Vorige    Historie   Volgende

2004

Algemene vergadering
Begin dit jaar kwam de aula van de Wilgenstamschool beschikbaar voor repetities. Het is een prettige speelruimte met een goede akoestiek, het orkest kan ruim worden opgesteld en er is een podium voor de dirigent. De gevel ligt op het noorden, waardoor de temperatuur ís zomers aangenaam is. Al met al een groot verschil met het vroegere leslokaal.
De muziekcommissie werd, met instemming van de algemene ledenvergadering, officieel opgenomen in het huishoudelijk reglement. Door de muziekcommissie zijn verschillende nieuwe stukken op het repertoire genomen. Oude muziek is ingenomen en er is een nieuwe index gemaakt. Ook is er een gitaar- en mandolamap gemaakt. Verder kwamen er suggesties voor nieuwe muziekstukken, waarvan l met fluit.
De kascommissie bestond dit jaar uit Emmy Sterenborg, Piet Scheffer en Frans Meijer. De kas werd in orde bevonden. Conform voorstel werd de penningmeester gedechargeerd.

Bestuur

Erevoorzitter Gť Verdonk
Voorzitter Anita Spijkermann
Vice-voorzitter/bibliothecaris Ria Sikkenk
Penningmeester Joke Loesberg
Secretaris Nel de Haan
Algemeen bestuurder Leny van der List
 
Dirigent Martine Sikkenk

Ledenbestand
Wegens gezondheidsklachten besloot Emmy Slinger na bijna 57 jaar haar lidmaatschap op te zeggen.
Per l april heeft Harry Bekkers, die jarenlang als gitarist verbonden is geweest aan het Rotterdamse Mandoline Orkest Opbloei, zich als lid opgegeven.

Spelende leden 27  
Niet-spelend lid  l   mevrouw W. van Baalen
Ereleden 2   de heer L. en mevrouw J.P. Snoeij
Donateurs 5  

Jubilea
Op l januari 1964 werd Gť Verdonk lid van ∆oline. Dit betekent dat hij 40 jaar lang, in diverse functies, lief en leed met het orkest heeft gedeeld. Dit werd gehonoreerd met een toespraak van Anita Spijkermann een lovend gedicht door Ria Sikkenk. Vervolgens werd hem het boek Publieke Werken van Thomas Rosenboom overhandigd. Zichtbaar verrast en onder de indruk sprak Gť hierop een dankwoord uit.
Op l maart was Frans Meijer 12Ĺ jaar lid. Vanwege dit feit werd hij in de bloemetjes gezet en toegesproken door Anita Spijkermann. Zij had ontdekt dat hij in de jaren Ď40-Ď45 ook lid was geweest. Frans dankte de leden voor de aandacht voor zijn jubileum.

Wel en wee
Leny v.d. List, Frans Meijer, Wil Smits en Babs Korbee ondergingen diverse operaties. Wegens gezondheidsklachten waren Joke Nooij en Emmy Slinger langere tijd niet in staat de repetities bij te wonen.

Repertoire

Suite D-dur Georg Philipp Telemann
Andalusische Serenade Herbert Baumann
Miserere WilliamByrd
El Diablo Suelto Heradro Femůndez / Martine Sikkenk
Troika Traditional / DaniŽlle de Rover
Playfal Pizzicato Benjamin Britten / DaniŽlle de Rover
Roscommon Suite Turlough O'Carolan
Divertimento C-dur Johann Baptist Vanhall
Mando Mambo DaniŽlle de Rover
Memories of Bendigo Fred Witt
Airs a faire fuir en Gymnopťdie l Eric Satie / Carlo Malizia
Klezmer Suite nr 1 arr. Leo Heijdra
Wolgaklšnge Th. Ritter
Potpourri nr. l (Zuid-Afrikaans) arr. Gť Verdonk
Potpourri nr. 2 (Rotterdam arr. Gť Verdonk
Ballettmusik Don Juan Chr.W. Gluck / Marga Wilden HŁsgen
Ein Sommertag Roland Leistner-Mayer

In de aanloop naar kerstmis werd kerstmuziek uitgedeeld, die enige keren met veel plezier is gespeeld.
Martine Sikkenk is vanwege concerten elders eenmaal vervangen door DaniŽlle de Rover en eenmaal door Leo Heijdra. ∆oline is blij dat de repetities gewoon door konden gaan en is hen hiervoor zeer erkentelijk.

