Vorige    Historie   Volgende

2000

De Algemene Ledenvergadering
vond plaats op 21 februari. De opkomst was matig, 15 leden, 4 bestuursleden en dirigent Martine waren aanwezig. Punten die extra aandacht kregen, betroffen de organisatie van de diverse evenementen en het subsidiebeleid van de Rotterdamse Kunst Stichting. Een tegenvaller; de presentatievergoeding zou niet meer worden verstrekt, hetgeen neerkwam op een inkomstenderving van f. 900,00.

Bestuurssamenstelling
Bestuursleden waren: Gé Verdenk voorzitter, Dit Sloot secretaris, Joke Loesberg peningmeester, Anita Spijkermann bibliothecaris en Babs Korbee algemeen bestuurder.

Ledenbestand
Per 1 februari gaf Piet Scheffer zich op als lid. Per l november volgde Nel de Haan zijn voorbeeld. Wil van Baalen nam i.v.m., gehoorproblemen het besluit om haar plaats in het orkest op te geven. Zij bleef als niet werkend lid aan Ĉoline verbonden Per 31 december telde Ĉoline 30 leden, 27 spelende leden, 1 niet spelend lid en 2 ereleden.

Jubilea
Op 7 april Tiny Smeenk-Sloot en Dit Sloot waren dertig jaar lid van Ĉoline en ontvingen uit handen van de voorzitter de Verbondslegpenning. Maartje van Iperen die zich gelijktijdig als lid had opgegeven, maar door haar overlijden in 1999 deze mijlpaal niet mocht bereiken, werd postuum bij deze huldiging betrokken.

Wel en wee
Op 21 september traden Joke van 't Hoff en Reneé Loesberg in het huwelijk in het Gemeentehuis van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Veel Ĉolineleden waren hier en op de receptie in Lommerrijk aanwezig.

Repertoire
Orchesterquartet in C dur Carl Stamitz
Katzenspiele Fritz Pilsl
Engelse Suite Elke Tober Vogt
Impressions d'Espagne E. Boucheron
Suite Latina Klaus Schindler
Veni Domine Felix Mendelsohn-Bartholdy/Martine Sikkenk
Der Schulmeister Georg Philipp Telemann
Die Specknerin Wilhelm Mohr
Planxty 0'Carolan Bruno Szordikowky
Europese Suite Konrad Wölki
West Side Story Leonard Bemstein/Oliver Kalberer
Sonata nr 6 Valentin Roeser
Zuid-Afrikaanse meezingers Gé Verdonk
Pavans and Galliards William Byrd/Martine Sikkenk
Cachapaya Daniëlle de Rover
Mando Mambo Daniëlle de Rover
Roscommon Suite Bruno Szordikowky
Sinfonia G-dur G.B. Sammartini/M Wilden-Hüsgen
Walzer in A Iwan Shekow

Eigen concerten.
Op maandag 18 september Serviceflat De Burcht in R'dam-Alexander. Een voor Ĉoline nieuw adres dat werd aanbevolen door Piet Scheffer. De zaal was goed bezet met een aandachtig luisterend publiek. De presentatie werd verzorgd door Emmy Sterenborg.

Op vrijdag 20 oktober optreden in de aula van de Luciaschool in Schiebroek, n.a.v. het 40-jarig bestaan van de Seniorenbond Verrijzenisparochie. Het recreatiezaaltje De Oase waar het gebeuren aanvankelijk zou gebeuren, bleek te klein voor de ruim 150 bezoekers. De aula van de ernaast gelegen school was een uitkomst. Het orkest beschikte die middag over slechts 16 uitvoerenden. Meerdere leden namen op dat moment deel aan het NMP-seminar te Biezenmortel, wat natuurlijk een groot gemis betekende. Het sluitstuk betrof een ode aan hen die gedurende veertig jaar hun beste beentje voor de seniorenbond hadden voorgezet. Een dameskoortje, begeleid door Ĉoline bracht op de wijze van “Dat is uit het leven gegrepen” een ludiek lied ten gehore.

Deelnemingen.
Op zaterdag l april Klinkt Goed 2000. Deze keer een samenwerkingsproject van het Maasstedelijk Jongens- en Meisjeskoor
, begeleid door pianist Gabor van Os, onder leiding van Hugo Koning en het Gecombineerd Rotterdams Mandolineorkest onder leiding van Martine Sikkenk. Er werd enthousiast en geconcentreerd gemusiceerd. Uitgevoerd werden o.a.: De Engelse Suite met Marionne de Vries op fluit. Begeleid door het mandolineorkest bracht Het meisjeskoor Veni Domine van F. Mendelsohn-Bartholdy ten gehore. Het lied Der Schulmeister van Georg Philipp Telemann werd gezongen door Christiaan van Es, begeleid door jongenskoor en mandolineorkest. Als apotheose werd door alle medewerkers Singt dem Herrn ein neues Lied van Georg Friedrich Händel uitgevoerd. Voor het welslagen van dit project werd Martine lof toegezwaaid voor de niet geringe taak het orkest voor dit concert klaar te stomen.

Op zaterdag 20 mei Concours/festival van het N.V.v.M.O. in de Immanuelkerk in Rotterdam-Alexander, t.g.v. het 85-jarig bestaan georganiseerd door het Schiedams mandolineorkest ONI. De juryleden, Benny Ludemann en Annemie Hermans oordeelden positief over Aoline: “Goed registergebruik, prima dyna­miek, mooie orkestklank, sfeervol, algemeen mooi verzorgd. Fantastisch dat jullie deze muziek aandurven. Goed de diverse melodielijnen eruit gehaald. Genoten van juli ie fraaie en verzorgde optreden”.

Van 18 tm 21 oktober het 13e NMP Seminar in Biezenmortel. Deelnemers van Ĉoline waren: Bep Visscher, Dit Sloot en Pieter van der Klugt.

Jaarvergadering N.V.v.M.O
Deze vond plaats op 15 april te Bodegraven. Ĉoline werd vertegenwoordigd door vier bestuursleden. Brandende kwesties waren niet aan de orde. De vergadering werd afgesloten met een concert door de Plektrum Melodisten o.l.v. Mien de Rover.

De Vergadering SKVR/RKS
medio november werd bijgewoond door de voorzitter. Punten van bespreking waren: Leden en Publiekswerving, Klinkt Goed 2001, Rijnmond Festival. Op door de verenigingen ingediende protesten m.b.t. het nieuwe, ongunstige subsidiebeleid werd door de RKS niet gereageerd.

Vorige    Historie   Volgende