Vorige    Historie   Volgende

                                                                                                    2001

Algemene Ledenvergadering
werd gehouden op 26 maart werd goed bezocht. Veel aandacht kreeg het punt van de opvolging van het voorzitterschap. Uniformiteit in de rangschikking van de muziek was ook een agendapunt. Het bestuur hoopte in het komend jaar een bevredigende oplossing hiervoor te vinden. De contributie werd verhoogd tot acht euro per maand.

Bestuurssamenstelling.
Per 31 december was het bestuur als volgt samengesteld: Gé Verdonk voorzitter, Dit Stoot secretaris, Joke Loesberg penningmeester, Anita Spijkerman bibliothecaris, Babs Korbee algemeen bestuurder. Het bestuur kwam dit jaar vier maal bijeen. Twee vergaderingen werden bijgewoond door dirigent Martine. Er werd besloten, om na de zomerstop geen concerten meer te geven, teneinde een goede voorbereiding m.b.t. het jubileumconcert te bewerkstelligen.

Ledenbestand.
Per l september gaf Arno van der Kruys zich op als lid. In verband met haar verhuizing zegde Marlies Trooster na 30 jaar haar lidmaatschap op. Voor betoonde inzet en trouw kreeg zij bij haar afscheid de Verbondslegpenning uitgereikt. Gitarist Ferry Hilgerson verliet i.v.m. studie het orkest.

Jubilea.
Anna de Jong, Babs Korbee en Miep Verdonk vierden hun 25-jarig jubileum. Zij ontvingen allen de Verbondslegpenning, een gedicht en een boeket bloemen.

Wel en wee.

De nieuwe muziekmappen waren gereed. Zeer knap werk werd geleverd door Ria en Anita, Het systeem bleek naar volle tevredenheid te werken. Om verrassingen in de boekhouding te voorkomen, werd aan de leden het verzoek gericht de betaling van hun contributie vóór 1 januari 2002 te regelen. De Ćoline periodiek Info verscheen op 5 februari, 9 april, 2 juli en l oktober. De traditie, verjaardagskaarten aan leden en ereleden te versturen, bleef ook dit jaar gehandhaafd. Ria Sikkenk nam deze taak voor haar rekening en klom hiervoor 30 keer in de pen.

Repertoire.

Catchapaya              Daniëlle de Rover
Walzer in A A. Shekov
Impresslons d'Espagne Boucheron
Mando Mambo Daničlle de Rover
Orchesterquartet in C C. Stamitz
Pavans & Galiards  arr. 0. Kälberer
Roscommon Suite Thurlough O'Carolan
Symfonia G-dur  G. Sammartini
West Side Story Leonard Bemstem arr. Martine Sikkenk
Planxty O'Carolan Daničlle de Rover
Juliana arr Daniëlle de Rover
Potpourri van Zuid Afrikaanse Liedjes E. Christiani arr Gé Verdonk

Eigen concerten.
Op 16 februari het Rijnmond Muziekfestival in de
Koningshof in Maassluis, een samenwerkingsproject van muziekscholen uit Rotterdam en omstreken. Ćoline kwam tot een prima uitvoering, niet in de laatste plaats door de goede akoestiek. Nadat het programma was afgewerkt, werd met alle deelnemers gezamenlijk zonder voorafgaande repetitie "You’ll never walk alone" gezongen en gespeeld. Reacties van het publiek en organisator Hans Mulder wezen erop, dat men de aparte klank van het mandolineorkest had weten te waarderen.
Op 20 februari concert in Huize Pniël.
De ontvangst in het splinternieuwe huis was hartelijk. De omstandigheden echter droegen niet bij tot optimale concentratie. Het publiek was erg rumoerig, daarbij aangevoerd door een ongetwijfeld in haar actieve leven zeer muzikale dame, die zittend op de eerste rij alle nummers mee floot, zelfs het Orkestkwartet van Stamitz. Het feit dat sommigen na afloop toch opgetogen waren, maakte alles weer goed.
Op 24 februari optreden in Gerard Goosenflat, op verzoek van de Capelse Verpleeghuizen. De foyer was ruim en modern ingericht, doch vanwege de zware stoffering liet de akoestiek te wensen over. Er werden twee pauzes ingelast: een om loten te verkopen en een om de prijzen uit te delen. Reacties van het publiek: Verassende klank. We houden meer van het populaire genre, maar we hebben ook aandachtig naar de klassieke nummers kunnen luisteren.
Op 17 april optreden in serviceflat Atrium. Afgezien van het tekort aan zitruimte was het hier goed toeven. Het publiek kon veel waardering voor de uitvoering opbrengen. De woordvoerder zei in haar dankwoord, dat het orkest haar verwachtingen ver had overtroffen en beloofde .Ćoline bij zusterinstellingen aan te bevelen.

Deelnemingen.
Op 24 naart Klinkt Goed 2001 in De Doelen. Deelnemende koren hadden geprotesteerd tegen de toewijzing van “mindere” accommodaties en mochten nu de Juriaanse-zaal gebruiken. De mandolineorkesten kregen de Eduard Flipse-zaal toegewezen. Er was enig geharrewar met de opstelling. Dat mocht echter niet verhinderen, dat Ćoline goed werk afleverde. ’s Avonds namen 100 deelnemers, waaronder negen van Ćoline, deel aan de workshop Zingen met Bach. Onder leiding van Charles van der Veeke werd Erkenne mich, mein Hüter uit de Mattheus Passion uitgevoerd.
Op zondag 6 mei presentatie CD Dialogue. De feestelijke presentatie van de CD Dialogue van het duo Amuse Oreille vond plaats in de Grote Kerk te Vreeland. Het eerste exemplaar werd door Martine Sikkenk en Nelleke ter Berg uitgereikt aan Willem Vos, voormalig directeur van AVRO Klassiek. Er waren veel genodigden en belangstellenden bij de presentatie aanwezig, waarbij meerdere leden van Ćoline.
14e NMP Seminar voor Mandoline en Gitaar. Er namen 60 personen deel. Van Ćoline hadden zich ingeschreven: Bep Visscher, Emmy Sterenborg en Dit Sloot. De dirigenten waren Benny Ludemann en Keith Harris. De docenten waren R Leendertse (gitaar), Marco Ludemann en Gertrud Tröster (mandoline) en Annemie Hermans (kamermuziek).

RKS-SKVR.
Na het vertrek van Koos de Jong werd het steeds stiller rondom de» instellingen. Vergaderingen weiden niet gehouden. Voor de aanvraag van subsidie ten bate van het jubileumconcert werden andere bronnen aangeboord. Naast de basissubsidie werd verder geen subsidie verstrekt.
Annemie Hermans, die 10 jaar als docent mandoline aan de SKVR-muziekschool verbonden was geweest, nam haar ontslag. Martine nam voorlopig haar plaats in. Een definitieve aanstelling ging in de toekomst afhangen van een leerlingen limiet. Op 11 april organiseerde Annemie nog een voorspeelmiddag. Van Ćoline deden hieraan mee: Emmy Sterenborg, Anita Spijkerman, Nel de Haan en Piet Scheffer.

Vorige    Historie   Volgende