Eigen concerten
Op 19 januari verzorgingshuis de Roo van Capelle. De ontvangst was zeer gastvrij en het publiek was enthousiast. De heer en mevrouw Snoeij, die in de Roo verblijven, maar om gezondheidsredenen het concert niet konden bijwonen, werden bedacht met een bloemetje.
Op 25 mei in verzorgingshuis De Schutse. Vanwege het geluiddempende interieur werd het orkest door Martine, tegen haar gewoonte in, aangespoord tot krachtig spel.
Op 6 juni verzorgingshuis Atrium. De akoestiek was hier veel beter, zodat goed kon worden gepresteerd. Het publiek was enthousiast. Na afloop werden dirigent en orkestleden waarderend toegesproken en ontvingen zij een aardige attentie
Op 6 november verzorgingshuis Liduina. Zoals gewoonlijk genoot het publiek van de mogelijkheid mee te zingen met de potpourri van Rotterdamse liedjes. Helaas werd het orkest niet geÔntroduceerd bij het publiek en ook nam niemand de moeite een dankwoord uit te spreken.
Op 14 november verzorgingshuis De Evenaar. De ontvangst was zeer hartelijk. Het programma werd erg gewaardeerd door het publiek. Er werd enthousiast meegezongen met de Rotterdamse potpourri.

Deelnemingen
Op 27 maart het concours van de NVvMO in Rijen. Het juryrapport vermeldde waardering voor de goede afwerking en dynamiek.
Van 21 tm 25 juli het 1e NMP Zomerseminar voor mandoline en gitaar in landhuis Olde Vechte bij Ommen. Vier leden hebben hieraan met enthousiasme deelgenomen. Voor herhaling vatbaar!
Van 27 tm 30 oktober het 17e NMP seminar in De Beukenhof te Biezenmortel. Hieraan werd deelgenomen door maar liefst zeven(!) leden, waarvan de meeste een harde kern vormen.
I
n de maand december hebben Bep Visscher en Marionne de Vries met Mandoline Orkest Estrellita, in een samenwerkingsverband met Robert Long, aan 11 concerten meegewerkt. Een topprestatie! Uiteraard hield dit in dat zij hierdoor verschillende repetities van ∆oline hebben moeten missen. Maar zo'n unieke gelegenheid mag je natuurlijk niet voorbij laten gaan.

Contacten NVvMO
Op 17 april de Algemene Ledenvergadering van het NVvMO. ∆oline werd vertegenwoordigd door Martine Sikkenk, Anita Spijkermann en Joke Loesberg. Tijdens deze vergadering werd besloten de contributie te verhogen tot  Ä 4,50 per lid. Joke en Anita zegden toe de financiŽle controle over 2004 op zich te nemen. Tevens heeft ∆oline, in het kader van het 75-jarig jubileum, aangeboden de organisatie van het concours in 2007 in Rotterdam te verzorgen.
Op 18 september kaderdag van de NVvMO. Emmy Sterenborg heeft hieraan deelgenomen en kwam, zoals gebruikelijk, weer met nieuwe, enthousiaste ideeŽn terug.

Contacten SKVR
Na het noodgedwongen afblazen van Klinkt Goed vanwege een begrotingstekort en de mededeling dat dit festival voortaan om de twee jaar zou worden gehouden, bereikte ons onlangs het bericht dat Klinkt Goed helemaal geen doorgang meer zal vinden omdat de nodige financiŽle middelen daartoe niet beschikbaar zijn. Een treurige ontwikkeling.

Vorige    Historie   Volgende