheidsplechtigheid vond plaats op dinsdag 19 oktober.

 Repertoire

Compositie Componist
Katzenspiele Fritz Pilsl
Die Specknerin Wilhelm Mohr
Sonata nr. 6 Valentin Roeser
Planxty O´Carolan Bruno Szordikowski
Romanze C.G.Scheidler / Erik 't Hart
Milena Mario Maciocchi
Lichterfelder Zupfmusik Thilo Cornelissen
Ballad Argentina Dance Spanish Impression Pieter v.d. Staak / Martine Sikkenk
Englische Suite Elke Tober-Vogt
Juliana                                                                      M. Belasco / Daniëlle de Rover
Ostpreusen Suite Fried Walter
Suite Latina Klaus Schindler
Drei Dowland Lieder Marcel Wengler
Ĉolinemars Kalishoek / Claassens
Sixième Sonate Charles Buterne
Zeven Duetten Hans Ulrich Staeps

Eigen concerten
Op donderdag 18 maart serviceflat De Vijverhof in Capelle a/d. IJssel. Diverse oorzaken ter plaatse zorgden ervoor, dat er voor het orkest weinig eer te behalen viel. Het programma werd naar willekeur onderbroken en het publiek was zo ongeïnteresseerd en rumoerig, dat van een goede uitvoering geen sprake kon zijn. Reden voor het bestuur om dit adres in de toekomst te mijden..
Op Woensdag 21 april serviceflat Helga. Een goede sfeer. Geen stoel bleef onbezet. Bep Visscher en Marionne de Vries namen de soli en Emmy Sterenborg de presentatie voor hun rekening. Zoals te doen gebruikelijk, gaf het publiek blijk van grote waardering. Na afloop bedankte mevrouw Plemper het orkest en prees de charmante wijze waarop Martine het orkest had geleid.
Op zaterdag 2 oktober was Ĉoline op aanraden van Anita Spijkerman te gast in huize Boekholt te Rotterdam-Ommoord. De goede akoestiek bevorderde een hoog niveau. Het publiek was onder de indruk van de verrichtingen van het orkest. Als dank kregen dirigent en orkestleden High Tea aangeboden. Een geslaagd zaterdagmiddag met een feestelijk tintje.
Op maandag 4 oktober De Wetering in Vlaardingen. De ernstig zieke Maartje van Iperen had de wens te kennen gegeven om Ĉoline, waarin zij vanaf 1969 had meegespeeld, nog eens te horen. Martine soleerde met Thema e quatro variationen van Jiro Nakano. Het publiek was verrukt. Maartje genoot zichtbaar en glom van trots toen het publiek vernam, dat zij 30 jaar als lid aan dit orkest verbonden was.
Op zondag 14 november het Ĉoline najaarsconcert in zaal De Castagnet te Rotterdam-Schiebroek. De grote publiciteit werd ruimschoots beloond, want de zaal was overbezet. Er werd ontspannen gemusiceerd. Het publiek toonde zich tevreden. Jammer dat zangsolist, bariton Christiaan van Es, vanwege een keelaandoening zijn optreden niet tot een goed einde kon brengen. Het optreden van Marionne de Vries en haar zus Edith was een succes. Harry Sikkenk legde het gebeuren vast op de gevoelige plaat.
Op maandag 15 november serviceflat De Roo van Capelle, een adres waar Ĉoline met grote regelmaat terugkeerde. Niet zonder reden, want dit was een goede gelegenheid om onze ereleden Leen en Annie Snoeij, die zo'n 60 jaar met veel succes in het orkest speelden,
te ontmoeten. Na afloop zeiden ze van het spel genoten te hebben. Ze hadden weinig fouten waargenomen en vonden Martine een goede dirigent.

Deelnemingen
Op zaterdag 13 maart Klinkt Goed 1999. Om 12 uur was voor Ĉoline de tijd aangebroken om haar kunnen te tonen. De temperatuur op het podium van de Jurriaanse zaal was tropisch. De toneelmeester had alles wat aan verlichting voorhanden was ingeschakeld. De jury kon er veel waardering voor opbrengen. Het oordeel luidde: Mooi verzorgd optreden met een prachtige orkestklank. Goede programmakeuze, afwisselend en vernieuwend. Ga door op de ingeslagen weg. Het puntentotaal was 65, waarmee het predikaat Goed werd behaald.
Op 25 september het Doelen-. Hieraan werd deelgenomen door dameskoor Zaverom, kinderkoor Kakelbont en Ĉoline, dat als eerste uit de startblokken ging. Er werd naar behoren gepresteerd. Deelname aan het inloopconcert is uit promotioneel oogpunt zeer waardevol.
Het 12e Seminar van het N.M.P. werd van 20-23 oktober gehouden te Biezenmortel. Van Ĉoline namen hier aan deel: Bep Visscher, Emmy Sterenborg, Ferry Hilgerson en Dit Sloot

Algemene Ledenvergadering van het NVvMO
werd bezocht door Joke van ‘t Hoff en Gé Verdonk. Het Verbond had problemen met het vinden van nieuwe bestuursleden. De dagelijks bestuursleden, voorzitter H. Hermans, secretaris H.van Dillen en penningmeester L. Siebeling, gaven te kennen blijvend te zullen trachten nieuwe gegadigden voor een bestuursfunctie te vinden.

Vergaderingen van de RKS/SKVR
werden door Gé Verdonk bijgewoond. Heet hangijzer was het nieuw aangekondigde Subsidiebeleid Amateurkunst. Hiertegen werd fel geageerd met als voornaamste reden dat de presentatievergoeding van f. 900,00 per jaar kwam te vervallen. Protest bleef helaas zonder resultaat.

Vorige    Historie   Volgende